Tìm kiếm lịch sử Chatgpt
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Tìm kiếm lịch sử Chatgpt

Tìm kiếm lịch sử Chatgpt

chatgpthistorysearch.com
Nổi bật
2,8(

13 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ967 người dùng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Quản lý lịch sử cuộc trò chuyện của Chatgpt, bao gồm việc tải xuống dữ liệu lịch sử, tìm kiếm dữ liệu lịch sử, thu thập dữ liệu…

Giới thiệu tiện ích ChatGPT Conversation History Search mới và cải tiến! Được thiết kế để nâng cao trải nghiệm của bạn với OpenAI's ChatGPT, tiện ích này mang đến một bộ công cụ mạnh mẽ để quản lý lịch sử trò chuyện của bạn. Với giao diện dễ sử dụng và tích hợp mượt mà, việc tìm kiếm, xem lại và tổ chức các tương tác trong quá khứ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tìm thông tin nhanh chóng và dễ dàng bằng cách tìm kiếm không chỉ tiêu đề cuộc trò chuyện mà còn từ khóa hoặc thông tin bất kỳ trong cuộc trò chuyện. Tất cả dữ liệu được lưu trữ an toàn trên thiết bị cục bộ của bạn, đảm bảo tính bảo mật và an toàn của sự trao đổi. Nâng cao trải nghiệm của bạn với ChatGPT của OpenAI một cách tự tin.

2,8/513 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.4.2
 • Đã cập nhật
  4 tháng 5, 2024
 • Kích thước
  3.55MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@cpull.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Tìm kiếm lịch sử Chatgpt đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Tìm kiếm lịch sử Chatgpt xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Tìm kiếm lịch sử Chatgpt

3,0(2)

Quản lý lịch sử cuộc trò chuyện của Chatgpt, bao gồm việc tải xuống dữ liệu lịch sử, tìm kiếm dữ liệu lịch sử, thu thập dữ liệu…

ChatGPT Conversation Manager

4,4(5)

ChatGPT Conversation Manager

Searchable ChatGPT: search GPT conversation history

4,5(44)

Search ChatGPT conversation history instantly. Fully local and private. Press sidebar button or hotkey

Echoes - ChatGPT & Claude Conversation Search and Management

4,0(152)

Search, organize, and summarize your ChatGPT and Claude conversations with ease. Streamlined, secure interface.

GPT Search: Tìm kiếm cuộc trò chuyện

4,5(11)

Tìm kiếm lịch sử trò chuyện GPT của bạn.

ChatGPT to Notion

4,2(86)

Save your discussions with ChatGPT directly into Notion!

Superpower ChatGPT

3,8(740)

ChatGPT with Superpowers! Folders, Search, GPT Store, Image Gallery, Voice GPT, Export, Custom Prompts, Prompt Chains, Hidden Models

Auto-save ChatGPT History

2,7(3)

A Google extension that automatically saves ChatGPT chat history locally and supports export

AI Prompt Genius

3,3(127)

Craft a custom library of AI Prompts

ChatGPT Folders & GPT-3.5/4 AI Online Copilot

3,9(111)

Create folders in ChatGPT. Chat with ChatGPT 3.5/4 on any web page. Custom Prompt Library and Prompt Engineering Tools for ChatGPT.

ChatGPT - Chat History Search & Filter

0,0(0)

Enhance ChatGPT with Chat History Search & Filter.

ChatGPT Enhanced Conversation History

3,0(4)

Search & Fully Load ChatGPT Conversation History

Tìm kiếm lịch sử Chatgpt

3,0(2)

Quản lý lịch sử cuộc trò chuyện của Chatgpt, bao gồm việc tải xuống dữ liệu lịch sử, tìm kiếm dữ liệu lịch sử, thu thập dữ liệu…

ChatGPT Conversation Manager

4,4(5)

ChatGPT Conversation Manager

Searchable ChatGPT: search GPT conversation history

4,5(44)

Search ChatGPT conversation history instantly. Fully local and private. Press sidebar button or hotkey

Echoes - ChatGPT & Claude Conversation Search and Management

4,0(152)

Search, organize, and summarize your ChatGPT and Claude conversations with ease. Streamlined, secure interface.

GPT Search: Tìm kiếm cuộc trò chuyện

4,5(11)

Tìm kiếm lịch sử trò chuyện GPT của bạn.

ChatGPT to Notion

4,2(86)

Save your discussions with ChatGPT directly into Notion!

Superpower ChatGPT

3,8(740)

ChatGPT with Superpowers! Folders, Search, GPT Store, Image Gallery, Voice GPT, Export, Custom Prompts, Prompt Chains, Hidden Models

Auto-save ChatGPT History

2,7(3)

A Google extension that automatically saves ChatGPT chat history locally and supports export

Các ứng dụng của Google