NIXZ Plugin - Chrome Web Store
Item logo image for NIXZ Plugin

NIXZ Plugin

nixz.io
3.9(

11 ratings

)
Item media 2 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot

Overview

NIXZ Plugin for extracting candidates. (new version of the SimpleRecruiter / Simple Recruiter plugin)

Geen kopieer- en plakwerk meer voor je recruiters. Geen ontbrekende informatie of verouderde profielen en verouderde werkervaring meer. Geen smeekbedes meer aan je collega om zijn notities en projecten in het ATS bij te werken (omdat hij/zij alles bijhoudt in zijn persoonlijke LinkedIn). Met onze browser plugin heb je, terwijl je op Linkedin werkt, een automatische verbinding met je ATS (Applicant Tracking System). Je kunt namelijk makkelijk: zien of een persoon al in je systeem staat een persoon toevoegen of updaten met 1 klik gegevens aanpassen of personen koppelen aan vacatures in je ATS Via nixz.io/signup vraag je een gratis proefperiode aan waarin je de plugin gelimiteerd kunt uitproberen. NIXZ Plugin licenties worden via onze partners aangeboden. De stappen voor het aanvragen van een NIXZ licentie en het verbinden met het ATS verschillen afhankelijk van je ATS. Ga naar support.nixz.io voor uitleg. De NIXZ Plugin werkt met verschillende ATS’en; download de plugin of bezoek onze website om te kijken of jouw ATS ook ondersteund wordt. Waarom de NIXZ Plugin gebruiken? Met de NIXZ Plugin hoef je Linkedin niet te verlaten om je ATS bij te werken. Updaten en bijwerken van profielen kan met 1 druk op de knop. Door deze efficientie en tijdsbesparing wordt je ATS sneller en beter bijgewerkt. Hierdoor staan er meer profielen met hogere nauwkeurigheid in je ATS. Hoe het werkt De NIXZ Plugin is een browser plug-in, waarmee je de informatie uit een profiel kan synchroniseren met je ATS. Wanneer je op een LinkedIn (of Xing) profiel staat, zie je dat de plug-in opent aan de zijkant van je scherm. Met de NIXZ Plugin kan je: zien of kandidaten in je ATS staan kandidaten met je ATS synchroniseren kandidaten aan vacature(s) koppelen kandidaat(profiel)gegevens bewerken Via de instellingen zorg je voor optimaal gebruiksgemak. Kandidaten met je ATS synchroniseren De synchronisatie-opties van de plugin verschillen, je krijgt verschillende opties als de kandidaat al in je ATS staat of wanneer een kandidaat niet in jouw ATS staat (nieuw profiel). Nieuw profiel synchroniseren Wanneer je een profiel bekijkt dat nog niet in je ATS staat, zal de plugin je de optie geven om het profiel te synchroniseren. Je krijgt deze optie ook wanneer het profiel nog niet is gelinkt aan de juiste persoon in je ATS. Als er profielen met vergelijkbare namen in je ATS staan geeft de plugin een lijst van potentiële matches van kandidaten in je ATS. Profiel staat al in ATS Klik op de foto om direct naar het kandidaatprofiel in je ATS te gaan. Gebruik de "update" knop naast de naam in de plugin. Door hierop te drukken kun je de kandidaat informatie (inclusief werkervaring) updaten in je ATS. Met de twee tabjes in de plugin kun je informatie bewerken van: gekoppelde vacature(s): Je vindt de lijst van vacatures waar de kandidaat aan gelinkt is wanneer je op het vacature tabje (het koffertje) klikt. Klik op de gewenste vacature van de lijst. Hier kun je de aanvraagstatus(en) of notities bewerken (opties zijn afhankelijk van de ATS die je gebruikt). Klik vervolgens onderaan op de knop ‘Opslaan’. kandidaatgegevens: Open het profielkaart tabje om de algemene informatie van de kandidaat (in je ATS) te zien en bewerken. Bewerk de informatie (deze bewerkingen worden dan automatisch gesynchroniseerd met je ATS). Klik vervolgens onderaan op de knop ‘Opslaan’. Kandidaat linken aan een vacature Om een kandidaat te linken aan een vacature, selecteer je op het eerste tabje (het koffer-symbool) in de plugin balk de vacature waaraan je de kandidaat wilt koppelen. Bij sommige ATS'en moet je de eerste drie letters van een vacature in het zoekvak typen. Wanneer je een vacature selecteert, kun je eventueel additionele informatie invoeren. Dit is afhankelijk van het ATS en kunnen bijvoorbeeld aanvraagstatus(en) of notities zijn. Klik vervolgens onderaan op de knop ‘Opslaan’. Kandidaatprofiel bewerken Open het profielkaart tabje om