Sublime SuperCopy
Sublime SuperCopy साठी आयटमची लोगो इमेज

Sublime SuperCopy

वैशिष्ट्यीकृत
५.०(

४ रेटिंग

)
आयटम मीडिया १ स्क्रीनशॉट

विहंगावलोकन

Unblock Copy, SuperCopy, Right Click, Select, and Context Menu on Your Terms, Absolutely Free!

🚀 Sublime Copy: Unlock Copy, Right Click, Select, and Context Menu on Your Terms! ✨ Features: ✦ Unblock copy, right click, select, and context menu on any website. ✦ Tailor it to your needs by enabling it on specific websites. ✦ Enjoy 100% free usage with no premium features. Elevate your browsing freedom now with Sublime Copy! 💻🔓 """🚀 सुबलाइम कॉपी: आपल्या अटीवर्ती कॉपी, राइट क्लिक, निवडा, आणि कॉन्टेक्स्ट मेनू अनलॉक करा! ✨ वैशिष्ट्ये: ✦ कोणत्याही वेबसाइटवर कॉपी, राइट क्लिक, निवडा, आणि कॉन्टेक्स्ट मेनू अनब्लॉक करा. ✦ विशिष्ट वेबसाइटवर ते सक्षम करून ते आपल्या गरजेशी अनुरूप करा. ✦ प्रीमियम वैशिष्ट्ये नसलेल्या 100% विनामूल्य वापराचा आनंद घ्या. आपल्या ब्राउझिंग स्वातंत्र्याची उंचाई आता सुबलाइम कॉपीसह करा! 💻🔓""" Introducing "Sublime SuperCopy"! This innovative Chrome extension redefines your browsing experience by giving you the power to copy, select, and utilize the context menu at your leisure. Sublime SuperCopy is your ultimate tool in gaining control over your online content interaction. With the power of SuperCopy, you can unlock the ability to copy, right-click, select, and access the context menu on any website you visit. This feature puts you in the driver's seat and allows you to interact with web content on your terms. With SuperCopy, you can tailor your browsing experience to your specific needs. If there are websites where you frequently need to copy or select text, simply enable SuperCopy on those specific sites. This way, SuperCopy becomes your personalized tool, adapting to your unique browsing habits. One of the key features of Sublime SuperCopy is its ability to unblock the copy and select functions on any website. Tired of not being able to copy that crucial piece of information? SuperCopy is the solution. With one click, you can enable SuperCopy and freely copy any text you need. Right-clicking is another function that is often disabled on various websites. Not with SuperCopy! Enable SuperCopy, and you can right-click to your heart's content, accessing the context menu whenever you need it. Selecting text is a breeze with SuperCopy. Whether you need to highlight a piece of information or select a section for copying, SuperCopy allows you the freedom to select any text on any website. Sublime SuperCopy isn't just about functionality, it's about freedom. Freedom to interact with web content as you see fit. Freedom to copy, select, and right-click without restrictions. This is the freedom that SuperCopy affords you. What's more, SuperCopy is 100% free to use with no hidden premium features. With SuperCopy, we believe in providing a free, high-quality service that enhances your browsing experience without any hidden costs. Elevate your browsing freedom now with Sublime SuperCopy. Experience the power of unrestricted copy, select, and right-click functions on your terms. Unlock the power of SuperCopy today and redefine your browsing experience. Sublime SuperCopy – unlocking copy, right-click, select, and context menu on your terms.

पाच पैकी ५४ रेटिंग

Google हे परीक्षणांची पडताळणी करत नाही. परिणाम आणि परीक्षणे यांच्याबद्दल अधिक जाणून घ्या.

तपशील

 • आवृत्ती
  1.0.1
 • अपडेट केले
  १४ डिसेंबर, २०२३
 • यांनी ऑफर केले
  Sublime Copy
 • आकार
  277KiB
 • भाषा
  ५४ भाषा
 • डेव्हलपर
  ईमेल
  halseyannalisa@gmail.com
 • ट्रेडर नाही
  या प्रकाशकाने स्वतःची ओळख ट्रेडर म्हणून केलेली नाही. युरोपियन युनियनमधील ग्राहकांनी कृपया लक्षात घ्या, की तुमच्या आणि या डेव्हलपरमधील करारांना ग्राहकांचे अधिकार लागू होत नाहीत.

