Saros Wallet - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Saros Wallet

Saros Wallet

saros.xyz
5,0(

4 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

The fastest and easiest-to-use Solana wallet

Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana. It provides seamless access to the evolving global, decentralized economy, all conveniently accessible, right at your fingertips. The Saros ecosystem encompasses the Saros Super App, Saros ID, and many more. With Saros, you can elevate your daily financial routine, navigate the Solana network effortlessly, and experience fast and secure transactions. Embracing Solana's innovation, Saros opens up a world of infinite possibilities for your financial future within a comprehensive app.

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Lâm Đỗ Tùng28 thg 3, 2024

app muot fettt

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.1
 • Đã cập nhật
  3 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  16.16MiB
 • Ngôn ngữ
  9 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  hi@saros.xyz
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Leap Cosmos Wallet

4,2(135)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Venom Wallet

3,9(227)

Manage Venom wallets and access dApps directly from your browser

Tonkeeper — wallet for TON

3,4(60)

Your extension wallet on The Open Network

Ramper Wallet

5,0(16)

Your Go-To Digital Wallet For The Connected World

UniSat Wallet

4,0(90)

Inscribe and store your inscriptions in the world's first Open Source Chrome wallet for Ordinals!

QnA3 Data Mining

4,0(137)

QnA3 Data Mining

Bitget Wallet (Trước đây là BitKeep)

3,5(133)

Trải nghiệm một loạt các dịch vụ DeFi bao gồm ví, hoán đổi, giao dịch NFT, tương tác DApp,...

Fin Wallet For Sei

3,5(22)

The fastest and easiest-to-use Sei wallet

Jellywallet

3,9(32)

Jellywallet extension

Virtual Labs Wallet

3,5(116)

Virtual Labs Wallet

Coin98 Wallet

4,7(972)

Crypto Wallet & Defi Gateway.

Sui Wallet

4,9(5,4 N)

A wallet for Sui

Leap Cosmos Wallet

4,2(135)

A crypto wallet for Cosmos blockchains.

Venom Wallet

3,9(227)

Manage Venom wallets and access dApps directly from your browser

Tonkeeper — wallet for TON

3,4(60)

Your extension wallet on The Open Network

Ramper Wallet

5,0(16)

Your Go-To Digital Wallet For The Connected World

UniSat Wallet

4,0(90)

Inscribe and store your inscriptions in the world's first Open Source Chrome wallet for Ordinals!

QnA3 Data Mining

4,0(137)

QnA3 Data Mining

Bitget Wallet (Trước đây là BitKeep)

3,5(133)

Trải nghiệm một loạt các dịch vụ DeFi bao gồm ví, hoán đổi, giao dịch NFT, tương tác DApp,...

Fin Wallet For Sei

3,5(22)

The fastest and easiest-to-use Sei wallet

Các ứng dụng của Google