Session Buddy
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Session Buddy

Session Buddy

sessionbuddy.com
Nổi bật
4,7(

24,7 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Keep Tabs

PLEASE READ THE UPGRADE FAQ BEFORE REVIEWING: https://sessionbuddy.com/v4-faq The new version of Session Buddy brings a ton of new features but also some changes to what you may be used to. We are listening to your feedback and have already published 3 follow-up releases to address your top concerns. More adjustments are on the way. See our release page: https://sessionbuddy.com/releases/ Thank you for your incredible support and patience! Session Buddy is a tab manager that allows you to: ● Save open tabs as collections that can be easily restored later. Great for freeing up memory and avoiding clutter. ● Recover your open tabs after a crash. ● See and manage all open tabs in one place. ● Search collections to quickly find what you're looking for.

4,7/524,7 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Ioan Katalin9 thg 5, 2013

TY

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Hiếu Nguyễn Minh27 thg 7, 2012

hay đấy

Chi tiết

 • Phiên bản
  4.0.3
 • Đã cập nhật
  4 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  415KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@sessionbuddy.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Session Buddy đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Session Buddy xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân
Thông tin thanh toán và tài chính
Thông tin xác thực
Lịch sử duyệt web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Session Manager

4,0(498)

Simple yet powerful tab set management. Quickly and easily save, update, remove, and restore sets of tabs!

tabXpert - session and tab manager

4,6(268)

Next-generation session and tab manager

TabHamster

4,2(94)

Session manager and tabs saver. With sync

Cluster - Window & Tab Manager

4,5(727)

Window and Tab manager for managing multiple open tabs and windows with simplicity.

Tab Session Manager

3,8(283)

Lưu và khôi phục lại trạng thái của cửa sổ và thẻ. Nó cũng hỗ trợ việc lưu tự động.

Tabli

4,7(472)

A simple, powerful tab manager

TabCloud

4,4(2,1 N)

Save and restore window sessions over time and across multiple computers.

Quick Tabs

4,5(540)

A keyboard centric most recently used (MRU) ordered page list plugin with seek and switch functionality inspired by IntelliJ IDEA

FreshStart - Cross Browser Session Manager

4,4(814)

Need simple session management? Several users on the same Chrome? FreshStart is a simple cross browser session manager.

Bookmark My Tabs

4,4(40)

Bookmark your favorite tab groups, improve your browser's performance, and avoid the Too Many Tabs Open syndrome. Have you ever…

Tabs Outliner

4,5(3,2 N)

The Next Generation Session Manager; A Really Working Too Many Open Tabs Solution; And Your Browsing Notebook.

Tabs Backup & Restore

4,1(304)

With 'Tabs Backup & Restore' you will never lose your work again! Backup an entire Chrome session (windows and tabs).

Session Manager

4,0(498)

Simple yet powerful tab set management. Quickly and easily save, update, remove, and restore sets of tabs!

tabXpert - session and tab manager

4,6(268)

Next-generation session and tab manager

TabHamster

4,2(94)

Session manager and tabs saver. With sync

Cluster - Window & Tab Manager

4,5(727)

Window and Tab manager for managing multiple open tabs and windows with simplicity.

Tab Session Manager

3,8(283)

Lưu và khôi phục lại trạng thái của cửa sổ và thẻ. Nó cũng hỗ trợ việc lưu tự động.

Tabli

4,7(472)

A simple, powerful tab manager

TabCloud

4,4(2,1 N)

Save and restore window sessions over time and across multiple computers.

Quick Tabs

4,5(540)

A keyboard centric most recently used (MRU) ordered page list plugin with seek and switch functionality inspired by IntelliJ IDEA

Các ứng dụng của Google