Sbierka doodle hier
Logo položky Sbierka doodle hier

Sbierka doodle hier

Vybrané
3,4(

189 hodnotení

)
RozšírenieZábava20 000 používatelia
Médium položky 1 – snímka obrazovky
Médium položky 2 – snímka obrazovky

Prehľad

Google Doodle hry sú interaktívne hry, ktoré sú zobrazené na úvodnej stránke Google. Doodle hry zozbierané v jednom rozšírení. Hraj!

Doodles sú zábavné, prekvapujúce a niekedy aj spontánne zmeny, ktoré sa robia na logu Google na oslavu sviatkov, výročí a životov slávnych umelcov, objaviteľov a vedcov. Tieto špeciálne dočasné zmeny na logu Google sa nazývajú Google Doodles. Niektoré z týchto Google Doodles boli prevedené do interaktívnych hier, čo poskytuje zábavný a zapojujúci spôsob oslavy príležitosti. Aby sme vám uľahčili prístup k týmto hrám Google Doodle a ich hranie, vytvorili sme pohodlné rozšírenie, ktoré agreguje všetky hry vyrobené spoločnosťou Google na jednom mieste. Rozšírenie obsahuje populárne hry ako futbal, cricket, basketbal, Rubikov kocku, hry na Halloween a oveľa viac. Toto rozšírenie zabezpečuje, aby ste mohli hrať svoje obľúbené hry Google Doodle kedykoľvek a kdekoľvek bez potreby ich individuálneho vyhľadávania na internete. Je to ideálne pre tie chvíle, keď chcete od práce alebo štúdia oddychovať a oddať sa niečomu menej formálnemu. Či už ste fanúšikom športov, puzzle alebo len chcete skúmať rôzne hry, toto rozšírenie má niečo pre každého. Navyše zabezpečujeme, aby kolekcia bola vždy aktuálna s najnovšími hrami vyrobenými spoločnosťou Google. Takže si môžete byť istí, že nezmeškáte žiadnu zábavnú a vzrušujúcu hru, ktorú Google Doodle prinesie. Už len pár kliknutím teraz môžete hrať tieto interaktívne hry Google Doodle online bez akýchkoľvek problémov alebo prerušení. Tak čo ešte čakáte? Nainštalujte si dnes rozšírenie Google Doodle Games a nechajte zábavu začať! Drá sviatky sú kreatívne, vzrušujúce a často spontánne zmeny, ktoré sa vykonávajú v logu Google na pamiatku sviatkov, výročia a života renomovaných umelcov, priekopníkov a vedcov. Tieto jedinečné krátkodobé úpravy loga Google sú známe ako Doodles Google. Niektoré z týchto Google Doodles boli prevedené na interaktívne hry, poskytujú príjemný a pútavý spôsob, ako osláviť špeciálnu udalosť. Aby sme vám uľahčili prístup a hranie týchto hier Doodle, vytvorili sme praktické rozšírenie To agreguje všetky hry, ktoré produkoval Doodle na jednom mieste. Rozšírenie obsahuje populárne hry ako futbal, kriket, basketbal, Rubik's Cube, Halloween Games a oveľa viac. Toto rozšírenie zaisťuje, že môžete hrať všetky svoje obľúbené hry Doodle kedykoľvek a kdekoľvek, bez toho, aby ste museli hľadať ich osobitne na internete. Je to ideálne pre tieto chvíle, keď si chcete oddýchnuť od práce alebo študovať a užiť si nejaké príležitostné hry. Či už ste fanúšikom športu, hádaniek alebo chcete len preskúmať rôzne hry, toto rozšírenie má, toto rozšírenie má niečo pre všetkých. Ďalej zaručujeme, že zbierka je vždy aktuálna pri najnovších hrách, ktoré vytvoril Doodle. Takže si môžete byť istí, že vám nebude chýbať žiadna zábavná a vzrušujúca hra, s ktorou Doodle prichádza. Len s niekoľkými kliknutia . Tak na čo čakáš? Nainštalujte rozšírenie Doodle Games ešte dnes a pripravte sa na zábavu Google Doodle! Zahrajte si online alebo vyzývajte svojich priateľov, aby porazili svoje skóre v basketbale alebo futbale! Je tu niečo pre všetkých túto Halloweenskú sezónu! Hľadáte zábavný a pútavý spôsob, ako osláviť sviatky, výročia a životy slávnych umelcov, priekopníkov a vedcov? Nehľadajte nič iné ako Google Doodles! Tieto špeciálne, dočasné zmeny loga Google sú nielen prekvapujúce a kreatívne, ale tiež poskytujú príležitosť hrať online hry. To je správne - niektoré Doodles Google sa zmenili na interaktívne hry a poskytovali zábavnú a pútavú cestu oslavovať príležitosť. Od futbalu a basketbalu po Rubik's Cube a Halloween Games, je tu niečo pre každého. Aby sme ešte ľahšie získali prístup a hrali tieto hry Doodle. na jednom mieste. Už žiadne hľadanie individuálnych hier na internete - s týmto rozšírením môžete kedykoľvek hrať všetky svoje obľúbené hier s Doodle. V niektorých príležitostných hrách vás toto rozšírenie dostalo. A nebojte sa, že zmeškáte žiadne nové hry-zabezpečujeme, aby zbierka bola vždy aktuálna s najnovšími hrami Doodle. Na čo teda čakáte? Nainštalujte rozšírenie Doodle Games ešte dnes a začnite hrať! Skóre vo futbale alebo basketbale, vyriešte hádanky v Rubikovej kocke alebo sa dostanete do Halloweenského ducha strašidelnými hrami. Možnosti sú nekonečné s Doodles Google! Hľadáte zábavný a pútavý spôsob, ako osláviť sviatky, výročia a slávne osobnosti? Nehľadajte nič iné ako Google Doodles! Tieto dočasné zmeny loga Google sú často prekvapujúce a vždy zábavné. A teraz sa niektoré z týchto čmáraní zmenili na interaktívne hry, ktoré môžete hrať online! Ale hľadanie každej jednotlivej hry môže byť problémom. Preto sme vytvorili rozšírenie, ktoré zhromažďuje všetky hry Doodle na jednom mieste. Od futbalu po basketbal až po Rubikovu kocku je tu niečo pre každého. Navyše sa ubezpečujeme, že zbierka je vždy aktuálna s najnovšími hrami od Doodle. Takže či si robíte prestávku v práci alebo hľadáte zábavný spôsob, ako prejsť čas, Nainštalujte naše rozšírenie Doodle Games ešte dnes! Budete mať prístup ku všetkým svojim obľúbeným hrám bez problémov alebo prerušenia. Nenechajte si ujsť zábavu - skóre Big s Doodle Games ešte dnes! Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Google Doodle, Doodle Games, Game, Games, Play online, skóre, basketbal, Halloween, futbal ,, Doodles are the fun, surprising, and sometimes spontaneous changes that are made to the Google logo to celebrate holidays, anniversaries, and the lives of famous artists, pioneers, and scientists. These special, temporary alterations to the Google logo are called Google Doodles. Some of these Google Doodles have been turned into interactive games, providing a fun and engaging way to celebrate an occasion. To make it easier for you to access and play these Google Doodle games, we have created a convenient extension that aggregates all the games made by Google Doodle in one place. The extension includes popular games such as Soccer, Cricket, Basketball, Rubik's Cube, Halloween games, and much more. This extension ensures that you can play all your favorite Google Doodle games anytime and anywhere, without the need to search for them individually on the internet. It's perfect for those times when you want to take a break from work or study and indulge in some casual gaming. Whether you are a fan of sports, puzzles, or just want to explore different games, this extension has something for everyone. Moreover, we ensure that the collection is always up-to-date with the latest games made by Google Doodle. So, you can rest assured that you won't miss any of the fun and exciting games that Google Doodle comes up with. With just a few clicks, you can now play these interactive Google Doodle games online, without any hassle or interruptions. So, what are you waiting for? Install the Google Doodle Games extension today and let the fun begin! Doodles are the creative, exciting, and often spontaneous changes that are made to the Google logo to commemorate holidays, anniversaries, and the lives of renowned artists, pioneers, and scientists. These unique, short-term modifications to the Google logo are known as Google Doodles. Some of these Google Doodles have been converted into interactive games, providing an enjoyable and engaging way to celebrate a special event. To make it easier for you to access and play these Doodle Games, we have created a handy extension that aggregates all the games produced by Doodle in one place. The extension contains popular games such as Soccer, Cricket, Basketball, Rubik's Cube, Halloween games, and much more. This extension ensures that you can play all your favorite Doodle Games anytime and anywhere, without having to search for them separately on the internet. It's ideal for those moments when you want to take a break from work or study and enjoy some casual gaming. Whether you're a fan of sports, puzzles, or just want to explore different games, this extension has something for everyone. Additionally, we guarantee that the collection is always up-to-date with the latest games created by Doodle. So, you can be sure that you won't miss out on any of the fun and thrilling games that Doodle comes up with. With just a few clicks, you can now play these interactive Doodle Games online with ease. So what are you waiting for? Install the Doodle Games extension today and get ready for some google doodle fun! Play online or challenge your friends to beat your score in basketball or soccer! There's something for everyone this Halloween season!Looking for a fun and engaging way to celebrate holidays, anniversaries, and the lives of famous artists, pioneers, and scientists? Look no further than Google Doodles! These special, temporary alterations to the Google logo are not only surprising and creative but also provide an opportunity to play online games. That's right - some Google Doodles have been turned into interactive games, providing a fun and engaging way to celebrate an occasion. From soccer and basketball to Rubik's Cube and Halloween games, there's something for everyone. To make it even easier to access and play these Doodle Games, we've created a convenient extension that aggregates all the games made by Doodle in one place. No more searching for individual games on the internet - with this extension, you can play all your favorite Doodle Games anytime and anywhere. Whether you're looking to take a break from work or study or simply want to indulge in some casual gaming, this extension has got you covered. And don't worry about missing out on any new games - we ensure that the collection is always up-to-date with the latest games made by Doodle. So what are you waiting for? Install the Doodle Games extension today and start playing! Score big in soccer or basketball, solve puzzles in Rubik's Cube, or get into the Halloween spirit with spooky games. The possibilities are endless with Google Doodles!Looking for a fun and engaging way to celebrate holidays, anniversaries, and famous personalities? Look no further than Google Doodles! These temporary changes to the Google logo are often surprising and always entertaining. And now, some of these Doodles have been turned into interactive games that you can play online! But searching for each individual game can be a hassle. That's why we've created an extension that aggregates all of the Doodle games in one place. From soccer to basketball to Rubik's Cube, there's something for everyone. Plus, we make sure that the collection is always up-to-date with the latest games from Doodle. So whether you're taking a break from work or just looking for a fun way to pass the time, install our Doodle Games extension today! You'll have access to all your favorite games without any hassle or interruptions. Don't miss out on the fun – score big with Doodle Games today!

