Prohlížeč PDF – otevřít v čtečce PDF
Logo položky Prohlížeč PDF – otevřít v čtečce PDF

Prohlížeč PDF – otevřít v čtečce PDF

pdfviewer.me
Vybrané
4,8(

363 hodnocení

)
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 1
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 1
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 1
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3

Přehled

Prohlížeč PDF zobrazuje soubory PDF v prohlížeči pomocí souboru PDF.js. Odesílejte soubory PDF do libovolné čtečky PDF. Nástroj PDF…

Prohlížeč PDF pro Chrome je bezplatný a velmi užitečný nástroj, který vám umožní prohlížet a upravovat libovolné soubory PDF přímo ve vašem prohlížeči. Chcete-li zobrazit soubor PDF pomocí tohoto prohlížeče PDF, jednoduše klepněte na ikonu nainstalovanou na panelu nástrojů prohlížeče nebo jednoduše klepněte na kontextovou nabídku prohlížeče Chrome a vyberte možnost „Otevřít pomocí prohlížeče PDF“. PDF Reader je špičkové řešení PDF. Používejte nástroje Acrobat PDF přímo v prohlížeči Google Chrome, abyste získali nejlepší zážitek ze zobrazení PDF a zvládli více práce při procházení. Do souborů PDF můžete přidávat komentáře, včetně poznámek, textu a zvýraznění – to vše zdarma. Zde jsou důvody, proč si vybrat PDF Reader: - Tmavý a světlý režim. - Vlastní styl prohlížeče PDF. - Navigace na stránce s hashem "stránky". - Otevírání souborů PDF jejich přetažením do zobrazení. - Zobrazení PDF podepsaných a nepodepsaných podpisů. PDF.js je JavaScriptová knihovna, která vykresluje soubory ve formátu PDF (Portable Document Format) pomocí HTML5 Canvas vyhovujícího webovým standardům. Jeho implementace využívá prvek Canvas z HTML5, který umožňuje vysoké rychlosti vykreslování. PDF.js je řízen komunitou a podporován Mozilla Labs. Jak používat nástroj pro převod PDF? 1. Nainstalujte rozšíření PDF Acrobat pro Chrome. 2. Připněte rozšíření pro rychlý přístup. 3. Otevřete libovolný soubor PDF ve svém prohlížeči. 4. Vyberte nástroj PDF Acrobat. Naše rozšíření PDF Viewer poskytuje PDF.js jako výchozí prohlížeč PDF v prohlížeči Chrome. Tento PDF Reader podporuje vykreslování vzdálených a místních souborů PDF na horních snímcích. Rozšíření pro převod PDF obsahuje následující nástroje: - Komprimovat PDF - Převod PDF do Wordu - Převod PDF do Excelu - Převod PDF do JPG - Upravit PDF - Sloučit PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Zvyšte svou produktivitu přidáním Smallpdf do Chromu! Získejte okamžitý přístup k sadě užitečných nástrojů pro práci s PDF online Nástroj PDF Converter, který podporuje PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Převeďte PDF do různých formátů a naopak jedním kliknutím. Rychlý a snadný přístup přímo z vašeho prohlížeče Free PDF Converter zpracovává dokumenty ve Wordu, Excelu, PDF, PPT a JPG. Stačí vybrat soubor Word a stisknout převést do PDF, abyste získali potřebný formát. A podporuje rozdělení a úpravy sloučení PDF. Nástroje PDF a převod PDF: - PDF do Wordu, Excelu, PPT - Word, Excel, PPT do PDF - Převod obrázků do az PDF - Zmenšete velikost vašeho PDF - Sloučit, rozdělit a extrahovat stránky PDF - Upravit PDF - Otočit a odstranit stránky PDF - Podepište a odešlete soubory PDF k podpisu - Chránit a odemykat PDF Převést PDF online S rozšířením pdfFiller pro Chrome můžete převést jakýkoli soubor PDF do formátu Word, Excel, PowerPoint nebo obrázek JPEG. Bezplatný nástroj PDF pro úpravu, převod, kompresi, slučování, kombinování, ořezávání a