Plus Watch Party
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 1 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 3 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 4 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 1 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 1 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 2 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 3 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 4 μέσου στοιχείου
Στιγμιότυπο οθόνης 5 μέσου στοιχείου

Επισκόπηση

Απολαύστε το Paramount Plus Watch Party: Ανεπίσημη επέκταση για συγχρονισμένες ροές, ζωντανή συνομιλία και μοιραστείτε τη…

Plus Watch Party - Unofficial Extension for Paramount Plus Watch Party Dive into the ultimate viewing experience with Plus Watch Party, the premier unofficial extension for Paramount Plus Watch Party. Elevate your movie nights and binge-watching sessions into shared moments of joy, laughter, and excitement with friends and family, no matter the distance. Plus Watch Party seamlessly syncs your favorite movies and TV shows, ensuring everyone in the group watches together in perfect harmony. Why Choose Plus Watch Party? 1) Synchronized Streaming: Say goodbye to the hassle of pressing play at the same time! Our cutting-edge technology ensures your Paramount Plus content is perfectly synced, so you and your loved ones can experience every moment together, just as if you were sitting next to each other. 2) Live Chat and Emoji Reactions: Engage in real-time conversations with your watch party group. Share your thoughts, express your emotions with a wide selection of emojis, and elevate the communal watching experience. 3) Customizable User Icons: Stand out in the chat with a customizable user icon. Choose from a range of avatars or upload your own to reflect your personality. 4) Easy to Use: With a simple and intuitive interface, starting or joining a Paramount Plus Watch Party is a breeze. Just a few clicks and you're in sync with your group, ready to enjoy the show. 5) Universal Compatibility: Whether you're a die-hard fan of Paramount Plus originals, movies, or classic TV shows, Plus Watch Party supports all content available on Paramount Plus, ensuring you can watch what you love, with the people you love. How It Works: 1) Add the Plus Watch Party extension to your Chrome browser. 2) Navigate to Paramount Plus and select the movie or TV show you wish to watch with your group. 3) Create a watch party link within the extension and share it with your friends or family. 4) Once everyone joins, start the show and enjoy a synchronized viewing experience, complete with live chat and emoji reactions. Unofficial Extension Disclaimer: Please note that Plus Watch Party is an unofficial extension for Paramount Plus Watch Party. This extension is not affiliated with, endorsed by, or in any way officially connected with Paramount Plus or its parent company. Get Ready for Unforgettable Watch Parties: Download Plus Watch Party now and transform the way you watch movies and TV shows on Paramount Plus. Share the excitement, the suspense, and the laughter, all in real-time, with a community of friends and family. Don't just watch; watch together with Plus Watch Party. Ensure every watch party is a blast with Plus Watch Party. Our mission is to bring people together, creating shared memories that last a lifetime, even when miles apart. With the power of synchronized playback, lively chats, and customizable features, every episode and movie becomes an event to look forward to. Key Features Highlight: 1) Synchronized Playback: Experience every laugh, jump scare, and plot twist together. Our sync technology ensures that everyone's viewing experience is in perfect harmony. 2) Interactive Chat and Emojis: Dive deeper into the action with live chat. Debate theories, share your favorite moments, and react in real-time using a fun range of emojis. 3) Customize Your Presence: Make your mark in every watch party with customizable user icons. Show off your style or mood with a unique avatar. 4) Seamless Integration: Plus Watch Party integrates smoothly with your Paramount Plus account, bringing an enhanced group viewing experience without altering the way you watch. 5) Broad Content Support: From the latest blockbusters to cherished classics, our extension supports all Paramount Plus content. Choose your next adventure with ease. Join the Plus Watch Party Community: Be part of a growing community of movie buffs and TV show enthusiasts who believe that the best way to watch content is with others. Whether it's a gripping drama, a laugh-out-loud comedy, or a thrilling documentary, everything's better with friends. Plus Watch Party is not just an extension; it's a ticket to making memories from the comfort of your couch. Ready to Host Your First Watch Party? Installing Plus Watch Party is the first step to transforming your solo viewing into a shared entertainment experience. It's easy, fast, and free! Just click "Add to Chrome," and you're on your way to hosting or joining your first watch party. Share the magic of movies and TV shows with your loved ones today. Privacy and Safety: Your privacy and online safety are our top priorities. Plus Watch Party is designed to ensure that your viewing experiences are secure, with no personal data collected beyond what is necessary for the extension's functionality. Enjoy your watch parties with peace of mind, knowing your information is protected.

