Tính giá dịch vụ suacuasat.com
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Tính giá dịch vụ sửa cửa thợ hàn Hoàng Toản

Tiện ích hỗ trợ tính giá dịch vụ sửa cửa nhanh tại nhà do Hoàng Toản phát triển

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  2 tháng 10, 2023
 • Nhà cung cấp
  tranvuong.tanthueviet
 • Kích thước
  307KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Công ty TNHH Đa Lộc Tài
  113 Đ. Phạm Thị Giây Thới Tam Thôn Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 VN
  Email
  tranvuong.tanthueviet@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Tính giá dịch vụ suacuasat.com đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Tính giá dịch vụ suacuasat.com xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

AIPRM for ChatGPT

3,9(2,4 N)

AIPRM is your cheat code for ChatGPT. Adds a list of curated prompt templates and advanced features. Try today.

Ecosia - The search engine that plants trees

4,7(2,4 N)

This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.

Screen Recorder - Screenshot Master

4,7(9,4 N)

Get the most out of your Screen Video Recorder and Screenshot Tool with our top-notch features! Capture everything on your screen…

WebChatGPT: ChatGPT có truy cập internet

4,3(2,9 N)

Mở rộng lời nhắc ChatGPT của bạn với kết quả tìm kiếm web liên quan thông qua duyệt web.

Shazam: Find song names from your browser

4,7(19,7 N)

Identify music, search lyrics & more

BetterTTV

4,7(10,4 N)

BetterTTV enhances Twitch and YouTube with new features, emotes, and more.

Công cụ nhập liệu của Google

4,0(5,3 N)

Công cụ nhập liệu cho phép bạn nhập bằng ngôn ngữ bạn muốn.

Google Dictionary (by Google)

4,4(13,7 N)

View definitions easily as you browse the web.

Smallpdf—Chỉnh sửa, chuyển đổi & Tóm tắt PDF bằng AI

4,6(2,9 N)

Công cụ đơn giản để nén, chuyển đổi, ghép, trò chuyện, cắt, ký tên điện tử và chỉnh sửa PDF trên trình duyệt web.

ChatGPT for Google

4,7(3,4 N)

Hiển thị câu trả lời của ChatGPT cùng với kết quả tìm kiếm

QR Code Scanner - Short Links

4,6(223)

QR Code Extension: A faster, more direct way to create and share QR codes, even better than Bitly short links. Now you can generate…

Monica - Your AI Copilot powered by ChatGPT4

4,9(16,9 N)

Trợ lý trí tuệ nhân tạo của bạn GPT-4. Có thể trả lời bất kỳ câu hỏi phức tạp nào. Còn có thể giúp bạn viết email, đọc bài viết và…

AIPRM for ChatGPT

3,9(2,4 N)

AIPRM is your cheat code for ChatGPT. Adds a list of curated prompt templates and advanced features. Try today.

Ecosia - The search engine that plants trees

4,7(2,4 N)

This extension sets your search engine to Ecosia and customizes your new tab page so you can plant trees with every search.

Screen Recorder - Screenshot Master

4,7(9,4 N)

Get the most out of your Screen Video Recorder and Screenshot Tool with our top-notch features! Capture everything on your screen…

WebChatGPT: ChatGPT có truy cập internet

4,3(2,9 N)

Mở rộng lời nhắc ChatGPT của bạn với kết quả tìm kiếm web liên quan thông qua duyệt web.

Shazam: Find song names from your browser

4,7(19,7 N)

Identify music, search lyrics & more

BetterTTV

4,7(10,4 N)

BetterTTV enhances Twitch and YouTube with new features, emotes, and more.

Công cụ nhập liệu của Google

4,0(5,3 N)

Công cụ nhập liệu cho phép bạn nhập bằng ngôn ngữ bạn muốn.

Google Dictionary (by Google)

4,4(13,7 N)

View definitions easily as you browse the web.

Các ứng dụng của Google