Nhập liệu bằng giọng nói
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Nhập liệu bằng giọng nói

Nhập liệu bằng giọng nói

voicetyping.xyz
3,4(

57 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Sử dụng giọng nói của bạn để gõ trên bất kỳ trang web nào

Fill out any input field on web using only your voice! An easy to use speech synthesis and recognition tool for your browser! Speech Recognition Toolkit is an extension that helps you convert your speech to text and fill out forms on the websites and speak recognized text if you want. It can recognize a wide variety of languages. In order to work with this extension, simply open the addon's UI and then press on the big microphone icon to start converting your voice to text. Please note that, when the add-on is first started, it asks for microphone permission. Please accept the permission to start working with the add-on. Works on google docs, google spreadsheets, fb messenger, instagram chats, Gmail or write blog posts on Wordpress or send messages in Slack and in any site that contains a text box. Features: - Type with your voice on any website in more than 100 languages. - Supports On Start Feature. - TTS (Text to Speech) and copy on single click for recognized text. - Supports always listen mode. - Free to use

3,4/557 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  7.0.2
 • Đã cập nhật
  14 tháng 10, 2023
 • Kích thước
  60.29KiB
 • Ngôn ngữ
  47 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  fxnoob71@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Tìm phông chữ

4,8(209)

Dễ dàng kiểm tra, tìm tên phông chữ được sử dụng trên bất kỳ trang web nào

TalkaType - Simple, Secure Web Dictation

5,0(8)

Use your voice to type on any website in real-time.

Talkk

4,8(29)

Speak Freely in Every Corner of the Web

Revayz

5,0(5)

Revise text in any language, on any website.

Các ứng dụng của Google