SciGPT: Zhrnutie vedeckého článku
Logo položky SciGPT: Zhrnutie vedeckého článku

SciGPT: Zhrnutie vedeckého článku

singularitylabs-ai.github.io
Vybrané
Médium položky 4 – snímka obrazovky
Médium položky 5 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky
Médium položky 4 – snímka obrazovky
Médium položky 5 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky
Médium položky 4 – snímka obrazovky
Médium položky 5 – snímka obrazovky

Prehľad

Zhrnutie vedeckého článku na webových stránkach časopisu a poskytnutie kľúčových poznatkov pomocou ChatGPT.

Generates insights, suggestions, questions and references when you browse a paper on a scientific journal website like Arxiv directly from the abstract using ChatGPT. 48 websites are currently supported. For full list of supported websites check out our website(github). Feel free to send a pull request if you need for any other website. No ChatGPT Plus plan required. LEGAL: Disclaimer: SciGPT is not official ChatGPT™ application. It is an unofficial extension that is developed and maintained independently and has no affiliation to OpenAI .

0 z 5Žiadne hodnotenia

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  0.1.13
 • Aktualizované
  11. mája 2024
 • Veľkosť
  459KiB
 • Jazyky
  Jazyky: 54
 • Vývojár
  Singularity Labs
  58 W Portal Ave San Francisco, CA 94127 US
  Webové stránky
  E-mail
  labssingularity@gmail.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

V súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich údajov zverejnil vývojár položky SciGPT: Zhrnutie vedeckého článku nasledujúce informácie. Podrobnejšie informácie nájdete v jeho pravidlách ochrany súkromia.

SciGPT: Zhrnutie vedeckého článku spracúva:

Aktivita používateľa
Obsah webu

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podpora

Podobné

TACQ AI | Linkedin Prospecting

3,7(3)

Ultimate LinkedIn AI Tool for Smart, Elevated Lead Generation! Built for Sales and Recruitment.

smartGPT Multi-Tab Extension

0,0(0)

A Chrome extension to interact with ChatGPT across multiple tabs

AI Prompt Optimizer

2,3(3)

AI Prompt Optimizer improves your prompt to get the most of LLMs like Chat GPT

CPGPT - Competitive Programming Assistant

0,0(0)

An competitive programming assistant using ChatGPT.

TruthGPT - No Hallucinations, only Truth

3,3(3)

Nothing But the Truth

Accessibility Checker for GitHub Markdown

0,0(0)

Highlight accessibility issues as you write Markdown on github.com.

BenAI Research Assistant

5,0(2)

Augment your biomedical research with AI-powered literature analysis. Gain tools to streamline reading and uncover evidence faster.

BardonChatGPT - BARD inside ChatGPT

3,5(2)

Chat with BARD from ChatGPT Website

Polyglottos

5,0(2)

A Revolutionary Language Learning Chrome Extension for ChatGPT

ArxivGPT

3,8(9)

Summarize a arXiv paper and provide key insights.

Syncia - Power of ChatGPT on any website

5,0(6)

Syncia is a browser extension that allows you to use Open AI's GPT in any website.

ChatGPT pre Google zadarmo

0,0(0)

Pridať ChatGPT do všetkých vyhľadávaní Google

TACQ AI | Linkedin Prospecting

3,7(3)

Ultimate LinkedIn AI Tool for Smart, Elevated Lead Generation! Built for Sales and Recruitment.

smartGPT Multi-Tab Extension

0,0(0)

A Chrome extension to interact with ChatGPT across multiple tabs

AI Prompt Optimizer

2,3(3)

AI Prompt Optimizer improves your prompt to get the most of LLMs like Chat GPT

CPGPT - Competitive Programming Assistant

0,0(0)

An competitive programming assistant using ChatGPT.

TruthGPT - No Hallucinations, only Truth

3,3(3)

Nothing But the Truth

Accessibility Checker for GitHub Markdown

0,0(0)

Highlight accessibility issues as you write Markdown on github.com.

BenAI Research Assistant

5,0(2)

Augment your biomedical research with AI-powered literature analysis. Gain tools to streamline reading and uncover evidence faster.

BardonChatGPT - BARD inside ChatGPT

3,5(2)

Chat with BARD from ChatGPT Website

Aplikácie Googlu