Picture in Picture
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Picture in Picture

Picture in Picture

floating-player.com
Nổi bật
4,3(

215 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Picture in picture for your favorite websites (YouTube, Vimeo, Facebook, etc.). Floating video is always on top of other windows.

Picture in Picture supports the video player on various platforms and sites. Picture in Picture allows you to watch videos in a floating window so you can keep track of what you are watching while interacting with other sites or applications. Open the YouTube video on the mini player in floating image-in-picture (PIP) mode. Supports video players This window will play videos on all pages of the browser. How Picture in Picture works: - Find the video and run it. - Select the “Floating Picture in Picture” (PIP) mode, and you're done. There is one thing worth noting: while you can freely browse other sites while playing a video in a pop-up window, you should keep the original tab open. Floating picture in picture is a powerful tool for watching videos on a mini-video player for all sites. The Picture in Picture floating panel is a lightweight addon that gives you access to videos on the entire site with one click. A floating panel for all is an extension that is developed and maintained independently. A floating panel for everyone simply makes it easier to access PIP videos for all video sites. Floating Picture in Picture (PIP) for YouTube ™ respects your privacy. P.S.:YouTube is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google permissions. The floating image mode in Picture mode (PIP) for YouTube ™ is not created, is not associated with Google Inc. or not supported.

4,3/5215 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.4
 • Đã cập nhật
  2 tháng 11, 2023
 • Kích thước
  452KiB
 • Ngôn ngữ
  49 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  terrazasterceroa88@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Windowed - floating Youtube/every website

4,6(315)

Changes fullscreen buttons to go into a popup. Works for every website that uses fullscreen, including Youtube, Vimeo, Netflix

Picture-in-Picture - floating video

4,6(256)

Watch videos while surfing the web with Picture in Picture (PiP) mode. Floating video player for Web!

Picture in Picture with Playback Controls

4,8(481)

Watch videos while surfing the web with Picture in Picture (PiP) mode. Floating video player! Video downlaoder and music downloader.

Super PiP - Picture-in-Picture with playback controls and subtitles

3,9(26)

Watch videos in a floating Picture-in-Picture window. A menu bar of playback controls will show up with volume and progress control.

Picture-in-Picture - floating video

4,6(418)

Continue watching your videos on Picture-in-Picture mode while doing something else! Floating video.

Floating Video Pro

4,0(4)

Popup a floating video that can be viewed while you are doing other work on your computer.

Picture-in-Picture Extension (by Google)

4,0(2 N)

Watch video using Picture-in-Picture

Floating Player and Video Speed Controller

4,7(278)

Watch videos while surfing the web with Picture in Picture (PiP) mode. Floating video player for Web!

Enhanced Floating Video Player (PIP)

4,0(13)

A simple floating video player using Picture-In-Picture with direct integrations to YouTube, Twitch, Netflix, and more!

Floating Player

4,4(289)

Experience the ultimate convenience of watching videos in a captivating floating window with Picture in Picture (PIP) mode. Whether…

Trình phát nổi cho video Youtube ™

3,8(406)

Nổi youtube luôn ở trên đầu

Trình phát video nổi cho video Youtube™

4,5(167)

Xem Picture-in-Picture trong một cửa sổ video Youtube™ nổi.

Windowed - floating Youtube/every website

4,6(315)

Changes fullscreen buttons to go into a popup. Works for every website that uses fullscreen, including Youtube, Vimeo, Netflix

Picture-in-Picture - floating video

4,6(256)

Watch videos while surfing the web with Picture in Picture (PiP) mode. Floating video player for Web!

Picture in Picture with Playback Controls

4,8(481)

Watch videos while surfing the web with Picture in Picture (PiP) mode. Floating video player! Video downlaoder and music downloader.

Super PiP - Picture-in-Picture with playback controls and subtitles

3,9(26)

Watch videos in a floating Picture-in-Picture window. A menu bar of playback controls will show up with volume and progress control.

Picture-in-Picture - floating video

4,6(418)

Continue watching your videos on Picture-in-Picture mode while doing something else! Floating video.

Floating Video Pro

4,0(4)

Popup a floating video that can be viewed while you are doing other work on your computer.

Picture-in-Picture Extension (by Google)

4,0(2 N)

Watch video using Picture-in-Picture

Floating Player and Video Speed Controller

4,7(278)

Watch videos while surfing the web with Picture in Picture (PiP) mode. Floating video player for Web!

Các ứng dụng của Google