SatoMask
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Ví Ethereum trên trình duyệt của bạn

An Ethereum Wallet in your Browser SatoMask: Metamask + Satochip integration. ⚠️⚠️Please disable your official Metamask extension when running this fork! ⚠️⚠️ Important Note: 1.Satochip has not been officially integrated with MetaMask. It is a proof of concept of MetaMask created by the Satochip team. This is an unofficial fork specifically for use with the Satochip hardware wallet. Please use cautiously and report bugs (and feedback!) to support@satochip.io. 2. You should disable your official Metamask extension when using this PoC of MetaMask. If you don't, it may result in unexpected behavior. 3. This PoC is forked from the official MetaMask extension. See this fork's source code here: https://github.com/Toporin/metamask-extension Notice of Non-Affiliation and Disclaimer: SatoMask and Satochip are not affiliated with MetaMask in any way. MetaMask and the Fox logo are trademarks of ConsenSys, Inc.

3/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  10.14.8
 • Đã cập nhật
  23 tháng 9, 2022
 • Nhà cung cấp
  satochip.wallet
 • Kích thước
  18.44MiB
 • Ngôn ngữ
  52 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  satochip.wallet@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Các ứng dụng của Google