Sender - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Sender

Sender

wamessager.com
Nổi bật
4,8(

446 lượt xếp hạng

)
Tiện íchMạng xã hội30.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Premium WA Bulk Message Sender - Send Whatsapp Messages, Attachments, Personalized Message | Software | Marketing | WAMessager

Connect with your customers via WhatsApp™. Send WhatsApp™ Bulk Messages without saving numbers using WAMessager- the Best WA Sender FREE Marketing Software & Automation Tool. Comes with Priority Support via WhatsApp™/ Email Get 50 msg/ day in FREE PLAN: FREE FOREVER! - !!!NO FEATURE BLOCKING!!! Core features - 1. Connect with customers without saving numbers by sending them messages easily. 2. Add custom delay time after each message. 3. No software installation needed, just a simple chrome extension. 4. Extremely simple to use. 5. Use formatting (*BOLD* _italic_ ~strikethrough~ & EMOJI) to communicate better with your customers. 6. Name customization in message. 7. Privacy Blur/ Quick Reply. 8. Send image, audio, video file 7 attachments with captions. 9. Filter contact numbers. 10. Give contacts an option to unsubscribe. 11. Download unsaved contacts/numbers from groups, broadcast lists and more… 12. Download/export/save all contacts. 13. Send links redirecting people to your website/ shop. Give your customers an option to purchase directly from your shop. 14. Upload an excel sheet of your customers and send messages to any country. 15. Send Unsubscribe option with every message so that people who don’t want to receive messages from you can safely opt out. 16. Download delivery reports and detailed analytics of all the messages that you’ve sent to your customers. What makes us different? 1. 50 msg/per day FREE FOREVER! 2. Fairly intuitive and easy to use 3. Affordable premium features 4. Much more utility features at a better price than competition 5. Priority Customer Support via WhatsApp™ Disclaimer: This Chrome plugin is not endorsed or certified WhatsApp™ Inc. This is an unofficial enhancement tool for it. This software is not to be used against policies of WhatsApp™ Inc in any manner. We are not related in any way to the bulk WhatsApp message extensions or automation tools like WA Sender Free Plugin, WA Web Plus, WA Messages, Premium Sender, WAPI, Prime Sender --------------------------------------------------------------------------- WAMessager is the highest rated bulk Sender software latest 2023. If you are looking for Marketing Software to grow your online business by sending personalized messages to your customers, you have come to the right place. ———————————————————— LEGAL ———————————————————— WhatsApp™ is a trademark of WhatsApp Inc., registered in the U.S. and other countries. This extension has no relationship to WhatsApp™ or WhatsApp Inc.

4,8/5446 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  7.0.20
 • Đã cập nhật
  4 tháng 7, 2024
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Kích thước
  1.62MiB
 • Ngôn ngữ
  55 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  admin@wamessager.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Sender đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Sender xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

WA Manager Free Whatsapp CRM with Bulk Sender

3,2(82)

Let Wa-Manager CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

SheetWA Bulk WA Sender - Excel, Google Sheets

4,4(16)

Send personalised WhatsApp messages from Google Sheets, Excel Sheets. Send images and documents. Download contacts and more.

Free Bulk Sender for WA Messenger ⚡️ by AI

4,6(12)

Introducing: 🎉 Free Forever Plan 🆓 for AI-powered WA Sender Chrome Extension! Send up to 50 messages daily for free. Need more?…

Bulk Sender - WhatsApp Auto Message Sender

4,7(552)

Use WhatsApp Automation Tool to connect with your customers by sending bulk messages.

WADeck - WA Web Sender

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

WASender Free Plugin

3,6(169)

Connect with your customers via WhatsApp Messages. Send single or multiple customizable messages to your customers Free ✅…

Prime Sender - WhatsApp Message Sender

4,7(1,8 N)

Người gửi Whatsapp Web miễn phí để gửi tin nhắn, tệp đính kèm và nhiều hơn thế nữa...

WAPlus CRM - Best CRM For WA

4,3(175)

Let WAPlus CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

WA Sender bulk message Free Plugin

3,7(13)

Web Sender Bulk message - Send Messages, Attachments, Personalized Message, and more.

Rocket Sender

4,5(76)

Customer service and engagement tool for Whatsapp. Adds customer engagement (whatsapp sender), privacy features on top of WA.

WA Message Sender - WA Web Sender

3,4(5)

Tự động gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng của bạn trên WhatsApp, danh bạ và khách hàng tiềm năng

WAPI - Send personalized messages

4,1(27)

Use WhatsApp Automation Tool to connect with your customers by sending bulk messages.

WA Manager Free Whatsapp CRM with Bulk Sender

3,2(82)

Let Wa-Manager CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

SheetWA Bulk WA Sender - Excel, Google Sheets

4,4(16)

Send personalised WhatsApp messages from Google Sheets, Excel Sheets. Send images and documents. Download contacts and more.

Free Bulk Sender for WA Messenger ⚡️ by AI

4,6(12)

Introducing: 🎉 Free Forever Plan 🆓 for AI-powered WA Sender Chrome Extension! Send up to 50 messages daily for free. Need more?…

Bulk Sender - WhatsApp Auto Message Sender

4,7(552)

Use WhatsApp Automation Tool to connect with your customers by sending bulk messages.

WADeck - WA Web Sender

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

WASender Free Plugin

3,6(169)

Connect with your customers via WhatsApp Messages. Send single or multiple customizable messages to your customers Free ✅…

Prime Sender - WhatsApp Message Sender

4,7(1,8 N)

Người gửi Whatsapp Web miễn phí để gửi tin nhắn, tệp đính kèm và nhiều hơn thế nữa...

WAPlus CRM - Best CRM For WA

4,3(175)

Let WAPlus CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.