Phantom
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Phantom

Phantom

phantom.app
4,1(

881 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

A crypto wallet reimagined for DeFi & NFTs

Phantom is your trusted companion for web3. Our multichain wallet helps you explore web3, use apps, and buy, store, and trade crypto and NFTs across Solana, Ethereum, and Polygon. It’s easy, safe, and fun. For everyone. Keeps everything in one place - Use multiple chains with one wallet. No manually switching networks. - Seamlessly access the largest NFT marketplaces. - View and showcase your NFT collection. - Monitor all activity with detailed transaction history and notifications. - No limits on tokens, balances, or transactions. Powerful tools made for everyone - Do more with your NFTs – pin, hide, burn and list all from within your wallet. - Swap tokens super fast and at low fees. - Store, stake, and earn rewards with your tokens. - Easily list your NFTs on NFT marketplaces directly from Phantom. - Purchase crypto from over 7 sources including card and bank transfer. Best-in-class Security - As a self-custodial wallet, you have full control of your funds. We never have access. - Private by design. No name, email, or phone number required. - Scam detection flags malicious transactions instantly. - Connect your Ledger for added security. - Our global support team are here for you 24/7. Download Phantom to start exploring web3 today.

4,1/5881 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Quang Nam Thiều Huỳnh4 thg 5, 2024

Ví hoàn toàn không hiển thị tài sản trên Solana Devnet cho lập trình viên thấy.

1 người thấy bài đánh giá này không hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

binh tran6 thg 2, 2024

Tuyệt vời bạn ơi

1 người thấy bài đánh giá này không hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  24.8.0
 • Đã cập nhật
  13 tháng 5, 2024
 • Kích thước
  11.97MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@phantom.app
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Phantom đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Phantom xử lý dữ liệu sau:

Hoạt động của người dùng

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Rainbow

4,4(49)

Rainbow is a fun, simple, and secure Ethereum wallet that makes managing your assets a joy.

UniSat Wallet

3,8(77)

Inscribe and store your inscriptions in the world's first Open Source Chrome wallet for Ordinals!

Taho

4,4(71)

The community owned and operated Web3 wallet.

QnA3 Data Mining

4,0(136)

QnA3 Data Mining

Keplr

3,7(230)

Keplr is a browser extension wallet for the Inter blockchain ecosystem.

Solflare Wallet

4,7(343)

A safe and powerful crypto wallet that brings all of the benefits of Solana to you

Pocket Universe

4,8(108)

Protects your assets from scams.

Slope Wallet

3,4(37)

For the curious! The easiest way to discover web3 applications

Plug

4,3(43)

Your plug into the Internet Computer ecosystem

Manta Wallet

3,6(78)

A private wallet for public and private assets that can manage private transactions of fungible and non-fungible crypto assets.

Wallet Guard: Protect Your Crypto

4,7(57)

Wallet Guard acts as a security companion to your crypto wallet of choice, so you can browse at ease.

Backpack

4,6(320)

A next level crypto wallet for Solana and Ethereum

Rainbow

4,4(49)

Rainbow is a fun, simple, and secure Ethereum wallet that makes managing your assets a joy.

UniSat Wallet

3,8(77)

Inscribe and store your inscriptions in the world's first Open Source Chrome wallet for Ordinals!

Taho

4,4(71)

The community owned and operated Web3 wallet.

QnA3 Data Mining

4,0(136)

QnA3 Data Mining

Keplr

3,7(230)

Keplr is a browser extension wallet for the Inter blockchain ecosystem.

Solflare Wallet

4,7(343)

A safe and powerful crypto wallet that brings all of the benefits of Solana to you

Pocket Universe

4,8(108)

Protects your assets from scams.

Slope Wallet

3,4(37)

For the curious! The easiest way to discover web3 applications

Các ứng dụng của Google