Quickesign
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Quickesign

Quickesign

quickesign.net
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Quickesign Digital Signage Chrome Channel

Quickesign Digital Signage Chrome Channel

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.04
 • Đã cập nhật
  9 tháng 11, 2018
 • Kích thước
  408KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google