Shopify spy scraper & parser
„Shopify spy scraper & parser“ elemento logotipo vaizdas

Shopify spy scraper & parser

shopify-spy.com
Pažymėti
4,4(

52 įvertinimai

)
Elemento medijos 1 ekrano kopija
Elemento medijos 2 ekrano kopija

Apžvalga

Extract product listing from Shopify stores to Excel/CSV

Shopify Spy scrapes products from Shopify powered stores and saves as an Excel document or CSV file. 2024 Q2 changes: - Highly requested feature: Downloading images. - Slow mode: Extract more fields but slower: Variant Barcode, Image Alt Text, Variant Tax Code, Variant Weight Unit - Old "Excel" format has been renamed to "Excel (Legacy)" and will be removed in further releases - Option to manually specify a collection handle if the list of collections is too large. - Enhanced error handling with clearer explanations 2024 Q1 changes: - Resolved "Out of memory" error for large stores; now, CSV/Excel files are automatically split for efficient data handling. - Improved status messages for enhanced clarity and precision. 2023 Q3-Q4 changes: - Undock popup: you can use browser while the scraping is in progress and even scrape several store simultaneously - Renewed login flow Shopify Spy features: ✓ Can extract thousands of products within minutes ✓ Filter by a specific collection ✓ All fields from Shopify product listing are included (see below) ✓ All product images are added to the CSV ✓ Download images along with CSV ✓ Export to CSV format compatible with Shopify import format (https://help.shopify.com/en/manual/products/import-export/import-products) ✓ Save as XLSX (Excel document) with proper data types - dates, prices ✓ Does not require excessive permissions Why Shopify Spy: For e-commerce store owners, Shopify Spy allows you to keep track of your competitors' products, pricing, and promotions. With this tool, you can quickly and easily extract thousands of products from Shopify-powered stores and filter them by specific collections. For digital marketers, Shopify Spy provides accurate and reliable product data to help you analyze market trends and identify potential opportunities for your clients. For product researchers, Shopify Spy makes it easy to gather data on a large number of products quickly and efficiently. This means you can identify trends and insights in your field of research with ease. For dropshippers, Shopify Spy is an essential tool for finding new products to add to your store, and monitor pricing and product availability for your existing products. For data analysts, Shopify Spy's ability to extract product data from Shopify stores and save it in a CSV or Excel format makes it an attractive tool for processing large amounts of data quickly and efficiently. So, whether you're an e-commerce store owner, digital marketer, product researcher, dropshipper, or data analyst, Shopify Spy has everything you need to stay on top of the latest product trends and insights. Try it out today and take your business to the next level! Supported Fields: - Handle: The unique identifier for the product. - Title: The name of the product. - Body (HTML): The HTML description of the product. - Vendor: The name of the product's vendor. - Product Type: The category or type of the product. - Tags: Keywords associated with the product. - Published: Indicates whether the product is published