Privacy Sandbox Analysis Tool - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Tooling for understanding cookie usage and guidance on new privacy-preserving Chrome APIs.

If your site uses third-party cookies it's time to take action as we approach their deprecation. Chrome plans to disable third-party cookies for 1% of users from Q1 2024 to facilitate testing, and then ramping up to 100% of users from early 2025. This tool supports the analysis of browsing sessions by shedding light on cookie usage as well as insights on the use and behavior of Privacy Sandbox APIs in Chrome. This tool is being developed as an Open Source project available on Github, and to learn about the tool and start auditing cookie usage on your site, please check the information on the PSAT repository Wiki page: https://github.com/GoogleChromeLabs/ps-analysis-tool/wiki

4,6/512 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.9.0
 • Đã cập nhật
  27 tháng 6, 2024
 • Nhà cung cấp
  albertomedina
 • Kích thước
  1.37MiB
 • Ngôn ngữ
  6 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  albertomedina@google.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Omnibug

4,1(50)

Omnibug is a browser extension to decode and display outgoing digital marketing tool requests.

dataslayer

4,6(80)

Debug and test tag management (Google Tag Manager, DTM, Tealium) and analytics implementations.

ObservePoint TagDebugger

4,1(53)

Troubleshoot and audit analytics tags, variables and on-click events. Supports Adobe Analytics, Google Analytics, Ensighten and more

Google Analytics Debugger

4,2(535)

Prints useful information to the JavaScript console by enabling the debug version of the Google Analytics Javascript.

Adswerve - dataLayer Inspector+

4,5(44)

DataLayer Tools for Digital Analysts

Headerbid Expert

3,9(23)

Load faster. Earn more with header bidding.

Analytics Debugger

4,6(193)

Your Single Source of Truth (SSOT) for debugging analytics implementations

Tag Assistant Companion

2,8(146)

The Tag Assistant Companion extension works with Tag Assistant to help troubleshoot installation of gtag.js and Google Tag Manager.

CMP Validator

4,8(4)

The IAB Europe CMP Validator v2.2 checks web pages for the availability of a TCF registered CMP supporting the latest updates to…

Datalayer Checker

4,7(32)

The easiest way to debug and check the dataLayer implementations without having to use the browser console!

Professor Prebid

4,5(11)

Extension to validate your prebid.js setup, list AdUnits and bids, visualise latencies and timings of your webpages header-bidding…

Web Vitals

4,1(41)

Measure metrics for a healthy site

Omnibug

4,1(50)

Omnibug is a browser extension to decode and display outgoing digital marketing tool requests.

dataslayer

4,6(80)

Debug and test tag management (Google Tag Manager, DTM, Tealium) and analytics implementations.

ObservePoint TagDebugger

4,1(53)

Troubleshoot and audit analytics tags, variables and on-click events. Supports Adobe Analytics, Google Analytics, Ensighten and more

Google Analytics Debugger

4,2(535)

Prints useful information to the JavaScript console by enabling the debug version of the Google Analytics Javascript.

Adswerve - dataLayer Inspector+

4,5(44)

DataLayer Tools for Digital Analysts

Headerbid Expert

3,9(23)

Load faster. Earn more with header bidding.

Analytics Debugger

4,6(193)

Your Single Source of Truth (SSOT) for debugging analytics implementations

Tag Assistant Companion

2,8(146)

The Tag Assistant Companion extension works with Tag Assistant to help troubleshoot installation of gtag.js and Google Tag Manager.

Các ứng dụng của Google