Super Export Tool - Email Extractor and Scraper for IG - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Super Export Tool scrape and extract user data from Instagram follower, following, commenter, liker, custom users, hashtag and…

Ins Export Tool to scrape and extract user data from Instagram follower, following, comment, like, hashtag and location to CSV. Automatically Extract user data from Instagram followers/following/hashtags/location/commenter/like. #HOW TO GET STARTED? 1. Select export type. 2.Enter Instagram Username/Hashtag/Location Link. 3. Click on Export. #FEATURES ✅ Extract user profile, including follower and following count, posts count, public Email, public phone number and external URL, etc. ✅ Extract User Profile From Private Accounts that follow you or are followed by you ✅ Save extracted data to local storage, download data anytime and support to continue extract anytime. ✅ Scrape any user's followers/followings ✅ Scrape owners of posts for any hashtag/location ✅ Scrape any post likes/commenters ✅ One Click to Export Emails for Instagram ✅ Export data to CSV ✅ Random Interval range and wait for a period, useful for downloading large amounts of data ✅ Automatically Error Handling for 403, 429, and 400 error message #FAQ https://pingapps.top/product-detail?app=IGExportTool#faq If you have any questions, please keep in touch via pingappsteam@tailang.top #DATA PRIVACY All the data you process is on your local computer and never passes through our servers. #STATEMENT INSTAGRAM is a trademark of Instagram, LLC. IGEmails is not affiliated with, endorsed, sponsored, or otherwise related to INSTAGRAM, Inc. or any of its affiliates or subsidiaries.

4,3/56 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.3.3
 • Đã cập nhật
  6 tháng 2, 2024
 • Nhà cung cấp
  Ping Apps Team
 • Kích thước
  3.19MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  pingappsteam@tailang.top
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Super Export Tool - Email Extractor and Scraper for IG đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Super Export Tool - Email Extractor and Scraper for IG xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Instagram Export Tool :Tiện ích Xuất Theo Dõi IG - IG Follower Export Tool

4,9(2,3 N)

IG Follower Export Tool - IG Tools can Export IG followers and following to Excel/CSV formats with one click.

IG Email Extractor - Ins Followers Exporter

5,0(10)

IG Email Extractor Tool can Export IG followers and following to Excel/CSV formats(include email and phone data) with one click.

IG Follower Export Tool - IG Email Extractor

4,5(126)

The Instagram Followers Scraper is a tool that allows users to extract Instagram followers, following including Emails.

Follower Export Tool - IG Export

4,4(7)

Follower Export Tool to Extract Instagram follower and following list and export to CSV with one click

Các ứng dụng của Google