Panda 5 - Your favorite websites in one place
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Panda 5 - Your favorite websites in one place

Panda 5 - Your favorite websites in one place

usepanda.com
Nổi bật
4,4(

763 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Latest news on your New Tab Page. Be informed. Stay inspired.

Replace the new tab page with all your favorite websites like Dribbble, Product Hunt, GitHub, Hacker News, Medium and more. Panda is the simple free newsreader. Discover the best tools, resources, and inspiration in the world of design and tech. Find everything in one place. FEATURES Over 200+ news and inspiration sources 9 reading layouts to chose from Bookmark and read it later Dark mode for when it gets late ☆☆☆ TechCrunch ☆☆☆ An easy way to keep up with industry news and inspiration from a variety of sources in one interface. ☆☆☆ Lifehacker ☆☆☆ Panda is a news reader that keeps you inspired and informed by combining top-rated stories from sites like Hacker News and Product Hunt. CONTACT For general enquires: hello@usepanda.com To report a bug or suggestion: feedback@usepanda.com Twitter: @usepanda

4,4/5763 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  5.5.84
 • Đã cập nhật
  21 tháng 2, 2024
 • Kích thước
  4.14MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  hello@panda.network
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Panda 5 - Your favorite websites in one place đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Panda 5 - Your favorite websites in one place xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân
Thông tin xác thực
Hoạt động của người dùng

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Muzli - Design inspiration hub

4,5(664)

Your daily dose of design with industry news, tools, and inspiration - all in one place.

Unstack Style Guide

4,5(19)

Generate a brand style guide for any website instantly

Raindrop.io

4,1(667)

All-in-one bookmark manager

Palettab

4,2(224)

Bringing awesome colors and fonts to the new tab page! A little bit of something fresh every time you hit that new tab button.

UX Check

3,3(81)

Run a heuristic evaluation on your website

Dribbble @2x

4,4(14)

Autoload the @2x version of shots on Dribbble.com when available.

Panda | Hacker News, Dribbble, Designer News

4,2(229)

Bringing you the most popular shots and latest news from popular sites.

Product Hunt

3,3(161)

Product Hunt brings you the best new technology products, every day. Weave discovery into your daily workflow with each new tab…

CSS Peeper

4,6(342)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

Add to Dropmark

3,3(37)

A quick way to add links, images, and screenshots to your Dropmark collections.

Designer Daily Report

4,8(381)

Everything about design in just 5 minutes.

Collect UI Collector's Extension

4,6(8)

Collect designs from Dribbble and Panda Dribbble Feed

Muzli - Design inspiration hub

4,5(664)

Your daily dose of design with industry news, tools, and inspiration - all in one place.

Unstack Style Guide

4,5(19)

Generate a brand style guide for any website instantly

Raindrop.io

4,1(667)

All-in-one bookmark manager

Palettab

4,2(224)

Bringing awesome colors and fonts to the new tab page! A little bit of something fresh every time you hit that new tab button.

UX Check

3,3(81)

Run a heuristic evaluation on your website

Dribbble @2x

4,4(14)

Autoload the @2x version of shots on Dribbble.com when available.

Panda | Hacker News, Dribbble, Designer News

4,2(229)

Bringing you the most popular shots and latest news from popular sites.

Product Hunt

3,3(161)

Product Hunt brings you the best new technology products, every day. Weave discovery into your daily workflow with each new tab…

Các ứng dụng của Google