Pobieracz Wideo - Chrome Web Store
Zrzut ekranu 1 multimediów dotyczących produktu

Przegląd

Rozszerzenie Chrome do pobierania wideo, ten program do pobierania wideo dla witryn wideo może bezpłatnie pobierać wideo. Pobierz…

VidMad Video Downloader: Your Gateway to Seamless Video Downloads Introducing VidMad Video Downloader, the all-in-one Chrome extension designed to enhance your online video experience like never before. Say goodbye to streaming limitations and hello to unlimited access to your favorite videos, ready to be enjoyed offline anytime, anywhere. Download Videos with Ease: VidMad empowers you to download videos effortlessly from various websites with just a few clicks. Whether it's captivating educational content, entertainment, or inspiring videos, VidMad allows you to preserve them for offline viewing. No more buffering or internet connectivity issues—your videos are now at your fingertips. Endless Possibilities, Unmatched Convenience: With VidMad Video Downloader, explore a vast world of videos from popular platforms like Twitter, Vimeo, Facebook, and more. Enjoy an array of content ranging from news highlights and trending memes to heartwarming stories and music videos. VidMad brings you closer to the videos you love, giving you the freedom to watch them at your convenience. An Intuitive User Experience: VidMad boasts a user-friendly interface that ensures a seamless downloading process. Simply install the extension, visit a web page containing the video you wish to save, and click the VidMad icon in your Chrome toolbar. A pop-up window will present a list of available videos—select the one you desire, and let VidMad handle the rest. Empower Your Video Library: Expand your personal video library with VidMad Video Downloader. Save your favorite clips, educational resources, and entertaining moments for easy access even when you're offline. Organize your video collection, and rediscover cherished content whenever you desire. Unleash Your Entertainment Freedom: Enjoy your videos on your terms, whether you're on a long journey, experiencing internet interruptions, or simply want to curate a playlist for uninterrupted viewing pleasure. VidMad Video Downloader ensures that you have the power to control your video consumption like never before. Secure, Fast, and Ad-Free: VidMad is designed with your security and privacy in mind. Rest assured that your videos are saved securely to your device. Say goodbye to intrusive ads, pop-ups, and distractions as you embark on your seamless video downloading journey. Your Ultimate Video Companion: VidMad Video Downloader is more than just an extension—it's your ultimate video companion, simplifying the way you interact with online videos. Experience the thrill of unlimited video access, and create your own personalized video library to revisit your cherished moments whenever you desire. Discover VidMad Video Downloader Today: Unleash the true potential of your online video experience with VidMad Video Downloader. Download videos with ease, watch them offline, and embrace the freedom of entertainment on your terms. Start building your video library now, and never miss a moment again. Take the first step towards video freedom—add VidMad Video Downloader to your Chrome browser today and embark on a new era of video enjoyment! # VidMad Video Download is NOT YouTube Downloader, because of youtube term of service.

3,4 na 55 ocen

Google nie sprawdza opinii. Dowiedz się więcej o wynikach i opiniach.

Szczegóły

 • Wersja
  1.0.8
 • Zaktualizowano
  11 stycznia 2024
 • Sprzedawca
  Volume Booster
 • Rozmiar
  92.65KiB
 • Języki
  Języki: 50
 • Deweloper
  E-mail
  adnestbusiness@gmail.com
 • Osoba niebędąca przedsiębiorcą
  Ten deweloper nie określił, że jest przedsiębiorcą. Pamiętaj, że prawa konsumentów nie obowiązują w przypadku umów zawartych między tym deweloperem a konsumentami z Unii Europejskiej.

Prywatność

Deweloper oświadczył, że nie będzie zbierać ani używać Twoich danych. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności dewelopera.

Ten wydawca oświadcza, że Twoje dane

 • nie są sprzedawane osobom trzecim (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
 • nie są używane ani przesyłane w celach niezwiązanych z podstawową funkcją produktu,
 • nie są używane ani przesyłane w celu ustalenia zdolności kredytowej lub udzielania pożyczek.

Może Ci się też spodobać…

Browsec VPN - Free VPN for Chrome

4,5(27,4 tys.)

Browsec VPN is a Chrome VPN extension that protects your IP from Internet threats and lets you browse privately for free.

Video Downloader

4,0(250)

Video downloader is useful Chrome extension for downloading online videos. Save any video in just one click.

Pobieranie wideo dla Chrome

4,5(521)

Pobieranie wideo dla Chrome to proste narzędzie, które pozwala użytkownikom łatwo pobierać filmy z witryn za pomocą kilku kliknięć.

Pobieracz wideo dla Vimeo

4,8(158)

Teraz możesz jednym kliknięciem pobierać filmy z vimeo.com | Można również pobrać osadzone wideo

Aplikacje Google