Red Messenger for Youtube - Chrome వెబ్ స్టోర్
Red Messenger for Youtube‌కు సంబంధించి ఐటెమ్ లోగో

Red Messenger for Youtube

jitt.wwevents.fun
ఫీచర్ చేయబడినవి
5.0(

4 రేటింగ్‌లు

)
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 1 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 2 స్క్రీన్‌షాట్
ఐటెమ్ మీడియా 3 స్క్రీన్‌షాట్

సారాంశం

Youtube Lite for Chrome. Magic actions, Ad block. Auto HD videos, Cinema Player mode, Search. Dark mode. Auto replay. Flash.

★★★★★ Everything is done directly on Youtube™ 📣 platform. No need to register in other platforms 🔑 or share your account credentials to third party applications 🔓 Make YouTube wonderful 💎 Keep It clean! YouTube Player Size Playback, Quality, Auto HD, Speed Style, Adblock, Volume, Playlist Channel, H.264. ⚽ Make your watching experience on Youtube a whole lot better and save you a lot of clicks and time 🥇 FEATURES ★ Small window well positioned for texting 🚴 ★ Expand Youtube videos to full window width / height 😱 ★ H264 codec (h264ify to speed up Player / save CPU electricity. H.264 encoding is fast, efficient in GPUs built before 2016 without VP8 VP9 ) 😍 ★ Customize youtube's player Size (Resize Youtube Video) 🚀 ✔ Auto-Start when Google Chrome™ starts 💻 ✔ Configurations in a Options 🔧 section. ✔ Quickly see your profile and news feed 🙂 ✔ Very Low CPU/RAM/Bandwidth consumption 📌 PREMIUM FEATURES 📰 Multi Window - Account 💧 Theme - Skin Color 🚨 App Booster 🚨 ———————————————————— ABOUT WWEVENTS ———————————————————— 💎 Building Apps and Extensions for Google Chrome and Android 🔥📣 ———————————————————— CHANGELOG & RELEASE NOTES ———————————————————— 📔 Available on the product page: https://jitt.wwevents.fun/project/red-messenger-for-youtube/#changelog ———————————————————— LEGAL ———————————————————— Youtube™ is a trademark of Google Inc., registered in the U.S. and other countries. This is an independent project developed by WWEvents and has no relationship to Google™ or Google Inc. ———————————————————— PRIVACY POLICY & TERMS OF SERVICE ———————————————————— By installing this product you agree to our privacy policy & terms of service: https://jitt.wwevents.fun/privacy-policy/ ———————————————————— REQUIRED PERMISSIONS ———————————————————— You may consult the list of permissions and the reason why they are required on the product page: https://jitt.wwevents.fun/project/red-messenger-for-youtube/#permissions “notifications” – Used to send desktop notification. For example when a new message arrive or App is updated. “contextMenus” – Allow to add more settings when right click in the App icon in the browser toolbar and browser context menu. “storage” – Used to save settings on your local computer. “scripting” – Used to be able to insert JS or CSS on the required host/domains. “system.display” – Used to detect the display size and position the Extension window. “unlimitedStorage” – Storage is limited to 5MB of data that may not be enough to store all configs. “host_permissions” – Permission to access to some hosts/domains that we must modify in order to provide the desired functionality detailed in the functionality. It also allows that you can share content (links or text) from other pages directly to inside the App and send it as a Chat to a friend for example. Also used to allow intercommunication with other WWEvents Apps (i.e. Emojis). “activeTab” – Permission to access the window that the extension is running and is show to the user. “all_urls” – Permission required for users be able to take screenshots of the current window – captureVisibleTab. ———————————————————— FINAL NOTES ———————————————————— This information is also available inside the App: Options -> About

5కు 54 రేటింగ్‌లు

రివ్యూలను Google వెరిఫై చేయదు. ఫలితాలు, రివ్యూల గురించి మరింత తెలుసుకోండి.

వివరాలు

 • వెర్షన్
  5.7
 • అప్‌డేట్ చేసినది
  2 జూన్, 2024
 • సైజ్‌
  2.06MiB
 • భాషలు
  54 భాషలు
 • డెవలపర్
  wwevents
  Persiaran Sukan Shah Alam, Selangor 40100 MY
  వెబ్‌సైట్
  ఈమెయిల్‌
  contact@wwevents.fun
 • నాన్-ట్రేడర్
  ఈ పబ్లిషర్, వారి గుర్తింపును ట్రేడర్ అని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. యూరోపియన్ యూనియన్‌లోని వినియోగదారుల విషయంలో, మీకు, ఈ డెవలపర్‌కు మధ్య జరిగే ఒప్పందాలకు వినియోగదారు హక్కులు వర్తించవని దయచేసి గమనించండి.

