Sui Wallet - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

A wallet for Sui

Sui Wallet Discover the power of Sui with the open-source Sui Wallet, easily interact with dApps and manage your assets on the Sui ecosystem. Key Features: • ZkLogin: Easily create a self-custody wallet with just your SSO, including Google and Twitch. • Seamless dApp Connectivity: Connect with dApps and approve transactions securely with transparent permissions. • Mnemonic & Key Management: Create and or import accounts with mnemonic phrases and derived private keys. • Asset Management: View, transfer, and organize your assets within the Sui network. • Activity Tracking: Monitor recent activities in your Sui Wallet and dive deeper with direct links to the Sui Explorer. • Powerful Integrations: Enhance security with Ledger hardware, Qredo wallet and more. Learn More: Dive into the Sui Wallet documentation (https://docs.mystenlabs.com/wallet) for comprehensive details and support.

4,9/55,4 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Ha An22 thg 4, 2023

ví dễ dử dụng lập ví dễ ràng dơn giam thuận tiện

1 người thấy bài đánh giá này không hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Lạc Trôi Tv Music4 thg 12, 2022

Rất tốt, rất có tiềm năng,

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Phat Khang Thinh9 thg 11, 2022

Ví chạy nhanh, giao diện đơn giản dễ dùng ngay cả với người mới bắt đầu. hỗ trợ tốt với nhiều dự án chạy trên SUI BLOCKCHAIN

Chi tiết

 • Phiên bản
  24.7.23.0 (21d2a34)
 • Đã cập nhật
  23 tháng 7, 2024
 • Nhà cung cấp
  Mysten Labs
 • Kích thước
  7.36MiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Nhà phát triển
  Mysten Labs
  379 University Ave #200 Palo Alto, CA 94301 US
  Email
  wallet@mystenlabs.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Sui Wallet đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Sui Wallet xử lý dữ liệu sau:

Thông tin xác thực

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Argent X - Starknet Wallet

5,0(93,3 N)

7 out of 10 Starknet users choose Argent X as their Starknet wallet. Join 2m+ Argent users now.

Taho

4,4(71)

The community owned and operated Web3 wallet.

Compass Wallet for Sei

2,8(49)

A crypto wallet for Sei Blockchain, brought to you by the Leap Wallet team.

Fewcha Move Wallet

5,0(6 N)

Non-Custodial Wallet created for Move Ecosystem (Sui/Aptos)

Suiet | Sui Wallet

5,0(11,6 N)

The Sui wallet for everyone, built on Sui blockchain

Manta Wallet

3,5(78)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Ethos Sui Wallet

5,0(12,9 N)

Ethos is your Sui wallet and home base for the best dApps, experiences, and NFTs.

Pontem Crypto Wallet - Eth, Sol, BTC +

4,9(1,2 N)

Web3 | DeFi | NFTs | Aptos, Ethereum, Bitcoin, & Solana

Fluvi Wallet

2,8(84)

Fluvi

Martian Aptos & Sui Wallet Extension

4,9(14,5 N)

Martian is a self-custodial crypto wallet for Aptos & Sui. Buy, Send, Swap, Stake seamlessly. Get the Chrome extension now!

IDriss

4,7(43)

A more usable web3 for everyone.

Leap Cosmos Wallet

4,2(137)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Argent X - Starknet Wallet

5,0(93,3 N)

7 out of 10 Starknet users choose Argent X as their Starknet wallet. Join 2m+ Argent users now.

Taho

4,4(71)

The community owned and operated Web3 wallet.

Compass Wallet for Sei

2,8(49)

A crypto wallet for Sei Blockchain, brought to you by the Leap Wallet team.

Fewcha Move Wallet

5,0(6 N)

Non-Custodial Wallet created for Move Ecosystem (Sui/Aptos)

Suiet | Sui Wallet

5,0(11,6 N)

The Sui wallet for everyone, built on Sui blockchain

Manta Wallet

3,5(78)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Ethos Sui Wallet

5,0(12,9 N)

Ethos is your Sui wallet and home base for the best dApps, experiences, and NFTs.

Pontem Crypto Wallet - Eth, Sol, BTC +

4,9(1,2 N)

Web3 | DeFi | NFTs | Aptos, Ethereum, Bitcoin, & Solana

Các ứng dụng của Google