or unpublished. Options: - Option Name - Option Value Variants: - Variant SKU: The stock keeping unit for the variant. - Variant Grams: The weight of the variant in grams. - Variant Price: The price of the variant. - Variant Compare At Price: The original price of the variant, used for comparison. - Variant Inventory Qty: Inventory quantity, where 0 indicates out of stock and 1 indicates in stock. Slow Mode Additional Fields for Variants: - Variant Barcode: The barcode for the variant. - Variant Tax Code: The tax code associated with the variant. - Variant Weight Unit: The unit of weight measurement for the variant. Images: - Image Src: The source URL of the image. Slow Mode Additional Fields for Images: - Image Alt Text: The alternative text for the image. Shopify Spy išgauna produktus iš Shopify palaikomų parduotuvių ir išsaugo kaip Excel dokumentą arba CSV failą. 2023 m. trečiojo ketvirčio pokyčiai: - Išimti iškylančiąją langą: galite naudoti naršyklę, kai vyksta duomenų gavimas, ir netgi gauti duomenis iš kelių parduotuvių tuo pačiu metu - Atnaujintas prisijungimo srautas Shopify Spy funkcijos: ✓ Gali išgauti tūkstančius produktų per kelias minutes ✓ Filtras pagal konkretų rinkinį ✓ Įtraukti visi laukai iš Shopify produkto sąrašo (žr. žemiau) ✓ Visos produkto nuotraukos pridedamos prie CSV ✓ Eksportuoti į CSV formatą, suderinamą su Shopify importo formatu (https://help.shopify.com/en/manual/products/import-export/import-products) ✓ Išsaugoti kaip XLSX (Excel dokumentą) su tinkamais duomenų tipais - datos, kainos ✓ Nereikalauja pernelyg daug leidimų Kodėl Shopify Spy: Elektroninės prekybos parduotuvių savininkams, Shopify Spy leidžia stebėti konkurentų produktus, kainodarą ir akcijas. Su šiuo įrankiu galite greitai ir lengvai išgauti tūkstančius produktų iš Shopify palaikomų parduotuvių ir filtruoti juos pagal konkretų rinkinį. Skaitmeniniams rinkodaros specialistams, Shopify Spy pateikia tikslus ir patikimus produktų duomenis, padedančius analizuoti rinkos tendencijas ir identifikuoti galimas galimybes jūsų klientams. Produktų tyrėjams, Shopify Spy palengvina duomenų apie didelį produktų skaičių rinkimą greitai ir efektyviai. Tai reiškia, kad galite lengvai identifikuoti tendencijas ir įžvalgas savo tyrimų srityje. Dropshipperiams, Shopify Spy yra būtinas įrankis, ieškant naujų produktų, kuriuos galima pridėti prie jūsų parduotuvės, ir stebint kainodarą bei produktų prieinamumą jūsų esamiems produktams. Duomenų analitikams, Shopify Spy galimybė išgauti produktų duomenis iš Shopify parduotuvių ir išsaugoti juos CSV arba Excel formatu daro jį patraukliu įrankiu dideliems duomenų kiekiams greitai ir efektyviai apdoroti. Taigi, ar esate elektroninės prekybos parduotuvės savininkas, skaitmeninio marketingo specialistas, produktų tyrėjas, dropshipperis ar duomenų analitikas, Shopify Spy turi viską, ko jums reikia, kad būtumėte informuoti apie naujausias produktų tendencijas ir įžvalgas. Išbandykite jį jau šiandien ir pakelkite savo verslą į kitą lygį! Palaikomi laukai: - Pavadinimas - Rankenėlė - Aprašymas (grynaisiais tekstu) - Sukūrimo data ir laikas - Atnaujinimo data ir laikas - Tiekitojas - Produkto tipas - Žymės - Didžiausia kaina - Mažiausia kaina - 5 produkto variantai, įskaitant pavadinimą, kainą, nuolaidos kainą ir nuotraukos URL - 10 nuotraukų - visos parinktys

