Snake - Snake Games - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Snake - Snake Games

Snake - Snake Games

snak.ee
Tiện íchTrò chơi883 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Chơi trò Rắn săn mồi trên Chrome là một tiện ích mở rộng - Hãy thử ngay bây giờ!

Embark on a nostalgic journey with our HTML5 Snake Game Chrome Extension! Relive the classic gaming experience right in your browser with this entertaining and addictive extension. Key Features: Timeless Gameplay: Enjoy the thrill of the Snake game, a classic that has stood the test of time. Maneuver your serpent to collect points while avoiding collisions with walls and your own tail. Sleek and Intuitive Design: Our extension comes with a minimalist and intuitive design, making it easy for users of all ages to jump in and start playing immediately. Customizable Settings: Tailor the game to your preferences with adjustable settings. Modify the game speed, grid size, and other parameters to create a gaming experience that suits your style. Leaderboards and Achievements: Compete with friends or challenge yourself to climb the leaderboards. Earn achievements for your gaming prowess and showcase your skills to the world. Responsive Controls: Navigate your serpent with precision using responsive controls. Whether you're using a mouse or keyboard, the controls are designed for seamless and enjoyable gameplay. Play Anywhere, Anytime: Break away from the monotony with a quick game session wherever you are. This Chrome extension ensures you can enjoy the Snake game on the go, turning your browser into a gaming hub. # Play more games on the top-left menu.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.1
 • Đã cập nhật
  26 tháng 2, 2024
 • Kích thước
  51.91KiB
 • Ngôn ngữ
  38 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  emma2000818@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có thể bạn cũng thích…

Stickman Hook Game

4,6(10)

Play Free Stickman Hook Unblocked as a Chrome extension - The Classic Retro Football Game!

Tiny Fishing - Free Game

4,2(11)

Play Tiny Fishing as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Stickman Hook Unblocked Game

4,9(7)

Play Stickman Hook Unblocked Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Helix Fruit Jump Arcade Game

4,9(9)

Play Helix Fruit Jump Arcade Game as a Chrome extension - Also can Play without Internet, try it now!

Các ứng dụng của Google