redigování souborů PDF. Užijte si lepší zážitek z PDF přidáním Xodo | PDF.online do vašeho prohlížeče Chrome! Získejte přístup k převodníku PDF, slučovači PDF, plniči PDF, editoru PDF, slučování PDF a dalším, abyste zvýšili svou produktivitu online. Výkonné převodníky PDF a nástroje PDF pro zvýšení vaší produktivity: - Převod PDF do Wordu, PPT, Excelu, PDF/A, HTML, JPG, JPEG a PNG - Převod JPG, JPEG, PNG do PDF - Převést Word, Excel, Powerpoint do PDF - PDF Reader Chcete-li pracovat s tímto rozšířením, klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný odkaz (odkaz na dokument PDF) a poté klikněte na položku - Otevřít a stáhnout pomocí prohlížeče PDF - položku z kontextového menu. Soubory PDF budou nejprve „staženy“ a poté „otevřeny“ ve výchozím prohlížeči PDF (v tom, který je nastaven na stránce možností). Vezměte prosím na vědomí, že soubor PDF bude stažen do „výchozí“ složky pro stahování na vašem počítači. Nejlepší nástroj pro zvýraznění pro webové stránky a PDF. ZDARMA a snadné použití. Zvýrazněte a uspořádejte svůj výzkum pomocí online zvýrazňovače webu Weava a PDF. Nástroj Malování a Snímek obrazovky Zjednodušte si proces výzkumu. Zaměřte se na produktivitu. Neztrácejte čas sledováním zdrojů, kopírováním a vkládáním nebo vytvářením citací. Nástroj Malování a editor/Snímek obrazovky • Použijte náš nástroj PDF Converter pro převod PDF do az Microsoft Word, Excel a PowerPoint, stejně jako JPG a další formáty souborů. • Vytvořit PDF z dokumentu nebo obrázku, včetně převodu JPG do PDF. • Kombinujte soubory do jednoho souboru PDF nebo rozdělte PDF. • Uspořádejte si PDF. Odstraňte, otočte nebo změňte pořadí stránek PDF. • Zkomprimujte PDF, abyste zmenšili jeho velikost souboru. • Rychle posílejte dokumenty ostatním k elektronickému podpisu online. • Chraňte dokument PDF přidáním hesla. PDFOffice je online editor PDF, ze kterého můžete provádět úpravy souborů PDF, ale pomocí webového prohlížeče. Google dokumenty Je to perfektní nástroj pro práci s Dokumenty, Tabulkami a Prezentacemi Google. Snadný přístup k souborům na Disku Google s možností vybrat si rozvržení a připnout soubor během vaší práce. Zanechte zpětnou vazbu a ptejte se na náš produkt PDF Viewer! Vyvíjíme nové funkce a vždy nasloucháme zpětné vazbě. PDF viewer for Chrome is a free and very useful tool that allows you to view and edit any PDF files directly in your browser. To see the PDF file with this PDF viewer simply hit the icon installed in the browser's toolbar or just click the Chrome's context menu and select "Open with PDF Viewer". PDF Reader is the industry-leading PDF solution. Use Acrobat PDF tools right in Google Chrome to get the best PDF viewing experience and get more done while browsing. You can add comments to PDFs, including sticky notes, text, and highlights—all for free. Here are the reasons to choose PDF Reader: - Dark and light mode. - Custom styling of the PDF viewer. - Page navigation with "page" hash. - Opening PDF files by dropping them into the view. - Displaying PDF signed and unsigned signatures. PDF.js is a JavaScript library that renders Portable Document Format (PDF) files using the web standards-compliant HTML5 Canvas. Its implementation uses the Canvas element from HTML5, which allows for fast rendering speeds. PDF.js is community-driven and supported by Mozilla Labs. How to use the PDF converter Tool? 1. Install the PDF Acrobat extension for Chrome. 2. Pin the extension for quick access. 