QR Code Reader
Hình ảnh biểu trưng của mục cho QR Code Reader

QR Code Reader

Nổi bật
4,1(

17 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ70.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

a multiple QR- and bar-code scanner that supports scanning from webcam and local images

A powerful QR-code (Quick Response code) and barcode scanner supports scanning from the camera or local image files and keeps the history of the last 100 scans. It supports almost all known formats, including text, link, ISBN, coupon, and contact. Privacy: This extension does not rely on any external services to perform detection. There is no server-side interaction whatsoever. Features: 1. Read multiple QR-codes on a single image 2. Supports multiple protocols 3. Saves the history of scanned items 4. Drop local image files to the user interface 5. Uses both native method and ZBar library to maximize the detection power. This extension uses ZBar c-library, to extract multiple QR-codes and barcodes in a single image frame. What is a QR code? It is a type of matrix barcode that is a machine-readable optical label. A QR code contains information about the item to which it is attached. A QR code uses four standardized encoding modes (numeric, alphanumeric, byte/binary, and kanji) to store data efficiently. What is a barcode? It is a method of representing data in a visual, machine-readable form. Initially, barcodes represented data by varying the widths and spacings of parallel lines.

4,1/517 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.2.8
 • Đã cập nhật
  23 tháng 5, 2024
 • Nhà cung cấp
  joue.quroi
 • Kích thước
  249KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  joue.quroi@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

QR Code Reader and Generator

4,4(281)

QR Code Extension fastest way to generate or scan QR codes with a set of unique features. QR Code Scanner, QR Code Generator

Auto QR Code reader

5,0(1)

Fast automatic reading of QR codes, install once and forget about the buttons

Odoo Barcode Scanner

4,5(8)

Odoo Barcode Scanner Emulator

QReaderX - QR Code Reader

4,9(7)

QReaderX decodes QR Codes displayed on the sites and gives warnings for unsafe URLs

QR Code Reader

3,8(60)

A chrome extension for reading QR code from webpage.

QR Scanner

3,0(2)

Decode QR code image.

right-click QRcode reader

3,9(68)

decode QRcode via context-menu.

QR Scanner

4,2(401)

Simple QR Scanner works for both Camera and Image files. No Internet needed.

QR Code Generator

4,9(4,1 N)

Trình tạo / tạo mã QR siêu tiện dụng cho bạn.

URL Scanner and QR Codes

3,8(29)

Quickly get the Website, Text, Call, Messages on your phones using simple and advanced QR codes features.

Scan QR code

2,5(2)

Scan QR code through Webcam and screenshot

Barcode Reader

0,0(0)

The extension adds a context menu item for images. The user can right click the image to read barcodes from it. Dynamsoft Barcode…

QR Code Reader and Generator

4,4(281)

QR Code Extension fastest way to generate or scan QR codes with a set of unique features. QR Code Scanner, QR Code Generator

Auto QR Code reader

5,0(1)

Fast automatic reading of QR codes, install once and forget about the buttons

Odoo Barcode Scanner

4,5(8)

Odoo Barcode Scanner Emulator

QReaderX - QR Code Reader

4,9(7)

QReaderX decodes QR Codes displayed on the sites and gives warnings for unsafe URLs

QR Code Reader

3,8(60)

A chrome extension for reading QR code from webpage.

QR Scanner

3,0(2)

Decode QR code image.

right-click QRcode reader

3,9(68)

decode QRcode via context-menu.

QR Scanner

4,2(401)

Simple QR Scanner works for both Camera and Image files. No Internet needed.

Các ứng dụng của Google