One Piece Ultra HD 1920x1080
One Piece Ultra HD 1920x1080 માટે આઇટમના લોગોની છબી

One Piece Ultra HD 1920x1080

થીમ28 વપરાશકર્તાઓ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

One Piece Ultra HD 1920x1080

Gol D. Roger was known as the Pirate King, the strongest and most infamous pirate to have sailed the Grand Line. The capture and death of Roger by the World Government brought a change throughout the world. His last words before his death revealed the location of the greatest treasure in the world, One Piece. Also theme available in following Resolutions Search One Piece Ultra HD 1920x1080|1366x768

5માંથી 52 રેટિંગ

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  17 માર્ચ, 2017
 • ઑફરકર્તા
  Triangle™
 • કદ
  12.24MiB
 • ભાષાઓ
  50 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  विचुम्बए रोड पनवेल ४१०२०६ भारत
  ઇમેઇલ
  trianglethemes@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.
Google ઍપ્લિકેશનો