Proxy Helper

Tổng quan

Set proxy for Google Chrome browser

By default, Chrome use the system proxy setting, but sometime we want to set proxy ONLY for chrome, not the whole system. This extension use Chrome native API to set proxy, support socks5, socks4, http, HTTPS protocols and pac script, Fast And Simple. Features: + support socks4, socks5, http, https, quic proxy settings + support pac script + support bypass list + support customer rules + support authentication + support extension settings synchronize

3,8/5191 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Bui Nguyen Khoi19 thg 10, 2023

ngon

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Quang Vuong11 thg 4, 2018

proxy bao mat cho win 7 cuc cao

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.4.5
 • Đã cập nhật
  22 tháng 8, 2022
 • Nhà cung cấp
  henices
 • Kích thước
  129KiB
 • Ngôn ngữ
  4 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  zhouzhenster@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Request Interceptor

4,2(12)

Request Interceptor Extension for Chrome.

Preact Developer Tools

5,0(9)

Adds debugging tools for Preact to Chrome

Promptalot Helper

4,5(55)

A Google Chrome extension that makes it easier to work with Midjourney and Promptalot.

Web Developer Tool for Chrome

5,0(19)

Web developer toolbox for your browser.

Các ứng dụng của Google