Speed Reader
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Improve your reading speed up to 4 times.

Read faster now! With this extension you can read long text in almost no time. You will see an improvement in your reading speed since the minute. - Average reading speed of an adult: 250 wpm (words per minute) - Initial reading speed with 'Speed Reader': 300 wpm - Reading speed after 3 weeks using 'Speed Reader': 500 wpm You can set your reading speed at any moment so you could increase it when you feel you are ready to go to the next step.

3,3/512 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  3 tháng 3, 2014
 • Nhà cung cấp
  emiliorodriguez
 • Kích thước
  14.75KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Có liên quan

Readio Speed Reader

4,6(25)

A modern, intuitive speed reader that just works.

Rapid Reader

5,0(4)

Speed reads text

3read

4,9(9)

3read allows you to read selected text in 3 dimensions. It can aid in speed reading, if you like.

Fast Reader

4,0(2)

Speed up your reading!

SwiftRead - read faster, learn more

4,5(1,1 N)

Read two or three times faster, with SwiftRead. Absorb knowledge and learn more.

Sprint Reader - Speed Reading Extension

4,4(258)

Speed reading made easy, train yourself to read 1800+ words per minute. Rapid serial visual presentation (RSVP) at its best!

Serial Speed Reader

3,2(6)

A program that will serially display selected text word by word.

SpeedReader

2,7(3)

The easiest way to learn to speed read

jetzt

4,8(16)

Speed Reading

Read fast - Speed Reading Extension

4,2(50)

A beautiful speed reading extension

HyperRead for Chrome

4,8(4)

HyperRead web pages in Chrome

Best Reader Lite

5,0(2)

The best speed-reading and RSVP tool!

Readio Speed Reader

4,6(25)

A modern, intuitive speed reader that just works.

Rapid Reader

5,0(4)

Speed reads text

3read

4,9(9)

3read allows you to read selected text in 3 dimensions. It can aid in speed reading, if you like.

Fast Reader

4,0(2)

Speed up your reading!

SwiftRead - read faster, learn more

4,5(1,1 N)

Read two or three times faster, with SwiftRead. Absorb knowledge and learn more.

Sprint Reader - Speed Reading Extension

4,4(258)

Speed reading made easy, train yourself to read 1800+ words per minute. Rapid serial visual presentation (RSVP) at its best!

Serial Speed Reader

3,2(6)

A program that will serially display selected text word by word.

SpeedReader

2,7(3)

The easiest way to learn to speed read

Các ứng dụng của Google