de algemene informatie van de kandidaat (in je ATS) te zien en bewerken. Bewerk de informatie (deze bewerkingen worden dan automatisch gesynchroniseerd met je ATS). Klik vervolgens onderaan op de knop ‘Opslaan’. —---------English description—------------- No more copying and pasting for your recruiters. No more missing information or outdated profiles and outdated workexperience. No more begging your colleague to update his notes and projects in the ATS (because he/she keeps track of everything in his personal linkedin). With our browser plugin, while you're working on LinkedIn, you can establish an automatic connection with your ATS (Applicant Tracking System). You can easily: Check if a person is already in your system. Add or update a person with just one click. Modify data or link individuals to job openings in your ATS. You can request a limited free trial of the plugin at nixz.io/signup. NIXZ Plugin licenses are offered through our partners. The steps for requesting a NIXZ license and connecting it to your ATS may vary depending on your ATS. Visit support.nixz.io for instructions. The NIXZ Plugin is compatible with different ATS systems; download the plugin or visit our website to see if your ATS is supported. Why use the NIXZ Plugin? With the NIXZ Plugin, you can stay in LinkedIn to update your ATS . Updating and editing profiles can be done with just one click. This efficiency and time-saving feature will help you update your ATS faster and more effectively. As a result, your ATS will contain more profiles with higher accuracy. How It Works: The NIXZ Plugin is a browser extension that allows you to synchronize information from a profile with your ATS. When you're on a LinkedIn (or Xing) profile, you'll see the plugin open on the side of your screen. With the NIXZ Plugin, you can: Check if candidates are in your ATS. Synchronize candidates with your ATS. Link candidates to job vacancy(s). Edit candidate(profile) information. You can customize settings for optimal usability. Synchronizing Candidates with Your ATS: The synchronization options of the plugin vary. You'll get different options when a candidate is already in your ATS or when a candidate is not in your ATS (new profile). Synchronizing a New Profile: If you're viewing a profile that's not yet in your ATS, the plugin will give you the option to synchronize the profile. You'll also get this option if the profile is not yet linked to the correct person in your ATS. If there are profiles with similar names in your ATS, the plugin will provide a list of potential matches of candidates in your ATS. Edit Existing profile: Click on the photo to go directly to the candidate profile in your ATS. Use the "update" button next to the name in the plugin. By clicking on this, you can update candidate information (including work experience) in your ATS. With the two tabs in the plugin, you can edit information for: Linked job vacancy(s): You'll find the list of vacancies the candidate is linked to when you click on the vacancy tab (the briefcase icon). Click on the desired vacancy from the list. Here, you can edit application status(es) or notes (options depend on the ATS you're using). Then, click the 'Save' button at the bottom. Candidate details: Open the profile card tab to see and edit the general information of the candidate (in your ATS). Edit the information (these edits will automatically synchronize with your ATS). Then, click the 'Save' button at the bottom. Linking a Candidate to a Vacancy: To link a candidate to a vacancy, select the vacancy you want to link the candidate to in the first tab (the briefcase symbol) on the plugin toolbar. For some ATS systems, you may need to type the first three letters of a vacancy in the search box. When you select a vacancy, you can enter additional information if needed. This depends on the ATS and can include application status(es) or notes, for example. Then, click the 'Save' button at the bottom. Editing Candidate Profile: Open the profile card tab to see and edit the general information of the candidate (in your ATS). Edit the information (these edits will automatically synchronize with your ATS). Then, click the 'Save' button at the bottom.

