Pandora FM (unofficial)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Pandora is free, personalized radio that plays music you'll love. Discover new music and enjoy old favorites.

Pandora is free, personalized radio that plays music you'll love. Discover new music and enjoy old favorites.

3,5/555 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.1
 • Đã cập nhật
  21 tháng 7, 2016
 • Nhà cung cấp
  Jojob Agência Web
 • Kích thước
  419KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  contato@jojob.com.br
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google