గోప్యత

మీ డేటాను కలెక్ట్ చేయమని, అలాగే ఉపయోగించమని డెవలపర్ బహిర్గతం చేశారు. మరింత తెలుసుకోవడానికి, డెవలపర్ గోప్యతా పాలసీని చూడండి.

ఈ డెవలపర్, మీ డేటాకు సంబంధించి ఈ విషయాలను ప్రకటించారు:

 • వినియోగం ఆమోదించబడిన కేసులు తప్ప, ఇతర సందర్భాలలో థర్డ్-పార్టీలకు విక్రయించబడటం లేదు
 • ఐటెమ్ ప్రధాన ఫంక్షనాలిటీతో సంబంధం లేని అవసరాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు
 • క్రెడిట్ యోగ్యత తెలుసుకోడానికి లేదా లెండింగ్ ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించబడటం లేదు, బదిలీ చేయబడటం లేదు

మద్దతు

సంబంధించినవి

Drumpfinator Extreme Edition

4.2(5)

Find and replace all instances of some word/name by another. Search Browser online tool for Chrome. Based on Trump blocker/filter.

Companion for Reddit

4.2(5)

Redditor best friend. Enhancement Suite and Sidebar for Reddit and Subreddit. Lite, Mini and Light version for Chrome.

Chat and Meet for Google

4.7(7)

Google Chat and Google Meet for Google Chrome. Notifications, messages, emojis, calls, video-calls. Google Hangouts. Gmail Chat

PiP - Picture in Picture Plus

4.2(10)

Pop out video into a PIP Chrome Window. Works on all videos and websites. Watch video using Picture-in-Picture.

White Messenger

5.0(5)

Skype for Web. Microsoft Skype App Lite for Google Chrome. Messages, SMS, Calls, Video-Calls, Share, Profile, Contacts on Browser.

Web for Google Messages

4.9(7)

Access to Chat - Android Messages on Desktop Computer. Google Messages for Web. Plus Google Meet for calls and video-calls.

Work Hub for Teams

5.0(5)

Manage your team on this low profile client for Microsoft Teams. Meetings, calls, video available on mobile looking App.

URL Shortener Plus

4.4(5)

One Click URL Shortener. Create links with Bitly, TinyUrl, is.gd, to.ly or goo.gl. QR Code, fast copy paste for Google Chrome.

Web for TikTok

3.7(7)

Browse and download your favorite videos on TikTok. Upload videos, coment, follow your favorite tiktokers on your computer.

News Hub kiosk

4.8(4)

Google News, Google Play Newsstand and BuzzFeed. News aggregator for every country. Weather forecast for Chrome. MSN News.

Multi AI Sidebar

4.2(5)

Access to all AI apps like OpenAI ChatGPT, Bing AI, Microsoft Copilot, Google Gemini and more in a single Sidebar. Get the best AI.

Social Link

5.0(4)

Linkedin for Chrome. Lite Web Extension. Notifications counter. Messages, News Feed, Profile, CV. Search tool. Email Lead finder.

Drumpfinator Extreme Edition

4.2(5)

Find and replace all instances of some word/name by another. Search Browser online tool for Chrome. Based on Trump blocker/filter.

Companion for Reddit

4.2(5)

Redditor best friend. Enhancement Suite and Sidebar for Reddit and Subreddit. Lite, Mini and Light version for Chrome.

Chat and Meet for Google

4.7(7)

Google Chat and Google Meet for Google Chrome. Notifications, messages, emojis, calls, video-calls. Google Hangouts. Gmail Chat

PiP - Picture in Picture Plus

4.2(10)

Pop out video into a PIP Chrome Window. Works on all videos and websites. Watch video using Picture-in-Picture.

White Messenger

5.0(5)

Skype for Web. Microsoft Skype App Lite for Google Chrome. Messages, SMS, Calls, Video-Calls, Share, Profile, Contacts on Browser.

Web for Google Messages

4.9(7)

Access to Chat - Android Messages on Desktop Computer. Google Messages for Web. Plus Google Meet for calls and video-calls.

Work Hub for Teams

5.0(5)

Manage your team on this low profile client for Microsoft Teams. Meetings, calls, video available on mobile looking App.

URL Shortener Plus

4.4(5)

One Click URL Shortener. Create links with Bitly, TinyUrl, is.gd, to.ly or goo.gl. QR Code, fast copy paste for Google Chrome.

Google యాప్‌లు