गोपनीयता

डेव्हलपरने तो तुमचा डेटा गोळा करणार किंवा वापरणार नसल्याचे डिस्क्लोज केले आहे. अधिक जाणून घेण्यासाठी, डेव्हलपरचे गोपनीयता धोरण पहा.

हा डेव्हलपर घोषित करतो, की तुमचा डेटा

 • मंजूर केलेल्या यूझ केस व्यतिरिक्त, तृतीय पक्षांना विकला जात नाही
 • आयटमच्या मुख्य कार्यक्षमतेशी संबंधित नसलेल्या उद्देशासाठी वापरला किंवा ट्रान्सफर केला जात नाही
 • क्रेडिट पात्रता निश्चित करण्यासाठी किंवा कर्ज देण्यासाठी वापरला किंवा ट्रान्सफर केला जात नाही

संबंधित

Copy Override - Enable Right Click & Copy

५.०(५)

A Chrome extension to override text copying restrictions on websites.

Superb Copy

४.६(३०)

Superb Copy: Break Free from Copy Restrictions! Unblock Context Menu, Right Click, Copy, and Selection on Any Website.

SuperCopy - Enable Copy

४.५(५०४)

Allow Right Click, Enable Select, Enable Copy and Enable Paste in Every Site.Crack Disable Copy, Enable Right Click, Enable Select.

Supreme Copy

४.४(४३)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unblock context menu.

copy & select - right click

४.०(९)

Easily enable context menus and unblock right click menu on protected websites. Now you can quickly highlight and allow copy option…

超级复制助手-阿良版

४.७(३)

帮助用户复制和粘贴选中文本

Right Click - Context menu Enable

४.७(३८४)

Unlock the ability to right click and enable copy. Unblock context menu, restrict copy select, copy text, zoom text, emoji. Enable…

Universal Copy-Enable Copy

४.३(६९)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unlock copy, unblock select all, unblock context menu.

कॉपी + ला अनुमती द्या

४.९(२८१)

कॉपी करण्याची परवानगी द्या. कॉपी संरक्षण काढा. मोफत, सोपे. मजकूर कॉपी करणे, संदर्भ मेनू, उजवे माऊस बटण सक्षम करा. निवड चालू करा.

Office - Enable Copy and Paste

४.८(३८३)

Unblocks right click menu, highlight and copy for all pages

सर्वत्र कॉपी सक्षम करा

४.२(६)

प्रतिबंधित वेब पृष्ठांवरून मजकूर कॉपी करण्यासाठी राइट-क्लिक करा. सर्व वेबसाइटवर कॉपी-पेस्ट सक्षम करा.

Browser Boost - अतिरिक्त साधने

४.५(८९)

आवाज वाढवा, वापरकर्ता एजंट बदला, उजवे क्लिक सक्षम करा, कॉपी करा आणि निवडा, WebRTC अक्षम करा आणि प्रकार (JPG, PNG आणि WebP) म्हणून…

Copy Override - Enable Right Click & Copy

५.०(५)

A Chrome extension to override text copying restrictions on websites.

Superb Copy

४.६(३०)

Superb Copy: Break Free from Copy Restrictions! Unblock Context Menu, Right Click, Copy, and Selection on Any Website.

SuperCopy - Enable Copy

४.५(५०४)

Allow Right Click, Enable Select, Enable Copy and Enable Paste in Every Site.Crack Disable Copy, Enable Right Click, Enable Select.

Supreme Copy

४.४(४३)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unblock context menu.

copy & select - right click

४.०(९)

Easily enable context menus and unblock right click menu on protected websites. Now you can quickly highlight and allow copy option…

超级复制助手-阿良版

४.७(३)

帮助用户复制和粘贴选中文本

Right Click - Context menu Enable

४.७(३८४)

Unlock the ability to right click and enable copy. Unblock context menu, restrict copy select, copy text, zoom text, emoji. Enable…

Universal Copy-Enable Copy

४.३(६९)

Allow copy on web sites with copy protection: allow right click, unlock copy, unblock select all, unblock context menu.

Google Apps