SVG Export
Hình ảnh biểu trưng của mục cho SVG Export

SVG Export

svgexport.io
Nổi bật
4,4(

185 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Download SVGs from websites as SVGs, PNGs or JPEGs

SVG Export is a great tool that searches for SVGs on websites and enables you to rapidly export them as PNGs, JPEGs or SVGs with ease. Features - Bulk export - Export as PNG, JPEG or SVG - Resize images - Copy SVGs for Sketch, Figma or Framer - Inlines important styles and colours that are applied with css - Embeds linked nodes from other parts of the site This is great for designers and developers wanting to pull SVGs from sites without having to dive into the source code.

4,4/5185 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.2.17
 • Đã cập nhật
  16 tháng 7, 2021
 • Kích thước
  174KiB
 • Ngôn ngữ
  English (UK)
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  delanebobdesigns@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

SVG Export đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn.

SVG Export xử lý dữ liệu sau:

Hoạt động của người dùng
Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

SVG Fetcher

1,3(3)

Fetch all the SVG from the web

Save SVG as PNG

2,6(57)

Save SVG images as PNG. Navigate to an .svg file, right click on it and click on the context menu item 'Save SVG as PNG.

Export SVG with Style

3,2(41)

Adds a SVG export button to the browser, which spits out SVG DOM elements present on page as files including CSS.

Unstack Style Guide

4,5(19)

Generate a brand style guide for any website instantly

svg-grabber - get all the svg's from a site

4,0(95)

A tool to quickly preview and get all the svg assets from a website.

SVG Gobbler

4,5(53)

Find, optimize, organize, edit, and export your SVGs

Site Palette

3,7(221)

Site Palette generates a color palette from any website, allowing designers to use it as a reference in their work.

CSS Peeper

4,6(342)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

HTML to Figma - by Builder.io

4,4(45)

Import a web page to Figma layers

Fonts Ninja

4,4(663)

Speed up your design workflow!

Hoverify

4,1(120)

All-in-one browser extension to improve your web dev experience.

Amazing Icon Downloader

4,4(14)

Easily find and download SVG Icons from a certain cloud management portal.

SVG Fetcher

1,3(3)

Fetch all the SVG from the web

Save SVG as PNG

2,6(57)

Save SVG images as PNG. Navigate to an .svg file, right click on it and click on the context menu item 'Save SVG as PNG.

Export SVG with Style

3,2(41)

Adds a SVG export button to the browser, which spits out SVG DOM elements present on page as files including CSS.

Unstack Style Guide

4,5(19)

Generate a brand style guide for any website instantly

svg-grabber - get all the svg's from a site

4,0(95)

A tool to quickly preview and get all the svg assets from a website.

SVG Gobbler

4,5(53)

Find, optimize, organize, edit, and export your SVGs

Site Palette

3,7(221)

Site Palette generates a color palette from any website, allowing designers to use it as a reference in their work.

CSS Peeper

4,6(342)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

Các ứng dụng của Google