SudoKu for Chrome
Médium položky 1 – snímka obrazovky

Prehľad

Play SudoKu for Chrome as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

# Play more games on the top-left menu. 🏍️ Moto X3M Official Chrome Extension 🏍️ Gear up for an adrenaline-fueled ride with the Moto X3M Official Chrome Extension! Experience the thrill of high-speed motorcycle stunts, challenging obstacles, and intense racing action right from your browser. 🌟 Features: 🏁 Extreme Stunt Courses: Navigate through mind-bending obstacle courses filled with ramps, loops, and daring jumps. Test your skills as you tackle increasingly challenging levels designed to push your motorcycle prowess to the limit. 🔥 Turbocharged Gameplay: Feel the rush of speed as you unleash the full power of your virtual motorcycle. With responsive controls and realistic physics, every twist of the throttle and every brake maneuver brings you closer to victory. 🎮 Intuitive Controls: Master the art of precision riding with simple yet effective controls. Maneuver your bike with ease, execute flips and tricks, and conquer the tracks with finesse. The intuitive control scheme ensures that both beginners and seasoned riders can enjoy the game. 🏆 Leaderboards and Achievements: Compete with riders from around the world and climb the leaderboards to showcase your skills. Unlock achievements as you complete challenging levels and showcase your dominance in the Moto X3M community. 🔄 Regular Updates: Stay tuned for exciting new levels, features, and challenges with regular updates. The Moto X3M Official Chrome Extension is a dynamic experience that keeps the excitement alive with fresh content. 🌐 Global Community: Connect with fellow Moto X3M enthusiasts, share your best times, and exchange tips on conquering the toughest levels. Join a global community of riders who appreciate the rush of extreme motorcycle racing. 🎵 Pumping Soundtrack: Immerse yourself in the thrill of the race with a heart-pounding soundtrack that complements the fast-paced action. The music adds an extra layer of excitement to your Moto X3M adventure. 📈 Stats and Progress Tracking: Monitor your progress, track your best times, and analyze your performance on each level. Improve your skills and aim for perfection as you strive to beat your own records. 👉 Install Now and Rev Your Engines! Get ready for the ultimate Moto X3M experience by adding the official Chrome extension to your browser. It's time to rev your engines, conquer challenging tracks, and become a Moto X3M legend! 🏍️💨

5 z 54 hodnotenia

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  2.3
 • Aktualizované
  26. decembra 2023
 • Veľkosť
  357KiB
 • Jazyky
  Jazyky: 38
 • Vývojár
  Webové stránky
  E-mail
  ptu79183@gmail.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

Vývojár zverejnil, že nebude zhromažďovať ani používať vaše údaje. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia daného vývojára.

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podpora

Ak máte otázky, návrhy alebo problémy, pomoc nájdete na webe podpory vývojára.

Mohlo by sa vám páčiť…

Browsec VPN - Free VPN for Chrome

4,5(27,1 tis.)

Browsec VPN is a Chrome VPN extension that protects your IP from Internet threats and lets you browse privately for free.

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Tiny Fishing - Free Game

4,5(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Batman Runner Game

5,0(7)

Play Batman Runner Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Aplikácie Googlu