S&C - Chatujte s Gemini™ na Google™
Logo položky S&C - Chatujte s Gemini™ na Google™

S&C - Chatujte s Gemini™ na Google™

singularitylabs-ai.github.io
Vybrané
4,6(

40 hodnotení

)
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky
Médium položky 3 – snímka obrazovky

Prehľad

Chatujte s Gemini™ vo všetkých vyhľadávaniach Google™.

- Generates Gemini (formerly Bard) chat results for the query you typed on google/duckduckgo right from google's/duckduckgo's page for FREE. - It also allows you to continue the chat with Claude or ChatGPT or Pi. - It provides 3-4 followup questions as well. - Unlike few other tools here there is no limit on number of free queries per day. You have access to unlimited free queries. - It is a very minimal micro-plugin, for plugins with broader functionality check our github page: https://github.com/SingularityLabs-ai - It allows you to ask unlimited custom followup question unlike the official version which restricts you to only once. Search Engines Supported: Google, Yahoo, DuckduckGo, Brave Search. ChatBots Supported: Gemini(formerly Bard), ChatGPT, Claude, Pi. Releases: - [12/7/23] - ChatGPT added. - [12/11/23] - Gemini model support for BARD. - [12/18/23] - Claude 2.1 model added - [01/10/24] - Added duckduckgo.com - [01/24/24] - Added yahoo.com - [2/4/24] - Pi Chatbot added - [2/8/24] - Gemini url added - [2/15/24] - Added search.brave.com - [2/15/24] - Pi/ChatGPT API changes For any suggestions write to us on our github discussions https://github.com/SingularityLabs-ai/bard-google-extension-mini/discussions. Feel free to create a ticket or send a pull request if you need for any changes. LEGAL: Disclaimer: GoogleBard is not official Google™ or OpenAI™ or Anthropic™ or Yahoo™ or Duckduckgo™ or Pi™ application. It is an unofficial extension that is developed and maintained independently and has no affiliation to Google™ or OpenAI™ or Anthropic™ or Yahoo™ or Duckduckgo™or Inflection™.

4,6 z 540 hodnotení

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  0.0.45
 • Aktualizované
  16. mája 2024
 • Veľkosť
  1.46MiB
 • Jazyky
  Jazyky: 55
 • Vývojár
  Singularity Labs
  58 W Portal Ave San Francisco, CA 94127 US
  Webové stránky
  E-mail
  labssingularity@gmail.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

Vývojár zverejnil, že nebude zhromažďovať ani používať vaše údaje. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia daného vývojára.

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podpora

Podobné

GetBotAI: GPT-3/GPT-4 & GeminiPro & Calude 3

4,9(27)

Your personal AI chatbot to accompany you on your web journey

Gemini For Google

1,0(3)

Gemini For Google 💬 Play with Gemini Pro and Gemini Pro Vision API With Chrome

Jarvis AI: Chat GPT, Bing, Claude, Bard, BOT

4,9(418)

Jarvis AI Copilot Chatbot by ChatGPT, OpenAI, Claude, Midjourney : Translate English, Chat Chatting GPT, Russian to english

Gemini for Google

4,2(90)

Display Gemini response alongside search engine results

BrainBuddy: AI Assistant with ChatGPT & Bard

3,0(2)

BrainBuddy is an All-in-one AI-powered Sidebar Assistant, with ChatGPT, Bard, & more! ⚡

Summarize with Gemini

2,1(21)

Summarize YouTube videos, long blogs, and articles with the Bard AI summarizer Chrome extension

ChatGPT, Bing & Bard For Chrome: Kursor

4,4(13)

Ask Kursor

Multi AI Sidebar

4,2(5)

Access to all AI apps like OpenAI ChatGPT, Bing AI, Microsoft Copilot, Google Gemini and more in a single Sidebar. Get the best AI.

Help me with - Search Gemini Anywhere

4,4(42)

Search Gemini AI from Anywhere with Help me with

Search Everywhere with Google Bard/Gemini

4,3(882)

Install Search Everywhere with Google Bard/Gemini Chrome Extension and get AI responses along with Google search results.

Gemini next to Google results

3,8(59)

🗨️ Gemini answer alongside Google results.

MultiGPT - Prístup ku všetkým chatbotom naraz

4,2(26)

Všetky chatboty AI na jednom mieste

GetBotAI: GPT-3/GPT-4 & GeminiPro & Calude 3

4,9(27)

Your personal AI chatbot to accompany you on your web journey

Gemini For Google

1,0(3)

Gemini For Google 💬 Play with Gemini Pro and Gemini Pro Vision API With Chrome

Jarvis AI: Chat GPT, Bing, Claude, Bard, BOT

4,9(418)

Jarvis AI Copilot Chatbot by ChatGPT, OpenAI, Claude, Midjourney : Translate English, Chat Chatting GPT, Russian to english

Gemini for Google

4,2(90)

Display Gemini response alongside search engine results

BrainBuddy: AI Assistant with ChatGPT & Bard

3,0(2)

BrainBuddy is an All-in-one AI-powered Sidebar Assistant, with ChatGPT, Bard, & more! ⚡

Summarize with Gemini

2,1(21)

Summarize YouTube videos, long blogs, and articles with the Bard AI summarizer Chrome extension

ChatGPT, Bing & Bard For Chrome: Kursor

4,4(13)

Ask Kursor

Multi AI Sidebar

4,2(5)

Access to all AI apps like OpenAI ChatGPT, Bing AI, Microsoft Copilot, Google Gemini and more in a single Sidebar. Get the best AI.

Aplikácie Googlu