Parker K-8 Kiosk Portal
Parker K-8 Kiosk Portal માટે આઇટમના લોગોની છબી

Parker K-8 Kiosk Portal

sites.google.com/site/parkerkiosks
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

Kiosk app for Parker Elementary School in Oakland, CA.

Kiosk app for Parker Elementary School in Oakland, CA.

5માંથી 0કોઈ રેટિંગ નથી

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.3
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  26 એપ્રિલ, 2016
 • કદ
  412KiB
 • ભાષાઓ
  45 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

પ્રાઇવસી

તમારા ડેટાના એકત્રીકરણ કે વપરાશ વિશે ડેવલપરે કોઈ માહિતી આપી નથી.
Google ઍપ્લિકેશનો