Selectext: Copy Text from Videos
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Selectext: Copy Text from Videos

Selectext: Copy Text from Videos

selectext.app
Nổi bật
4,1(

334 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ200.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Copy text directly from videos on Youtube and any site

Tired of typing out text trapped inside of videos? Selectext lets you easily copy on-screen text directly from any video. Copy notes from lectures, code from tutorials, links from social media videos, or even handwritten text in seconds. Selectext is designed to speed up your workflow without getting in the way. The video you are watching will be seamlessly enhanced with the ability to copy text - even in full screen. It’s the fastest way to grab the text you want without any unnecessary steps. Join thousands of other Selectext users to save hours of time every day. ➤ How it works Simply pause the video and click the Selectext toggle button that comes up in the top left corner. You can then select the text you want from the video and it will be automatically copied to your clipboard. Paste the text anywhere like your favourite note taking app or code editor. ➤ Extra tips Use the keyboard shortcut instead of clicking the toggle and pausing the video to speed up the process even further - Alt+S on Windows or Option+S on Mac. Selectext has a customisable menu that allows you to personalise the extension to suit your needs. You can change how the text is displayed, or change how the text is copied to the clipboard. Indentation mode for copying code will preserve the indentation of the code. This is important for programming languages such as Python. ➤ Supported languages and sites Selectext uses the latest AI Computer Vision (OCR) technology to detect the text in the video. It supports detecting text in 50+ languages including English, Hindi, Turkish, French, Spanish and many more. Selectext works on all video sites including Youtube, Udemy, Coursera, Sharepoint, as well as social media sites and university / college lecture recordings. You can even use Selectext on local video files by simply dragging and dropping the video file into the Chrome browser. ➤ Need help? Check out the tutorial at: https://selectext.app/tutorial If Selectext isn't working on a video site you use, or if you want a feature to be added, reach out via support@selectext.app.

4,1/5334 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Nguyễn Vũ Trung (阮武中)16 thg 5, 2024

scan đúng chữ luôn, nhưng có dịch ngay tại chỗ thì xứng đáng 6 sao

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

quang phạm15 thg 4, 2024

rất tiện ích

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Anh Duong1 thg 7, 2023

làm tốt lắm

Có 2/3 người dùng thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.1.12
 • Đã cập nhật
  1 tháng 4, 2024
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Kích thước
  257KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@selectext.app
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Selectext: Copy Text from Videos đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Selectext: Copy Text from Videos xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân
Hoạt động của người dùng
Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

OCR - Image Reader

3,9(177)

A powerful optical character recognition (OCR) extension to capture and convert images to text

Project Naptha

3,6(1,8 N)

Highlight, copy, edit, and translate text from any image on the web.

ClipWords – Copy & Paste Text from Video

1,2(6)

A browser extension to copy code and other text from videos.

OCR Editor - Văn bản từ hình ảnh

4,0(105)

Trình chỉnh sửa OCR trực tuyến để trích xuất văn bản từ các tệp hình ảnh, pdf và từ.

Text.ai - Intelligent Text Extractor

3,4(88)

Simply copy text from images & videos

Easy Text Copy

4,3(20)

be easy to copy

Hình ảnh thành Văn bản (OCR)

2,4(108)

Một ứng dụng máy quét tài liệu nhanh chóng và đơn giản với đầu ra văn bản chất lượng cao.

BlackboxAI

2,7(1,1 N)

Write Code better and faster. BLACKBOX AI is an AI coding assistant that helps developers by providing real-time code suggestions

Copyfish 🐟 Free OCR Software

4,0(838)

Copy, paste and translate text from any image, video or PDF.

YouTube Text-Recognition

1,0(3)

Ever wanted to copy text from a YouTube video? Well with extension, you can! Simply: 1. Go to the video where you want to copy…

Code Copier

4,3(6)

Code Copier - Extension to copy contents inside <code> and <pre> tags with right click

Sao chép văn bản từ video

4,5(44)

Công cụ OCR tối ưu để sao chép văn bản từ Video, Hình ảnh và Cuộc họp trực tiếp. Hỗ trợ 100 ngôn ngữ.

OCR - Image Reader

3,9(177)

A powerful optical character recognition (OCR) extension to capture and convert images to text

Project Naptha

3,6(1,8 N)

Highlight, copy, edit, and translate text from any image on the web.

ClipWords – Copy & Paste Text from Video

1,2(6)

A browser extension to copy code and other text from videos.

OCR Editor - Văn bản từ hình ảnh

4,0(105)

Trình chỉnh sửa OCR trực tuyến để trích xuất văn bản từ các tệp hình ảnh, pdf và từ.

Text.ai - Intelligent Text Extractor

3,4(88)

Simply copy text from images & videos

Easy Text Copy

4,3(20)

be easy to copy

Hình ảnh thành Văn bản (OCR)

2,4(108)

Một ứng dụng máy quét tài liệu nhanh chóng và đơn giản với đầu ra văn bản chất lượng cao.

BlackboxAI

2,7(1,1 N)

Write Code better and faster. BLACKBOX AI is an AI coding assistant that helps developers by providing real-time code suggestions

Các ứng dụng của Google