Save ChatGPT
Save ChatGPT için öğe logo resmi

Save ChatGPT

5,0(

10 puan

)
UzantıAraçlar30.000 kullanıcı
Medya öğesi: 2 ekran görüntüsü
Öğe video küçük resmi
Medya öğesi: 2 ekran görüntüsü
Öğe video küçük resmi
Öğe video küçük resmi
Medya öğesi: 2 ekran görüntüsü

Genel bakış

Learn how to effortlessly download ChatGPT conversations into PDF, Text, and Markdown files. Let's get started!

Introducing Save GPT For Chrome, the ultimate Chrome extension designed to simplify the process of downloading and preserving your valuable ChatGPT conversations. With just a click, you can now effortlessly save your chat logs in three convenient formats: TXT, Markdown (MD), and PDF. No longer will you have to worry about losing your important conversations. Save ChatGPT empowers you to archive your chats with ease, ensuring they're always accessible whenever you need them. Key Features of Save GPT For Chrome: 1. TXT Files: Save your ChatGPT logs as TXT files, providing straightforward readability and compatibility with a wide range of text editors. 2. Markdown (MD) Files: Export your conversations in Markdown format, enabling seamless sharing on platforms that support Markdown formatting. 3. PDF Files: Download PDF versions of your ChatGPT conversations, guaranteeing a consistent appearance across various devices and platforms. 4. Copy Button: Instantly copy your conversations to your clipboard, simplifying the sharing process and facilitating easy pasting into other applications. With Save ChatGPT, you can bid farewell to the hassle of losing or misplacing your ChatGPT conversations. Experience the convenience of effortlessly archiving your chats and enjoy peace of mind knowing your valuable interactions are securely stored. Get started with Save ChatGPT today and unlock a new level of convenience in managing your ChatGPT conversations.

5 üzerinden 510 puan

Yorumlar Google tarafından doğrulanmaz. Sonuçlar ve yorumlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ayrıntılar

 • Sürüm
  0.1.4
 • Güncellenme tarihi:
  6 Mayıs 2024
 • Boyut
  47.09KiB
 • Diller
  8 dil
 • Geliştirici
  E-posta
  elitebusinesssolutionshq@gmail.com
 • Tacir olmayan
  Bu yayıncı kendisini tacir olarak tanımlamamış. Avrupa Birliği'ndeki tüketiciler açısından bakıldığında, bu geliştiriciyle yapmış olduğunuz sözleşmelerde tüketici haklarının geçerli olmadığını lütfen unutmayın.

Gizlilik

Geliştirici, verilerinizi toplamayacağını ve kullanmayacağını beyan etti. Daha fazla bilgi edinmek için geliştiricinin gizlilik politikasına bakın.

Bu geliştirici, verilerinizle ilgili olarak aşağıdakileri beyan eder:

 • Onaylanan kullanım alanları dışında üçüncü taraflara satılmaz
 • Öğenin temel işleviyle alakasız amaçlar için kullanılmaz ya da aktarılmaz
 • Kredibilitenin belirlenmesi veya borç verme amaçlarıyla kullanılmaz ya da aktarılmaz

Bunu da beğenebilirsiniz…

YouTube Summary with ChatGPT & Claude

4,1(662)

Summarize YouTube videos, web articles, and PDFs to save time, powered by ChatGPT (OpenAI) and Claude (Anthropic).

Save ChatGPT as PDF

4,5(42)

Turn your chats into neatly formatted PDF.

ChatGPT Exporter - Extract chat convos easily

4,7(113)

Extract and save ChatGPT conversations to markdown, text, JSON, CSV and images.

ChatGPT Prompt Manager

4,0(12)

ChatGPT Prompt Manager let's you Save, Edit, and Copy prompt templates in 1-Click. Unlimited & Private!

Google uygulamaları