3.9 out of 511 ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Review's profile picture

Allison ParsonsMay 21, 2024

Makes adding people SO MUCH faster. Love the tool. We have the extra option to see emails and phone numbers, but haven't used enough to measure accuracy. Still, very happy with the plugin.

Review's profile picture

Menno RaatjesApr 19, 2024

super efficient

Review's profile picture

Michelle JoyceFeb 21, 2024

It's ok. We opted in for the "paid" version to get emails and phone numbers and it's about 30% accurate. I don't like that you can't see how many 'tokens' you have left so we can't track who is using it the most or when it will refill. It has a lot of bugs, I'd like to see worked out. I feel it could be a good tool with some refinements.

Replier's profile picture

NIXZ HelpdeskDeveloperMar 18, 2024

Hi Michelle, thanks for letting us know. Unfortunately Cluen (ATS) are the ones that control the number of contact credits, so you should be able to see the remaining amount in Encore. Feel free to reach out to support@nixz.io for bugs you encounter.

Details

 • Version
  3.5.4
 • Updated
  July 19, 2024
 • Size
  27.14MiB
 • Languages
  English
 • Developer
  NIXZ
  Binckhorstlaan 36 - C0.28 Den Haag 2516 BE NL
  Website
  Email
  helpdesk@nixz.io
 • Trader
  This developer has identified itself as a trader per the definition from the European Union.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data. To learn more, see the developer’s privacy policy.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Support

For help with questions, suggestions, or problems, visit the developer's support site

Related

BOOL: Boolean Search Assistant

4.2(6)

Build Boolean Strings And Launch Targeted Searches Faster

Anti FeR toolkit

5.0(3)

Adds features and extensions for the bushtarion web game (formerly Canola toolkit formerly Antisback's bushtarion toolkit)

Precontact Tool Talent Pools

0.0(0)

Find the contact details for a pool of linkedin profiles

Robin

5.0(2)

Robin

Cammio Clips

5.0(1)

Record clips straight from the browser

Talentis

5.0(3)

Talentis Browser Extension

Myntra Export Cart To CSV

5.0(1)

Streamline Your Shopping with Myntra Export Cart To CSV Extension - Effortless Export, Informed Choices!

Precontact Tool

4.0(5)

Find the contact details for the current LI profile

Graphlan Copilot

3.0(2)

Help sync your contacts and connections data for Graphlan

Coursera Mini Video Player Resizer

4.0(1)

This makes Coursera mini video players resizable!

Invenias Extension

4.8(4)

The Invenias Extension enables you to easily add people records to your database with the option to include them in existing…

Dream100.Ai

5.0(4)

Dream100.ai: Your co-pilot to engage with your Dream100 on LinkedIn to generate High-Quality leads and a massive pipeline.

BOOL: Boolean Search Assistant

4.2(6)

Build Boolean Strings And Launch Targeted Searches Faster

Anti FeR toolkit

5.0(3)

Adds features and extensions for the bushtarion web game (formerly Canola toolkit formerly Antisback's bushtarion toolkit)

Precontact Tool Talent Pools

0.0(0)

Find the contact details for a pool of linkedin profiles

Robin

5.0(2)

Robin

Cammio Clips

5.0(1)

Record clips straight from the browser

Talentis

5.0(3)

Talentis Browser Extension

Myntra Export Cart To CSV

5.0(1)

Streamline Your Shopping with Myntra Export Cart To CSV Extension - Effortless Export, Informed Choices!

Precontact Tool

4.0(5)

Find the contact details for the current LI profile

Google apps