3. Open any PDF in your browser. 4. Select an PDF Acrobat tool. Our extension PDF Viewer provides PDF.js as the default PDF viewer in Chrome. This PDF Reader supports rendering remote and local PDF files on top frames. The PDF converter extension contains the following tools: - Compress PDF - Convert PDF to Word - Convert PDF to Excel - Convert PDF to JPG - Edit PDF - Merge PDF Microsoft Office: Word, Excel, PPT Power-up your productivity by adding Smallpdf to Chrome! Gain instant access to a suite of useful tools to work with PDFs online PDF Converter tool that supports PDF, Word, Excel, PPT, JPG. Convert PDF to different formats and vice versa in one click. Quick and easy access right from your browser Free PDF Converter processes documents in Word, Excel, PDF, PPT and JPG. Just select Word file and press convert to PDF in order to take needed format. And it supports PDF merge split, and edit. PDF Tools and PDF Convert: - PDF to Word, Excel, PPT - Word, Excel, PPT to PDF - Convert images to and from PDF - Reduce the size of your PDF - Merge, Split and Extract PDF Pages - Edit PDF - Rotate and Delete PDF Pages - Sign and Send PDFs for Signature - Protect and Unlock PDF Convert a PDF online With the pdfFiller Chrome extension, you can convert any PDF file to Word, Excel, PowerPoint, or a JPEG image. Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files. Enjoy the better PDF experience by adding Xodo | PDF.online to your Chrome browser! Access PDF converter, PDF combiner, PDF filler, PDF editor, PDF merger and more to supercharge your productivity online. Powerful PDF Converters and PDF tools to boost your productivity: - Convert PDF to Word, PPT, Excel, PDF/A, HTML, JPG, JPEG and PNG - Convert JPG, JPEG, PNG to PDF - Convert Word, Excel, Powerpoint to PDF - PDF Reader To operate with this extension, please right-click on any link (a link to a PDF document) and then click on - Open and Download with PDF Viewer - item from the context menu. The PDF files will first be "downloaded" and then "opened" in a default PDF viewer (the one which is set on the options page). Please note that the PDF file will be downloaded in the "default" download folder on your machine. Best highlighting tool for Website and PDF. FREE and easy to use. Highlight & organize your research with Weava online Web & PDF highlighter. Paint Tool and Screenshot Tool Simplify your research process. Focus on Productivity. Don't waste time on keeping track of sources, copying & pasting, or making citations. Paint Tool and editor/ Screenshot • Use our PDF Converter tool to convert PDFs to and from Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, as well as JPG and other file formats. • Create a PDF from a document or image, including converting JPG to PDF. • Combine files into a single PDF file or split a PDF. • Organize your PDF. Delete, rotate, or reorder PDF pages. • Compress a PDF to reduce its file size. • Send documents to others to e-sign online fast. • Protect a PDF document by adding a password. PDFOffice is a PDF Editor online from which you can perform editing operations over PDF files but using your web browser. Google Docs It’s a perfect tool for working with Google Docs, Sheets, and Slides. Easy access to Google Drive files with opportunity to select layout and pin the file during your work. Leave feedback and ask questions about our product PDF Viewer! We are developing new features and always listen to feedback.

