Shopee Fans - Trợ lý người bán Shopee
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Shopee Fans - Trợ lý người bán Shopee

Shopee Fans - Trợ lý người bán Shopee

shopeefans.com
4,7(

123 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

shopeefans.com - Một trợ lý tuyệt vời cho người bán Shopee.

Shopee Fans: Người hâm mộ Shopee Một trợ lý tuyệt vời cho Người bán Shopee. 1 : Quốc tế hóa hỗ trợ từ tiếng Trung giản thể, truyền thống Trung Quốc, tiếng Anh, v.v. 2 Collection Thu thập dữ liệu: chỉ cần thu thập và đăng nhanh chóng hỗ trợ Shopee, alibaba, Lazada, AliExpress, v.v; 3 Followers Người theo dõi cửa hàng: người mua tự động theo dõi, bộ lọc tự động không hợp lệ / người mua và người bán không hoạt động; 4 Shop Switcher: dễ quản lý nhiều cửa hàng; 5 Shopee Chat Toolkit: dịch bất cứ điều gì, thông báo kịp thời; 6 Tự động tăng sản phẩm: sản phẩm tự động tăng, tăng độ phơi sáng; 7 Trung tâm trao đổi: giá trao đổi tự động, sản phẩm có thể kiểm soát được. Shopee Fans:An awesome assistant for the Shopee Seller. 1、Internationalization:support Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, etc. 2、Data Collection: simply collect and quick post that supports Shopee, alibaba, Lazada, aliexpress, etc; 3、Shop Followers: auto-following buyers, auto-filter invalid/inactive buyer and sellers; 4、Shop Switcher: easy to manage multiple shops; 5、Shopee Chat Toolkit: translation anything, notification in time; 6、Product Auto-Boost: auto-boost product, increase exposure; 7、Exchange Center: auto-exchange price, the product is controllable. Shopee Fans:一个非常好的虾皮助手工具,帮助卖家高效运营店铺。 1、国际化:支持中文简体,中文繁体,英文等多国语言; 2、数据采集:一键采集,快速铺货,支持虾皮、阿里巴巴、Lazada、速卖通等多个平台; 3、刷粉精灵:一键操作快速涨粉,自动过滤僵尸粉、不活跃买家、卖家等; 4、多账号管理:多站点店铺管理如此轻松; 5、聊聊先生:精准翻译,及时提醒; 6、定时置顶:自动置顶推广,持续增加产品曝光; 7、汇率中心:金额实时转换,产品价格清晰可控。 Shopee Fans:一個非常好的蝦皮助手工具,幫助賣家高效運營店鋪。 1、國際化:支持中文簡體,中文繁體,英文等多國語言; 2、數據採集:一鍵採集,快速鋪貨,支持蝦皮、阿里巴巴、Lazada、速賣通等多個平台; 3、刷粉精靈:一鍵操作快速漲粉,自動過濾殭屍粉、不活躍買家、賣家等; 4、多賬號管理:多站點店舖管理如此輕鬆; 5、聊聊先生:精準翻譯,及時提醒; 6、定時置頂:自動置頂推廣,持續增加產品曝光; 7、匯率中心:金額實時轉換,產品價格清晰可控。

4,7/5123 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

YẾN ANH5 thg 9, 2020

rất tốt

Có 2/3 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Tiến Tạ21 thg 3, 2020

tốt có ích

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  7.4.5
 • Đã cập nhật
  8 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  3.7MiB
 • Ngôn ngữ
  9 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@shopeefans.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google