Simple Gmail Screen - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Simple Gmail Screen

Simple Gmail Screen

bart.solutions
Nổi bật
5,0(

8 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Đơn giản hóa màn hình Gmail, làm cho thanh bên và thanh trên cùng tự động ẩn.

This extension simply hides the top menu bar and left sidebar of Gmail. The hidden menus could then be re-activated via moving your mouse cursor to the edge of screen. Website: https://www.bart.com.hk/simple-gmail-screen/ Open sourced under GPL v3: https://github.com/bartsolutions/simple-gmail-screen == update 2021-01-22 (v0.6.2) == - Adjust UI to avoid accidental click of multiple select check box == update 2021-01-15 (v0.6.1) == - Fix problem of compose button location due to Gmail UI change == update 2020-11-23 (v0.5.1) == - fix problem for side bar menu collapse == update 2020-10-19 (v0.4.0) == - update preferences == update 2020-10-13 (v0.3.0) == - hide top bar logo part

5/58 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.11.0
 • Đã cập nhật
  16 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  175KiB
 • Ngôn ngữ
  48 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  BART SOLUTIONS LIMITED
  EASEY COMMERCIAL BUILDING 253-261 HENNESSY ROAD WANCHAI 001 Hong Kong
  Trang web
  Email
  walty@bart.com.hk
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Gmail Conversation Reversal

4,1(21)

Đảo ngược hiển thị email trong chuỗi Gmail, hiển thị email mới nhất ở trên cùng.

Time Labeler for Gmail™

5,0(1)

This extension automatically labels your emails in your inbox based on how old they are.

Simple Gmail Notes

4,6(736)

Thêm ghi chú vào chủ đề email trong Gmail và Inbox.

Unicorny Gmail

5,0(6)

Unicorny Gmail. Gmail Simplified with minimalist, clean UX, inspired by Google Inbox. Plus a touch of Unicorny. :)

Inbox Reborn theme for Gmail™

5,0(18)

Adds features like reminders, email bundling, and Inbox's minimalistic style to Gmail™

Neat Messages for Gmail

5,0(4)

Improves the readibility of plain text Gmail messages by putting them in a neat container.

Sender Icons for Gmail™

4,9(7)

Add a sender icon for all emails in your Gmail inbox.

Gmail Inbox Zero by cloudHQ

5,0(36)

Focus mode for Gmail - solution for Inbox Zero

Minimalist Gmail

4,2(4)

Transforms Gmail UI to a minimal, only basic set of features

Simplify Gmail

4,5(602)

Make Gmail simpler, more capable, and more respectful

inboxy: Inbox Bundles for Gmail

4,7(39)

Adds Google Inbox bundles to Gmail

Short Gmail Labels

4,7(20)

Shorten your Gmail labels so parent labels are not displayed.

Gmail Conversation Reversal

4,1(21)

Đảo ngược hiển thị email trong chuỗi Gmail, hiển thị email mới nhất ở trên cùng.

Time Labeler for Gmail™

5,0(1)

This extension automatically labels your emails in your inbox based on how old they are.

Simple Gmail Notes

4,6(736)

Thêm ghi chú vào chủ đề email trong Gmail và Inbox.

Unicorny Gmail

5,0(6)

Unicorny Gmail. Gmail Simplified with minimalist, clean UX, inspired by Google Inbox. Plus a touch of Unicorny. :)

Inbox Reborn theme for Gmail™

5,0(18)

Adds features like reminders, email bundling, and Inbox's minimalistic style to Gmail™

Neat Messages for Gmail

5,0(4)

Improves the readibility of plain text Gmail messages by putting them in a neat container.

Sender Icons for Gmail™

4,9(7)

Add a sender icon for all emails in your Gmail inbox.

Gmail Inbox Zero by cloudHQ

5,0(36)

Focus mode for Gmail - solution for Inbox Zero

Các ứng dụng của Google