Quét mã QR
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Quét mã QR

Quét mã QR

qrcodescanner.me
Tiện íchCông cụ17 người dùng

Tổng quan

Nhanh chóng, dễ sử dụng: Trình quét mã QR trực tuyến cho mọi thiết bị: quét mã từ hình ảnh, webcam hoặc trên các trang web một cách.

This QR Code Scanner for Chrome is designed to scan QR codes quickly, easily, and securely. Whether you want to upload a QR code image, scan one directly using your webcam, or scan a QR code in your current tab, this extension has you covered. It is a user-friendly tool that you can add to your Chrome web browser. Additionally, you can visit our official website! You will find the best online free tool in the footer section! 👉 Online qr code scanner Offers the Following Features: ► Upload or Scan: You can upload a QR code image or scan it directly with your camera. ► Quick Results: Our tool shows the information in the QR code within seconds. ► Versatile: Whether it’s a text message, a link, product details, or a location, our tool can handle it. ► For Everyone: Suitable for both regular users and professionals. It's free to use! 👉 Added Features: ► Handles All Types of QR Codes: Our scanner can read QR codes with text messages, website links, product details, or locations, regardless of size. It’s optimized for everyone, from regular users to professionals like developers and webmasters. 👉 Privacy and Security: ► No Data Retention: We do not store any data from the QR codes you scan. The information is decoded and displayed in real-time. ► Secure Connection: The scanner operates over a secure HTTPS connection, keeping your data safe. One cool thing is that this scan qr code Extension is free, and you don't need to log in or sign up to use the services. (Installing or uninstalling this extension may display promotional content.)

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.1
 • Đã cập nhật
  6 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  1.54MiB
 • Ngôn ngữ
  52 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  help.technomare@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Browse AI: Fast Web Scraping & Monitoring

4,0(43)

Scrape, monitor, and automate any website in 2 minutes.

Quét mã QR

4,6(10)

Nhanh chóng, dễ sử dụng: Trình quét mã QR trực tuyến cho mọi thiết bị: quét mã từ hình ảnh, webcam hoặc trên các trang web một cách.

QR Code Reader and Generator

4,4(282)

QR Code Extension fastest way to generate or scan QR codes with a set of unique features. QR Code Scanner, QR Code Generator

QR Code Reader

4,1(17)

a multiple QR- and bar-code scanner that supports scanning from webcam and local images

Các ứng dụng của Google