SEOquake
Hình ảnh biểu trưng của mục cho SEOquake

SEOquake

www.seoquake.com
Nổi bật
4,6(

2,5 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

SEOquake is a free plugin that provides you with key SEO metrics, along with other useful tools such as SEO Audit and many others

SEOquake allows you to: ★ Review all major metrics in a heartbeat ★ Get a thorough analysis of SERPs and export the results in CSV format ★ Estimate keyword difficulty instantly ★ Set parameters for a search query ★ Run a complete SEO audit of a webpage, including a check for mobile compatibility ★ Check your social statistics for Facebook ★ Use a wide range of default parameters or create a custom set ★ Get a full report for internal/external links ★ Determine a keyword’s density and configure a stop-word list ★ Compare URLs/domains SEOquake consists of several tools you can use depending on which specific SEO endeavors you’re pursuing. The SEO bar is an additional toolbar located at the top of the browser window, and it presents core metrics – a number of which can be customized. The SERP overlay is a bar that appears below each SERP result. Once enabled, it gives you detailed metrics associated with each listing along with another sidebar section that allows you to sort and export your results. Also, you can get detailed reports for a specific page you are analyzing. SEOquake has other useful tools, including, the SEO Audit tool, the Keyword Density report, Internal/External Link analysis and even social metrics. SEOquake is really easy to install and work with. The SEOquake plugin is compatible with several browser extensions and is constantly updated. So far, SEOquake has been downloaded more than three million times and counting. If you have any questions, comments or suggestions, contact us at mail@seoquaketeam.com. Full list of SEO parameters: Google index, Google cachedate, Yahoo index, Semrush backlinks, Semrush backlinks by domain, Semrush backlinks by hostname, Bing index, Facebook likes, Semrush Rank, Semrush SE Traffic, Semrush SE Traffic price, Semrush, Baidu index Terms of Service – https://www.seoquake.com/terms.html Privacy Policy – https://www.seoquake.com/policy.html

4,6/52,5 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Duy Trần16 thg 4, 2024

bị lỗi không hiển thị Google index

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

tien le13 thg 4, 2024

Tôi đã dùng nó cho blog của tôi, cảm ơn seoquake https://webraovatforum.medium.com/

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

HumaMaria6 thg 4, 2024

Mình đã dùng cho website về dịch vụ nhân sự và chia sẻ cuộc sống. Thanks https://humamaria.com/services/

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.10.3
 • Đã cập nhật
  8 tháng 8, 2023
 • Kích thước
  1.45MiB
 • Ngôn ngữ
  9 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Inc.
  800 Boylston St suite 2475 Boston, MA 02199 US
  Trang web
  Email
  mail@seoquaketeam.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

NoFollow

4,3(228)

Outline nofollow links, detect nofollow and noindex meta tags on webpages. Features website filtering and custom CSS outline styles.

SERPTrends SEO Extension

3,7(98)

Shows dynamics on Google, Yahoo and Bing SERPs

LinkMiner

4,1(21)

Checks webpages for broken links, and pulls metrics on those links.

SEO Extension [Metrics, Backlinks, On-Page]

4,3(107)

Speed up your SEO routine with SEO extension by Mangools. See the important metrics & website insights on a click.

MozBar

3,7(2,1 N)

MozBar from Moz

SEO Minion

4,2(768)

SEO Minion helps you in your daily SEO tasks such as On-Page SEO analysis, Broken Link Checking, SERP Preview and more

SEO Analysis & Website Review by WooRank

3,9(608)

Instant SEO analysis and website reviews for SEO, mobile, usability and social media. The freshest data when and where you want it.

Ahrefs SEO Toolbar: On-Page and SERP Tools

3,7(193)

On-page SEO report, broken link checker, redirect tracer, and country changer for search results in one extension.

SEO Site Tools, Site Analysis

3,9(138)

Tiện ích mở rộng SEO chỉ bằng một cú nhấp chuột. Truy cập nhanh vào phân tích SEO. Các tính năng: trang được lập chỉ mục trang web,…

SEMRush Rank

3,7(16)

This extension displays the SEMRush Rank for the current page

Majestic Backlink Analyzer

4,1(1 N)

Majestic backlink analysis straight into your browser.

SEO SERP | INSTANT RANK CHECKER

4,2(41)

A Free helper tool for SEOs. Easily check a site's position for a given keyword in Google.

NoFollow

4,3(228)

Outline nofollow links, detect nofollow and noindex meta tags on webpages. Features website filtering and custom CSS outline styles.

SERPTrends SEO Extension

3,7(98)

Shows dynamics on Google, Yahoo and Bing SERPs

LinkMiner

4,1(21)

Checks webpages for broken links, and pulls metrics on those links.

SEO Extension [Metrics, Backlinks, On-Page]

4,3(107)

Speed up your SEO routine with SEO extension by Mangools. See the important metrics & website insights on a click.

MozBar

3,7(2,1 N)

MozBar from Moz

SEO Minion

4,2(768)

SEO Minion helps you in your daily SEO tasks such as On-Page SEO analysis, Broken Link Checking, SERP Preview and more

SEO Analysis & Website Review by WooRank

3,9(608)

Instant SEO analysis and website reviews for SEO, mobile, usability and social media. The freshest data when and where you want it.

Ahrefs SEO Toolbar: On-Page and SERP Tools

3,7(193)

On-page SEO report, broken link checker, redirect tracer, and country changer for search results in one extension.

Các ứng dụng của Google