Rapid Reader
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Speed reads text

Rapid Reader lets you speed read text in your browser by flashing the text word-by-word. Select the text you want to read, then click the Rapid Reader icon or use the keyboard shortcut "Alt-R" to rapid read. Rapid Reader can read text from any webpage. You can configure the Words-Per-Minute and chunk size (how many words shown at once).

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  27 tháng 4, 2014
 • Kích thước
  249KiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Có liên quan

grokfaster

4,6(5)

speed read the internet, grok what you need to, faster.

Serial Speed Reader

3,2(6)

A program that will serially display selected text word by word.

SplashReader: Speed Reading with Breaks

3,6(8)

A speed reader that lets you come up for air.

Best Reader Lite

5,0(2)

The best speed-reading and RSVP tool!

jetzt

4,8(16)

Speed Reading

Read fast - Speed Reading Extension

4,2(50)

A beautiful speed reading extension

HyperRead for Chrome

4,8(4)

HyperRead web pages in Chrome

Readio Speed Reader

4,6(25)

A modern, intuitive speed reader that just works.

SpeedReader

2,7(3)

The easiest way to learn to speed read

Reeader - Minimal reader with speed reading

4,5(53)

A simple and minimal way to read articles faster.

Sprint Reader - Speed Reading Extension

4,4(258)

Speed reading made easy, train yourself to read 1800+ words per minute. Rapid serial visual presentation (RSVP) at its best!

Fast Reader

4,0(2)

Speed up your reading!

grokfaster

4,6(5)

speed read the internet, grok what you need to, faster.

Serial Speed Reader

3,2(6)

A program that will serially display selected text word by word.

SplashReader: Speed Reading with Breaks

3,6(8)

A speed reader that lets you come up for air.

Best Reader Lite

5,0(2)

The best speed-reading and RSVP tool!

jetzt

4,8(16)

Speed Reading

Read fast - Speed Reading Extension

4,2(50)

A beautiful speed reading extension

HyperRead for Chrome

4,8(4)

HyperRead web pages in Chrome

Readio Speed Reader

4,6(25)

A modern, intuitive speed reader that just works.

Các ứng dụng của Google