Scanner Radio - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Listen to live audio from over 5,300 police and fire scanners, weather radios, and amateur radio repeaters from around the world…

Listen to live audio from over 5,300 police and fire scanners, weather radios, and amateur radio repeaters from around the world (primarily in the United States, Canada, and Australia, with more being added daily). Features: • View scanners that are located nearest you, sorted by distance. • View the top 50 scanners that have the most listeners (list updated every 5 minutes). • View list of scanners added most recently (new additions are being added all the time). • Add scanners you listen to the most to your Favorites list for quick access. • Browse the directory of scanners by location or genre (public safety, air traffic, weather, railroad, etc). The audio is provided by volunteers (primarily for Broadcastify.com) using real scanner radios. If you need assistance, please go to http://http://support.gordonedwards.net/

3,8/564 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  6.1.5.1
 • Đã cập nhật
  10 tháng 6, 2016
 • Nhà cung cấp
  GordonEdwards.net LLC
 • Kích thước
  6.09MiB
 • Ngôn ngữ
  48 ngôn ngữ
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Các ứng dụng của Google