Optimise Deeplink Generator
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Optimise Deeplink Generator

Optimise Deeplink Generator

www.optimisemedia.com
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Create a Deeplink for your Optimise campaigns with a single click from your browser.

Optimise Deeplink Generator 3.0 is a fast and simple way to generate deeplinks for your Optimise Affiliate Campaigns. Generate Short Links and QR codes to track sales that are ready for your websites or social media profiles. Simply register your account, browse to an advertiser's website and click the browser icon to automatically generate deeplinks. Discover commissions, campaign information offers and promotions. Requires an Optimise Publisher account.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.1.7
 • Đã cập nhật
  22 tháng 11, 2023
 • Kích thước
  1.21MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Optimise Media Group Ltd
  Exchange Street Buildings 35-37 Exchange Street Norwich NR2 1DP GB
  Trang web
  Email
  domains@optimisemedia.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Automatic Affiliate Link & Cashback Generator

4,6(31)

All-in-1 Cashback Tool for Shoppers & Publishers to Save & Earn Money on Shopping Online by Generating Affiliate Link Automatically.

Admitad Extension

4,1(89)

Extension for earning money on your audience

Sinbyte Seo

3,0(4)

Công cụ kiểm tra link đã lập chỉ mục hay chưa. Giúp Seo tiết kiệm được nhiều thời gian.

Affiliate Tools - Affiliate link generator

5,0(4)

Affiliate link generator for Amazon, Gearbest, Banggood and similar sites

Redirect Path

4,3(190)

The HTTP Header & Redirect Checker for SEO

DeepAli - DeepLink Generator for AliExpress™

3,0(6)

Deep Link URL Generator for Aliexpress™ Affliliates

Impact Deeplinking

1,9(83)

Enables creating paid links on the fly.

Cornerstone DeepLink Generator

5,0(2)

The Cornerstone Deeplink Generator makes creating CSOD Deeplinks easy.

Accesstrade

5,0(2)

Accesstrade

SCheckPro

4,3(46)

Công cụ hỗ trợ và phát triển SEO. Chỉ sử dụng trên spineditor.

Tiki Affiliate Link Maker

2,0(4)

Extension for automatically generating affiliate links for affiliators

Link Redirect Trace

4,8(342)

The all-in-one redirect path analyzer. It also analyzes HTTP Headers, REL-canonicals, robots.txt, link power, and link trust!

Automatic Affiliate Link & Cashback Generator

4,6(31)

All-in-1 Cashback Tool for Shoppers & Publishers to Save & Earn Money on Shopping Online by Generating Affiliate Link Automatically.

Admitad Extension

4,1(89)

Extension for earning money on your audience

Sinbyte Seo

3,0(4)

Công cụ kiểm tra link đã lập chỉ mục hay chưa. Giúp Seo tiết kiệm được nhiều thời gian.

Affiliate Tools - Affiliate link generator

5,0(4)

Affiliate link generator for Amazon, Gearbest, Banggood and similar sites

Redirect Path

4,3(190)

The HTTP Header & Redirect Checker for SEO

DeepAli - DeepLink Generator for AliExpress™

3,0(6)

Deep Link URL Generator for Aliexpress™ Affliliates

Impact Deeplinking

1,9(83)

Enables creating paid links on the fly.

Cornerstone DeepLink Generator

5,0(2)

The Cornerstone Deeplink Generator makes creating CSOD Deeplinks easy.

Các ứng dụng của Google