RiteTag
Hình ảnh biểu trưng của mục cho RiteTag

RiteTag

ritetag.com
Nổi bật
4,2(

68 lượt xếp hạng

)
Tiện íchMạng xã hội40.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Get hashtag suggestions for images and texts on any site (great for Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook, LinkedIn).

Stop guessing hashtags. 1) GENERATE HASHTAGS FOR IMAGES Right click any image on any website and select "Get hashtag suggestions for image" or click Upload icon in the RiteTag bar to get hashtag suggestions for an image from your computer. 2) GENERATE HASHTAGS FOR TEXTS Type a hashtag and hit space to get instant hashtag suggestions (works on any website). Alternatively, select any text on the page (eg. text of your post), right click it and choose "Get hashtag suggestions for text". 3) COLORS INDICATING THE HASHTAG STRENGTH GREEN = use this hashtag to get seen now BLUE = use this hashtag to get seen over time RED = do not use this hashtag, your posts will disappear in the crowd GRAY = do not use this hashtag, very few people are following it **ADDITIONAL FEATURES** + Mouseover any hashtag in the bar to see brief recommendation + Click any hashtag in the bar to add it to the post + Click Copy button to copy all suggested hashtags to your clipboard + Click Compare to compare stats of hashtags currently shown in the bar + Click the RiteTag browser button to show/hide the RiteTag bar + Turn off extension for specific domains

4,2/568 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.4.51
 • Đã cập nhật
  25 tháng 8, 2021
 • Kích thước
  382KiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Nhà phát triển
  Maintop Businesses s.r.o.
  Radejovska 848 Straznice 69662 CZ
  Trang web
  Email
  dev@ritekit.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

SocialAnalyzer - Social Sentiment & Analysis

4,2(22)

Social Analyzer is a free tool of social media monitoring and analysis.

Hashtag Analytics by Engage AI

4,2(35)

Seize hashtags with high follower growth and engagement. Get prospects finding your business with your professional content now.

Bitly | Short links and QR Codes

3,7(1,6 N)

Create short, powerful links and QR Codes and share them with the world.

RiteForge

5,0(7)

Schedule remarkable posts with instant hashtags, emojis, GIFs and CTAs

TagPredict

4,0(28)

Online hashtags predictions and live statistics. Good for all social media site and all non-social media sites,even your own website

Buffer

4,7(3 N)

Buffer is the best way to share great content to Social Networks from anywhere on the web.

Keyword Surfer

4,3(1 N)

Keyword Surfer allows you to generate keyword ideas and see search volumes directly in Google search results.

RiteBoost

4,2(81)

Improve the ROI of your posts with one click, right in your favorite scheduling tool.

SEO Minion

4,2(774)

SEO Minion hỗ trợ bạn trong các nhiệm vụ SEO hàng ngày như phân tích SEO trang, kiểm tra liên kết hỏng, xem trước SERP và nhiều hơn…

DrumUp

4,7(26)

Content marketing and news tracking

Ubersuggest - SEO and Keyword Discovery

4,0(462)

Keyword search volume, CPC and insights for all keywords you search. Works with Google, YouTube and Amazon. SEO tool by Neil Patel.

CoSchedule

4,7(19)

CoSchedule helps you to create, publish, and share awesome content to social media.

SocialAnalyzer - Social Sentiment & Analysis

4,2(22)

Social Analyzer is a free tool of social media monitoring and analysis.

Hashtag Analytics by Engage AI

4,2(35)

Seize hashtags with high follower growth and engagement. Get prospects finding your business with your professional content now.

Bitly | Short links and QR Codes

3,7(1,6 N)

Create short, powerful links and QR Codes and share them with the world.

RiteForge

5,0(7)

Schedule remarkable posts with instant hashtags, emojis, GIFs and CTAs

TagPredict

4,0(28)

Online hashtags predictions and live statistics. Good for all social media site and all non-social media sites,even your own website

Buffer

4,7(3 N)

Buffer is the best way to share great content to Social Networks from anywhere on the web.

Keyword Surfer

4,3(1 N)

Keyword Surfer allows you to generate keyword ideas and see search volumes directly in Google search results.

RiteBoost

4,2(81)

Improve the ROI of your posts with one click, right in your favorite scheduling tool.

Các ứng dụng của Google