Shopee Hotato - Hỗ trợ người bán Shopee
Item media 2 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot

Overview

Shopee Hotato - Tải ảnh, video shopee chỉ với 1 click 1: Nghiên cứu lịch sử thay đổi giá của sản phẩm trên shopee 2: Xác định thời…

Shopee Hotato - Tải ảnh, video shopee chỉ với 1 click 1: Nghiên cứu lịch sử thay đổi giá của sản phẩm trên shopee 2: Xác định thời gian đăng của sản phẩm trên shopee 3: Xác định số lượng truy cập, số lượng sản phẩm đã bán, tỷ lệ chuyển đổi của một sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định 4: Tìm kiếm sản phẩm tương tự trên, taobao, 1688 chỉ với 1 click 5: Xem biểu đồ thay đổi giá bán và số lượng bán theo thời gian một cách trực quan 6: Dựa vào lịch sử bán hàng để đưa ra số lượng nhập hàng một cách chính xác 7: Copy sản phẩm 8: Đóng khung ảnh sản phẩm 9: Tải ảnh sản phẩm từ taobao, 1688 10: sao chép sản phẩm qua tiktok 11: sao chép shop qua tiktok 12: Phân tích sản phẩm 13: nghiên cứu từ khóa 14: phân tích shop 15: Bảng kích thước cho các sản phẩm sao chép qua tiktok Shopee Hotato - Download shopee photos and videos with just 1 click 1: Research price change history of products on shopee 2: Determine the posting time of the product on shopee 3: Determine the number of visits, the number of products sold, the conversion rate of a product in a certain period of time 4: Search for similar products on shopee, taobao, 1688 with just 1 click 5: Visually view sales price and quantity change graphs over time 6: Based on the sales history to give the correct quantity of goods 7: Copy products 8: Product photo framing 9: Download product photos from taobao, 1688 10: copy product to tiktok shop 11: Copy shop to tiktok shop 12: Product analysis 13: Keyword analysis 14: Shop analysis 15: Size chart for products copied via tiktok Shopee Hotato - 一鍵下載shopee照片和視頻 1:研究shopee上產品的價格變化歷史 2:確定商品在shopee的發佈時間 3:確定一定時間段內的訪問量,銷售的產品數量,產品的轉化率 4:一鍵搜索shopee、淘寶、1688同類產品 5:可視化查看銷售價格和數量隨時間變化的圖表 6:根據銷售歷史給出正確的商品數量 7: 复制产品 8: 产品相框 9: 从淘宝下载产品照片,1688 10:复制产品 到 tiktok 店铺 11:复制 shop 到 tiktok 店铺 12: 产品分析 13: 店铺分析 14: 关键词分析 15: 通过tiktok复制的产品尺寸表

4.8 out of 5102 ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Review's profile picture

Anh Tuấn NgôApr 24, 2022

Ok

Details

 • Version
  1.3.7
 • Updated
  May 17, 2023
 • Offered by
  magic.loveptit
 • Size
  707KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  Hotato
  201 cầu giấy Hà nội, Hà Nội 100000 VN
  Email
  magic.loveptit@gmail.com
 • Trader
  This developer has identified itself as a trader per the definition from the European Union.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data. To learn more, see the developer’s privacy policy.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Support

For help with questions, suggestions, or problems, visit the developer's support site

Related

ATP CONTENT: đánh dấu highlight từ khóa

3.9(41)

Tự động tìm và highlight từ và cụm từ trên trang web dựa vào list của bạn

Download Image 1688, Taobao, Tmall by QThang

1.0(2)

Click chuột phải hoặc click DOWNLOAD THIS IMAGE để tải về hình ảnh gốc tại trang 1688, Taobao, Tmall, Tiki, Lazada, Shopee

Ship Xanh - Phần mềm bán hàng đa kênh

5.0(664)

Copy sản phẩm Shopee sang Lazada,Tiktok Shop,WooCommerce Sendo đăng chéo sàn, sao chép Lazada; Quản lý bán hàng đa kênh

AutoShopee Kit

4.4(19)

Giải pháp cho nhà bán hàng Shopee

Shopee Fans - Shopee Seller Assistant

4.7(123)

shopeefans.com - An awesome assistant for the Shopee Seller.

Tự động download tải ảnh video trên shopee

3.2(6)

Hukata save là addon Tự động download tải ảnh trên shopee chỉ với 2 cú nhấp chuột

Phân tích từ khóa - Keyword Planner

4.7(15)

Cung cấp đầy đủ các chỉ số quan trọng như: khối lượng tìm kiếm, độ khó từ khóa, mức độ cạnh tranh, dự báo nhu cầu tìm kiếm ...

Shopee Save - Download Product Images & Video

4.5(301)

Download Shopee Product Images & Videos. The most popular tool for Shopee!

Lupi - Trợ lý người bán

5.0(15)

Lupi

Mua Thông Minh

3.9(261)

Giúp bạn trở nên Max Thông Minh & Xịn Sò khi mua đồ Online: phát hiện ra Khuyến Mại Ảo, Chống Mua Hớ và luôn tìm được Giá Tốt Nhất.

Rút gọn link Shopee, Tiki, Lazada

4.9(8)

Rút gọn link Shopee, Shopee short link, Tạo link tiếp thị liên kết Shopee, Tạo link Affiliate Shopee

BigSeller- Product Scraper & Promotion Management

4.3(52)

BigSeller Product Scraper, scrape products from marketplaces to your multiple stores.

ATP CONTENT: đánh dấu highlight từ khóa

3.9(41)

Tự động tìm và highlight từ và cụm từ trên trang web dựa vào list của bạn

Download Image 1688, Taobao, Tmall by QThang

1.0(2)

Click chuột phải hoặc click DOWNLOAD THIS IMAGE để tải về hình ảnh gốc tại trang 1688, Taobao, Tmall, Tiki, Lazada, Shopee

Ship Xanh - Phần mềm bán hàng đa kênh

5.0(664)

Copy sản phẩm Shopee sang Lazada,Tiktok Shop,WooCommerce Sendo đăng chéo sàn, sao chép Lazada; Quản lý bán hàng đa kênh

AutoShopee Kit

4.4(19)

Giải pháp cho nhà bán hàng Shopee

Shopee Fans - Shopee Seller Assistant

4.7(123)

shopeefans.com - An awesome assistant for the Shopee Seller.

Tự động download tải ảnh video trên shopee

3.2(6)

Hukata save là addon Tự động download tải ảnh trên shopee chỉ với 2 cú nhấp chuột

Phân tích từ khóa - Keyword Planner

4.7(15)

Cung cấp đầy đủ các chỉ số quan trọng như: khối lượng tìm kiếm, độ khó từ khóa, mức độ cạnh tranh, dự báo nhu cầu tìm kiếm ...

Shopee Save - Download Product Images & Video

4.5(301)

Download Shopee Product Images & Videos. The most popular tool for Shopee!

Google apps