0 από 5Καμία αξιολόγηση

Η Google δεν επαληθεύει αξιολογήσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αποτελέσματα και τις αξιολογήσεις.

Λεπτομέρειες

 • Έκδοση
  1.0.0
 • Ενημέρωση
  2 Απριλίου 2024
 • Μέγεθος
  1.36MiB
 • Γλώσσες
  54 γλώσσες
 • Προγραμματιστής
  Ιστότοπος
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  pluswatchpartyhelp@gmail.com
 • Μη επαγγελματίας έμπορος
  Αυτός ο προγραμματιστής δεν έχει αυτοπροσδιοριστεί ως έμπορος. Εάν είστε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λάβετε υπόψη ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν ισχύουν για συμβάσεις ανάμεσα σε εσάς και σε αυτόν τον προγραμματιστή.

Απόρρητο

Ο προγραμματιστής αποκάλυψε ότι δεν θα συλλέγει ούτε θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας.

Αυτός ο προγραμματιστής δηλώνει ότι τα δεδομένα σας

 • Δεν πωλούνται σε τρίτα μέρη, με εξαίρεση τις εγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης
 • Δεν χρησιμοποιούνται ούτε μεταφέρονται για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη βασική λειτουργία του στοιχείου.
 • Δεν χρησιμοποιούνται ούτε μεταφέρονται για τον καθορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας ή για λόγους δανειοδότησης.

Υποστήριξη

Σχετικά

Roach.AI - Shopify analytics & dropship tool

5,0(3)

Roach.ai: Boost dropshipping & e-commerce with advanced Shopify analysis & competitor insights.

ScriptSafe

3,9(1,7 χιλ.)

Regain control of the web and surf more securely.

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1,7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

Allow Copy/Paste

5,0(2)

An extension to permit copy and paste on sites that block this feature.

Privacy Tweaks

3,7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4,0(255)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

Parcel Journey Updater

5,0(5)

Automate the sending of Parcel Journey Updates, from the carrier, to the tracking system.

Real Screen Recorder

4,6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

RuTracker

3,4(5)

Extension for accessing the RuTracker.

VORON Extension

4,3(10)

Расширение VORON Extension для работы с Tilda Publishing

Audio Equalizer Plus

3,4(19)

Ο ισοσταθμιστής ήχου με την επέκταση του ενισχυτή όγκου που παρέχει στους χρήστες έναν πολύ καλό τρόπο για να προσαρμόσουν την…

NewShop Facebook Data Advertise

5,0(1)

NewShop 官方 Facebook 数据辅助工具

Roach.AI - Shopify analytics & dropship tool

5,0(3)

Roach.ai: Boost dropshipping & e-commerce with advanced Shopify analysis & competitor insights.

ScriptSafe

3,9(1,7 χιλ.)

Regain control of the web and surf more securely.

HotVPN - Приватный анонимный ВПН и Прокси

1,7(6)

Быстрый и безлимитный VPN для защиты вашего соединения | Блокировка WebRTC

Allow Copy/Paste

5,0(2)

An extension to permit copy and paste on sites that block this feature.

Privacy Tweaks

3,7(11)

Improve your online privacy with few tweaks via toolbar popup!

Censor Tracker – Proxy for Privacy & Security

4,0(255)

A censorship circumvention extension. Stay safe online with our proxy extension.

Parcel Journey Updater

5,0(5)

Automate the sending of Parcel Journey Updates, from the carrier, to the tracking system.

Real Screen Recorder

4,6(20)

Real Screen Recorder records the screen and webcam with audio.

Εφαρμογές google