Ramper Wallet
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Ramper Wallet

Ramper Wallet

ramper.xyz
5,0(

16 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ2.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Your Go-To Digital Wallet For The Connected World

Ramper Wallet is your go-to digital wallet for the connected world. It empowers you to embark on Crypto and Web3 adventures. No difficult seed phrases or keys are required; all you need is your preferred social accounts and password. With Ramper, you can securely store, send, and receive cryptocurrencies and NFTs. You will be able to enjoy additional functions in the future. - Link your social accounts & access your digital assets in a snap - Transfer your digital assets anywhere, anytime - Connect, manage, and grow your digital assets with ease - Take control of your digital assets at your fingertips - Experience the hassle-free and seamless interface with Ramper

5/516 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.14
 • Đã cập nhật
  26 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  22.36MiB
 • Ngôn ngữ
  9 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  accounts@ramper.xyz
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Fin Wallet For Sei

3,5(22)

The fastest and easiest-to-use Sei wallet

Suku Wallet

4,9(154)

Suku Wallet: The easiest way to start using crypto

Compass Wallet for Sei

2,9(46)

A crypto wallet for Sei Blockchain, brought to you by the Leap Wallet team.

Virtual Labs Wallet

3,7(137)

Virtual Labs Wallet

Moso: Shop and Earn Crypto

4,9(243)

Moso is a web3 shopping assistant that allows you to earn crypto by shopping at your favorite online stores.

DeNet

4,9(153)

Growing more twitter followers with Denet

Coin98 Wallet

4,7(978)

Crypto Wallet & Defi Gateway.

QnA3 Data Mining

4,0(136)

QnA3 Data Mining

Bitget Wallet (Trước đây là BitKeep)

3,6(123)

Trải nghiệm một loạt các dịch vụ DeFi bao gồm ví, hoán đổi, giao dịch NFT, tương tác DApp,...

Plug

4,2(44)

Your plug into the Internet Computer ecosystem

Desig Wallet

4,9(5 N)

The Blockchain-Agnostic Multisig Solution.

SubWallet - Polkadot Wallet

4,7(154)

Comprehensive Web3 wallet solution for Polkadot, Substrate & Ethereum ecosystems

Fin Wallet For Sei

3,5(22)

The fastest and easiest-to-use Sei wallet

Suku Wallet

4,9(154)

Suku Wallet: The easiest way to start using crypto

Compass Wallet for Sei

2,9(46)

A crypto wallet for Sei Blockchain, brought to you by the Leap Wallet team.

Virtual Labs Wallet

3,7(137)

Virtual Labs Wallet

Moso: Shop and Earn Crypto

4,9(243)

Moso is a web3 shopping assistant that allows you to earn crypto by shopping at your favorite online stores.

DeNet

4,9(153)

Growing more twitter followers with Denet

Coin98 Wallet

4,7(978)

Crypto Wallet & Defi Gateway.

QnA3 Data Mining

4,0(136)

QnA3 Data Mining

Các ứng dụng của Google