Search image on 1688
รูปภาพโลโก้สินค้าสำหรับ Search image on 1688

Search image on 1688

แนะนำ
5.0(

การให้คะแนน 1 รายการ

)
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2

ภาพรวม

Quickly search for any image while browsing on 1688!

Quickly search 1688 for any image you see while browsing! Source products from 1688 with ease! It will let you search for similar products on 1688 with one click. When you hover on any image you see on the web, this extension's icon will appear in the image's top-left corner. Click on the icon to initiate searching for similar products on 1688 Image Search. Click the extension icon of 1688 Search Pictures to provide shortcuts to multiple functions such as product management, purchase orders, coupons, purchase orders, and messages. This saves you lots of time because you don't have to download the image to your computer and then go to 1688 and upload that image in their search. You just press the button and the extension does it for you!

5 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 1 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.2.3
 • อัปเดตแล้ว
  22 พฤศจิกายน 2566
 • นำเสนอโดย
  1688price
 • ขนาด
  105KiB
 • ภาษา
  53 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  อีเมล
  1688price@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

Image Search Assistant

4.2(43)

Supports multi engine search for pictures; supports Taobao, 1688, and Alibaba e-commerce websites to search products with pictures

Etsy Image Search

0.0(0)

A powerful Etsy listing image search tool that supports searching for similar Etsy listings through Google, Bing, and Yandex.

1688 Search by image

4.4(7)

Quickly search 1688.com for any image you see while browsing!

Pinduoduo ค้นหาตามภาพ

4.9(196)

คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์เดียวกันบน Pinduoduo, 1688, Taobao ฯลฯ

Search image on Alibaba

0.0(0)

Quickly search for any image while browsing on Alibaba!

ค้นหา Taobao ตามภาพ

4.8(371)

ด้วยวิธีนี้คุณสามารถค้นหาแหล่งผลิตภัณฑ์ใน Taobao, AliExpress, Alibaba, 1688 และ Yiwugo ได้อย่างง่ายดาย

1688 ค้นหาด้วยภาพ

5.0(196)

ค้นหาด้วยภาพบน 1688, Alibaba, Aliexpress, Taobao, ฯลฯ

店雷达-1688跨境选品工具和数据分析运营插件

0.0(0)

店雷达赋能1688、亚马逊、速卖通、Temu等平台卖家,提供专业高效的选品工具和运营插件。支持查找1688优质货源及供应商、一键全网图搜比价。

ค้นหา AliPrice ตามภาพสำหรับอาลีบาบา

4.8(355)

ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถค้นหาแหล่งสินค้าบน Alibaba, AliExpress, 1688, Taobao และ Yiwugo ได้อย่างง่ายดาย

ผู้ช่วยช้อปปิ้ง AliPrice สำหรับ 1688

4.8(347)

ติดตามประวัติราคาบน 1688 และค้นหาแหล่งสินค้าใน AliExpress, Alibaba, Taobao และ Yiwugo

1688采购助手插件版

4.8(20)

1688平台为做生意的广大用户提供的快捷采购助手,我们目前提供了一键同款比价和旺旺消息通知功能,希望成为您的贴心生意伙伴。

AliExpress ค้นหาตามภาพ

4.9(314)

ด้วยวิธีนี้คุณสามารถค้นหาแหล่งผลิตภัณฑ์ใน AliExpress, อาลีบาบา, 1688, Taobao และผลิตในจีนได้อย่างง่ายดาย

Image Search Assistant

4.2(43)

Supports multi engine search for pictures; supports Taobao, 1688, and Alibaba e-commerce websites to search products with pictures

Etsy Image Search

0.0(0)

A powerful Etsy listing image search tool that supports searching for similar Etsy listings through Google, Bing, and Yandex.

1688 Search by image

4.4(7)

Quickly search 1688.com for any image you see while browsing!

Pinduoduo ค้นหาตามภาพ

4.9(196)

คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์เดียวกันบน Pinduoduo, 1688, Taobao ฯลฯ

Search image on Alibaba

0.0(0)

Quickly search for any image while browsing on Alibaba!

ค้นหา Taobao ตามภาพ

4.8(371)

ด้วยวิธีนี้คุณสามารถค้นหาแหล่งผลิตภัณฑ์ใน Taobao, AliExpress, Alibaba, 1688 และ Yiwugo ได้อย่างง่ายดาย

1688 ค้นหาด้วยภาพ

5.0(196)

ค้นหาด้วยภาพบน 1688, Alibaba, Aliexpress, Taobao, ฯลฯ

店雷达-1688跨境选品工具和数据分析运营插件

0.0(0)

店雷达赋能1688、亚马逊、速卖通、Temu等平台卖家,提供专业高效的选品工具和运营插件。支持查找1688优质货源及供应商、一键全网图搜比价。

แอป Google