4,4 iš 552 įvertinimai

„Google“ nepatvirtina apžvalgų. Sužinokite daugiau apie rezultatus ir apžvalgas.

Išsami informacija

 • Versija
  2.2.0
 • Atnaujinta
  2024 m. birželio 18 d.
 • Funkcijos
  Pirkinių programoje pasiūlymai
 • Dydis
  561KiB
 • Kalbos
  Kalbų: 54
 • Kūrėjas
  Svetainė
  El. paštas
  chrome@extpose.com
 • Ne komercinės veiklos subjektas
  Šis kūrėjas neprisistato kaip prekiautojas. Informuojame vartotojus Europos Sąjungoje, kad jūsų ir šio kūrėjo sudarytoms sutartims vartotojų teisės netaikomos.

Privatumas

„Shopify spy scraper & parser“ paskelbė toliau nurodytą informaciją dėl jūsų duomenų rinkimo ir naudojimo. Išsamesnės informacijos galima rasti peržiūrėjus kūrėjo privatumo politiką.

Shopify spy scraper & parser tvarko:

Asmens identifikavimo informacija
Autentifikavimo informacija

Šis kūrėjas pareiškia, kad jūsų duomenys yra

 • Neparduodama trečiosioms šalims su patvirtintais naudojimo atvejais nesusijusiais tikslais
 • nenaudojami ir neperkeliami su elemento pagrindinėmis funkcijomis nesusijusiais tikslais;
 • nenaudojami ir neperkeliami, siekiant nustatyti kreditingumą, arba skolinimo tikslais.

Susijęs turinys

Shine Commerce

2,7(203)

Access vital data about almost any online store, including overall store sales, SKU details, new product launches, ads, and more.

Shopy - Product Portfolio Grabber for Shopify

5,0(6)

Streamline your dropshipping with our Shopify store cloner. Export products to CSV instantly. Free, efficient, and designed for…

ShopifyMonitor - Get Alerts for New Arrival

4,4(31)

A smart tool for Shopify, updates you on the latest drops, restocks, and much more for your favorite brands!

ShopScraper - Spy Tool & Scraper for Shopify

4,8(18)

ShopScraper is a Shopify spy extension and Shopify scraper, it allows you to export Shopify products into csv file in one click.

PPSPY-Shopify™ Spy & Dropship Tool

4,3(47)

PPSPY Inspector For Shopify - Dropshipping & Shopify Spy store inspector Tool

Shopify Scraper - Shopify Store Scraper & spy

4,7(7)

A smart export tool for extracting product listings from Shopify stores to CSV/Excel with one click.

Shopify Analyzer

3,2(11)

Shopify Spy tool for followers & products tracking, fresh posts & ads listing. Great extension for dropship dealer.

PPSPY-Shopify™ Spy & Dropship Tool

4,3(45)

PPSPY Inspector For Shopify - Dropshipping & Shopify Spy store inspector Tool

Shop Scraper - Shopify Product to CSV/Excel

4,0(1)

A simple tool to export shopify product data to cvs / excel, and automaticaly download images.

Shopify App Detector by Fera.ai

3,9(59)

Detect which apps and what theme a Shopify store is using. Built and maintained by Fera.ai and the community.

Shopify SHARK - Product scraper & store spy

3,8(12)

A useful tool that lets you spy on Shopify stores and extract product data as an importable xlsx/csv file for Shopify stores.

Woocommerce Scraper

4,0(20)

Product scraper for Woocommerce - Extract products and collection in just one click

Shine Commerce

2,7(203)

Access vital data about almost any online store, including overall store sales, SKU details, new product launches, ads, and more.

Shopy - Product Portfolio Grabber for Shopify

5,0(6)

Streamline your dropshipping with our Shopify store cloner. Export products to CSV instantly. Free, efficient, and designed for…

ShopifyMonitor - Get Alerts for New Arrival

4,4(31)

A smart tool for Shopify, updates you on the latest drops, restocks, and much more for your favorite brands!

ShopScraper - Spy Tool & Scraper for Shopify

4,8(18)

ShopScraper is a Shopify spy extension and Shopify scraper, it allows you to export Shopify products into csv file in one click.

PPSPY-Shopify™ Spy & Dropship Tool

4,3(47)

PPSPY Inspector For Shopify - Dropshipping & Shopify Spy store inspector Tool

Shopify Scraper - Shopify Store Scraper & spy

4,7(7)

A smart export tool for extracting product listings from Shopify stores to CSV/Excel with one click.

Shopify Analyzer

3,2(11)

Shopify Spy tool for followers & products tracking, fresh posts & ads listing. Great extension for dropship dealer.

PPSPY-Shopify™ Spy & Dropship Tool

4,3(45)

PPSPY Inspector For Shopify - Dropshipping & Shopify Spy store inspector Tool

Google Apps