Phân tích Website - webrank.vn
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Công cụ phân tích website: traffic, seo, adwords, backlink, social từ webrank.com

Công cụ phân tích đối thủ là công cụ giúp bạn phân tích website của đối thủ cạnh tranh. Công cụ này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin có giá trị về đối thủ cạnh tranh như: + Báo cáo về traffic của website đối thủ. + Báo cáo về nhân khẩu học của truy cập. + Biểu đồ theo thời gian của khách truy cập. + Nguồn cung cấp khách truy cập. + Phân tích chi tiết nguồn khách truy cập theo từng kênh. + Kênh quảng cáo hiển thị. + Kênh Social gồm cả quảng cáo và tự nhiên. + Kênh giới thiệu (từ các website khác) dạng backlink hoặc PR. + Phân tích lượng khách rời bỏ trang. + Dề xuất từ khóa cho trang. + Danh sách đối thủ cạnh tranh khác.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.1
 • Đã cập nhật
  11 tháng 4, 2020
 • Nhà cung cấp
  3F Solutions
 • Kích thước
  221KiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@fff.com.vn
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google