StayFocusd - Block Distracting Websites
Hình ảnh biểu trưng của mục cho StayFocusd - Block Distracting Websites

StayFocusd - Block Distracting Websites

stayfocusd.com
Nổi bật
4,5(

7,6 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Boost your productivity by limiting the amount of time you spend on time-wasting websites.

You sit down at the computer, and you swear you'll be productive. Next thing you know, it's twelve hours later. You've checked your email, updated your Facebook status, blown through 200 pages of Reddit, read every article in your Twitter feed, looked up your favorite band on Wikipedia, vanity googled yourself, cyber-stalked your ex, browsed through all your high-school crushes' Instagram feeds, and lost a week's pay playing online poker. What you haven't done is WORK. StayFocusd is a productivity extension for Google Chrome that helps you stay focused on work by restricting the amount of time you can spend on time-wasting websites. Once your allotted time has been used up, the sites you have blocked will be inaccessible for the rest of the day. It's highly configurable, allowing you to block or allow entire sites, specific subdomains, specific paths, specific pages, even specific in-page content (videos, images, forms, etc). Problems? Questions? Suggestions? Effusive praise? Email support@stayfocusd.com PRIVACY NOTICE: When you install StayFocusd, it will ask you to grant a number of permissions, including “Read and change all your data on the websites you visit.” This permission is required in order for StayFocusd to run on any site which you may visit—without this permission, StayFocusd would not be able to block websites. While this permission technically grants StayFocusd the ability to read and change data, we will never collect personal data from the web page content that you are browsing. This extension is maintained by Sensor Tower.

4,5/57,6 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Đạt Trần Văn2 thg 5, 2024

Một trong những extend hữu ích nhất mà mình từng xài, và tuyệt vời hơn nữa là free

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

13 Nguyễn Văn Lực17 thg 2, 2024

10/5 rất đáng để tải về nếu muốn tập trung và đặc biệt là nó free

Có 2/2 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Thế Nguyễn30 thg 5, 2023

ứng dụng rất tuyệt

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.5.0
 • Đã cập nhật
  5 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  7.51MiB
 • Ngôn ngữ
  8 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Sensor Tower
  2261 Market St #4331 San Francisco, CA 94114-1612 US
  Trang web
  Email
  stayfocusd.app@gmail.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

StayFocusd - Block Distracting Websites đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

StayFocusd - Block Distracting Websites xử lý dữ liệu sau:

Lịch sử duyệt web
Hoạt động của người dùng
Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Work Mode - Block ALL Social Media URL Block

4,3(90)

Block ALL Time-Wasting Websites & Custom URL Blocking When You're On the Clock. Custom URL Block Extension. By Shreyas Tallamraju.

Focus 45

4,8(560)

With one click you can have 45 minutes of no distracting websites

News Feed Eradicator

4,7(1,9 N)

Eradicate social media noise by replacing your entire news feed with an inspiring quote

Pause - Stop Mindless Browsing

4,5(113)

Pause distracting websites before they open. Be mindful and intentional with your browsing using this simple extension.

BlockSite: Block Websites & Stay Focused

4,4(28,8 N)

Stay focused and improve productivity with our key features: Custom blocklist, Scheduled site blocking and Password protection

Delayed Gratification

4,8(60)

A quick and easy cure for Endless Scrolling Syndrome.

Procrastinator

3,2(45)

Helps you stay focused on the web by blocking unnecessary destractions

Freedom - Website Blocker for Chrome

3,4(76)

The Freedom website blocker gives you control over distracting websites, so you can focus on what matters most.

Productivity Owl

3,9(373)

Want to be productive? Let the Productivity Owl guide you to accomplishment.

Strict Workflow

4,2(1,2 N)

Enforces a 25min/5min workflow: 25 minutes of distraction-free work, followed by 5 minutes of break. Repeat as necessary.

Time Tracker

4,2(132)

Keeps track of how much time you spend on various web sites.

Limit - Set Limits for Distracting Sites

4,6(567)

Limit your time spent on distracting sites. Limit is an extension that allows you to set time limits for distracting websites.

Work Mode - Block ALL Social Media URL Block

4,3(90)

Block ALL Time-Wasting Websites & Custom URL Blocking When You're On the Clock. Custom URL Block Extension. By Shreyas Tallamraju.

Focus 45

4,8(560)

With one click you can have 45 minutes of no distracting websites

News Feed Eradicator

4,7(1,9 N)

Eradicate social media noise by replacing your entire news feed with an inspiring quote

Pause - Stop Mindless Browsing

4,5(113)

Pause distracting websites before they open. Be mindful and intentional with your browsing using this simple extension.

BlockSite: Block Websites & Stay Focused

4,4(28,8 N)

Stay focused and improve productivity with our key features: Custom blocklist, Scheduled site blocking and Password protection

Delayed Gratification

4,8(60)

A quick and easy cure for Endless Scrolling Syndrome.

Procrastinator

3,2(45)

Helps you stay focused on the web by blocking unnecessary destractions

Freedom - Website Blocker for Chrome

3,4(76)

The Freedom website blocker gives you control over distracting websites, so you can focus on what matters most.

Các ứng dụng của Google