3,4 z 5189 hodnotení

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  2.2
 • Aktualizované
  7. júna 2023
 • Od vývojára
  Bronson
 • Veľkosť
  219KiB
 • Jazyky
  Jazyky: 54
 • Vývojár
  E-mail
  logocustom@outlook.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

Vývojár zverejnil, že nebude zhromažďovať ani používať vaše údaje.

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podobné

Goggle

3,0(10)

Does the regular Google logo bother you? Don't you wish it said something radically different? If so, then this is the extension…

klasické hry - play2day

4,9(649)

Hrajte svoje obľúbené klasické hry na Google Chrome! Bezplatné online hry na počítači. 2048, Flappy Bird, Doodle Jump, Bomberman.

My Doodle

3,6(7)

Change Google Logo

Všetky hry Doodle

4,2(74)

Sviatočné logá Google sú zábavné, neočakávané zmeny loga. Hry založené na udalostiach. Hrajte zábavné hry Doodle v prehliadači.…

Custom Progress Bar for YouTube™

4,7(1,4 tis.)

Zmeniť ukazovateľ priebehu aplikácie Youtube™ na vlastné z zábavnej zbierky. Urobte svoj prehrávač Youtube™ úžasný!

Free Game - Dedalium by Loycom Games

4,9(192)

Do you like games? Play and turn any website into a fun browser free rpg game

Všetky hry Doodle

4,7(198)

Sviatočné logá Google sú zábavné, neočakávané zmeny loga. Hry založené na udalostiach. Hrajte zábavné hry Doodle v prehliadači.…

¡Juega juegos en línea gratis!

1,0(3)

¡Juega juegos en línea gratis! ¡Tenemos más de 1000 juegos gratuitos que incluyen rompecabezas, deportes, estrategia, arcade y más!

Geometria Dash Online

2,8(53)

Štvorec sa v Geometry Dash pohybuje sám. Ak chcete v prípade potreby vyskočiť, jednoducho kliknite a na riadenie vozidla použite…

Custom Doodle for Google™ – Vlastné logo pre Google Chrome™

4,7(340)

Zmeňte logo Google pomocou úžasného umenia Doodle. Nastavte si vlastný text a nahraďte Google Doodle niečím zábavným na domovskej…

Instant Games

4,7(7)

Free +200 HTML5 games. Instant Online Games. No Install. Messenger Games. Marketplace millions of users. Works Offline.

Free Time Games

4,2(65)

The best way to enjoy your games, did I mention there's no Ads?

Goggle

3,0(10)

Does the regular Google logo bother you? Don't you wish it said something radically different? If so, then this is the extension…

klasické hry - play2day

4,9(649)

Hrajte svoje obľúbené klasické hry na Google Chrome! Bezplatné online hry na počítači. 2048, Flappy Bird, Doodle Jump, Bomberman.

My Doodle

3,6(7)

Change Google Logo

Všetky hry Doodle

4,2(74)

Sviatočné logá Google sú zábavné, neočakávané zmeny loga. Hry založené na udalostiach. Hrajte zábavné hry Doodle v prehliadači.…

Custom Progress Bar for YouTube™

4,7(1,4 tis.)

Zmeniť ukazovateľ priebehu aplikácie Youtube™ na vlastné z zábavnej zbierky. Urobte svoj prehrávač Youtube™ úžasný!

Free Game - Dedalium by Loycom Games

4,9(192)

Do you like games? Play and turn any website into a fun browser free rpg game

Všetky hry Doodle

4,7(198)

Sviatočné logá Google sú zábavné, neočakávané zmeny loga. Hry založené na udalostiach. Hrajte zábavné hry Doodle v prehliadači.…

¡Juega juegos en línea gratis!

1,0(3)

¡Juega juegos en línea gratis! ¡Tenemos más de 1000 juegos gratuitos que incluyen rompecabezas, deportes, estrategia, arcade y más!

Aplikácie Googlu