One Click Translate - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Dịch văn bản đã chọn của bạn bằng Google Dịch chỉ với một cú nhấp chuột. Dịch một cách đơn giản nhất.

One click translate is a straightforward extension that allows you to translate the selected text using Google Translate whenever you want. How it works Select some text from any website, right-click and select which language you want to translate. The extension will pop up a designated window to show you the result. Language Settings You can add more languages or change the language-translation order in the setting menu, or change the way you want to open the translation window. Use of permissions: One click translate requires two permissions upon installation: 1. Storage - (Used to store Translation settings) 2. ContextMenus - Add multiple languages in your right-click menu Data Privacy Policy We do not track any of your data, period. We do not track any extension usage The only data that we store is your storage data. You save this data to your local browser storage. We never touch or see this data. This data is exclusively stored inside your browser. The same goes for your settings - your settings are saved solely inside your browser. Trademark Google Translate is a trademark of Google Inc. This extension is only redirect you to Google translate web page regarding your selected text

4,5/573 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  19 tháng 6, 2021
 • Kích thước
  196KiB
 • Ngôn ngữ
  50 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  chromio.dev@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay
Các ứng dụng của Google