4,8 z 5363 hodnocení

Google recenze neověřuje. Další informace o výsledcích a recenzích

Podrobnosti

 • Verze
  1.0.6
 • Aktualizováno
  16. listopadu 2023
 • Velikost
  2.51MiB
 • Jazyky
  Jazyky: 49
 • Vývojář
  Web
  E-mail
  jgarrettk13@gmail.com
 • Neobchodnický subjekt
  Tento vývojář se neidentifikoval jako obchodník. Spotřebitele v Evropské unii upozorňujeme, že se na smlouvy mezi vámi a tímto vývojářem nevztahují spotřebitelská práva.

Ochrana soukromí

Vývojář uvedl, že nebude shromažďovat ani používat vaše údaje. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí vývojáře.

Vývojář deklaruje, že vaše údaje

 • Nebudou prodány třetím stranám, s výjimkou schválených případů
 • Nebudou použity nebo předány za účelem, který nesouvisí s hlavní funkci položky
 • Nebudou použity nebo předány pro potřeby určení úvěruschopnosti nebo za účelem poskytnutí půjčky

Související

Easy PDF Viewer

5,0(4)

Efficiently View and Interact with PDFs: Easy Navigation, Zooming, and Annotations!

Prohlížeč PDF – otevřít v čtečce PDF

4,5(51)

Prohlížeč PDF zobrazuje soubory PDF v prohlížeči pomocí souboru PDF.js. Odesílejte soubory PDF do libovolné čtečky PDF. Nástroj PDF…

Wizardry PDF Merge Files

4,8(22)

Transform PDFs like magic with Wizardry PDF Merge Files: Merge, Convert, Append, Download - all in one tool!

Flexi PDF Reader

4,2(5)

Customizable PDF Viewing Made Effortless – Discover the Flexi PDF Reader

Adobe Acrobat: nástroje pro úpravu, převod a podpis souborů PDF

4,4(46,1 tis.)

Buďte produktivnější při práci se soubory PDF v prohlížeči Google Chrome pomocí nástrojů Adobe Acrobat pro prohlížení, vyplňování,…

Open in PDF Reader

3,5(49)

Send PDF links directly to your favorite PDF viewer like Adobe Acrobat Reader

PDF Viewer

3,3(2,6 tis.)

Uses HTML5 to display PDF files directly in the browser.

Xodo | PDF Editor, Converter & Merger

4,0(30)

Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files.

Save Webpage As PDF

3,5(14)

【Ultimate】Convert webpage to pdf in one click. Save as PDF easily.

Beck PDF Downloader

4,3(11)

Mit diesem Hilfsmittel können Bücher aus der Beck eLibrary oder der Nomos eLibrary mit einem Klick heruntergeladen werden.…

PDF Reader

4,6(73)

A general-purpose Portable Document Format (PDF) viewer based on Mozilla's PDF.js library

PDF Smallpdf SmartBox

5,0(23)

PDF Smallpdf SmartBox: Effortlessly Manage PDFs: Merge, Convert, Append, and Download with Ease

Easy PDF Viewer

5,0(4)

Efficiently View and Interact with PDFs: Easy Navigation, Zooming, and Annotations!

Prohlížeč PDF – otevřít v čtečce PDF

4,5(51)

Prohlížeč PDF zobrazuje soubory PDF v prohlížeči pomocí souboru PDF.js. Odesílejte soubory PDF do libovolné čtečky PDF. Nástroj PDF…

Wizardry PDF Merge Files

4,8(22)

Transform PDFs like magic with Wizardry PDF Merge Files: Merge, Convert, Append, Download - all in one tool!

Flexi PDF Reader

4,2(5)

Customizable PDF Viewing Made Effortless – Discover the Flexi PDF Reader

Adobe Acrobat: nástroje pro úpravu, převod a podpis souborů PDF

4,4(46,1 tis.)

Buďte produktivnější při práci se soubory PDF v prohlížeči Google Chrome pomocí nástrojů Adobe Acrobat pro prohlížení, vyplňování,…

Open in PDF Reader

3,5(49)

Send PDF links directly to your favorite PDF viewer like Adobe Acrobat Reader

PDF Viewer

3,3(2,6 tis.)

Uses HTML5 to display PDF files directly in the browser.

Xodo | PDF Editor, Converter & Merger

4,0(30)

Free PDF tool to edit, convert, compress, merge, combine, crop, and redact PDF files.

Aplikace Google