Naruto minimalist theme
Naruto minimalist theme માટે આઇટમના લોગોની છબી

Naruto minimalist theme

chrome-tool.github.io
થીમગેમ અને ઍનિમે38 વપરાશકર્તાઓ
આઇટમ મીડિયા 1 સ્ક્રીનશૉટ

ઓવરવ્યૂ

Naruto minimalist theme: Hinata wallpaper for Google Chrome.

This theme is designed specifically for those who deeply love Naruto. It offers high-definition wallpapers with a resolution of 1920x1080, ensuring you can enjoy a clear and realistic visual experience. In this theme, you will see classic characters, iconic scenes, and unique elements from the Naruto series, all displayed in your browser. This theme will transport you into the world of Naruto, allowing you to feel the adventure and excitement each time you open Chrome. Download and enjoy this theme now to give your browser a fresh new look!

5માંથી 0કોઈ રેટિંગ નથી

Google રિવ્યૂની ચકાસણી કરતું નથી. પરિણામો અને રિવ્યૂ વિશે વધુ જાણો.

વિગતો

 • વર્ઝન
  1.0.0
 • અપડેટ કરાયાની તારીખ
  20 જૂન, 2024
 • કદ
  229KiB
 • ભાષાઓ
  54 ભાષા
 • વિકાસકર્તા
  વેબસાઇટ
  ઇમેઇલ
  madaouu@gmail.com
 • ડેવલપર વેપારી નથી
  આ ડેવલપરે પોતાને વેપારી તરીકે ઓળખાવ્યા નથી. યુરોપિયન યુનિયનના ગ્રાહકો કૃપા કરીને એ વાતની નોંધ લે કે તમારા અને આ ડેવલપર વચ્ચે થયેલા કરારો પર ઉપભોક્તાના અધિકારોની શરતો લાગુ થશે નહીં.

સપોર્ટ

સંબંધિત

Spider Man Miles Morales

4.5(31)

Just One Click to Absolute Elegance!

Pink sheep from minecraft

4.8(45)

Just One Click to Absolute Elegance!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

4.8(22)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales theme brings a new look to your Chrome, Edge and Brave browser

Kirby Theme

4.8(39)

Kirby Theme WallPaper for Google Chrome.

Grand Theft Auto VI Browser Theme

4.9(100)

A theme for Google Chrome with a background image of Grand Theft Auto VI. The theme is presented in red colors. The size is…

Minecraft Dungeons

4.7(55)

Just One Click to Absolute Elegance!

Forza Horizon 5

4.7(66)

Just One Click to Absolute Elegance!

Pokemon Theme

4.8(101)

Pokemon Theme WallPaper for Google Chrome.

Gojo Satoru & Geto Suguru Dark Browser Theme

4.9(111)

Google chrome theme with Gojo Satoru & Geto Suguru background image. The theme is presented in dark colors. The size is 1920x1080.

Anime Scenery Theme

4.5(76)

By zhanshenlc

Onegai My Melody Browser Theme

4.9(141)

Google chrome theme with Onegai My Melody background image. The theme is presented in purple colors. The size is 1920x1080.

Awesome Anime Theme

4.3(2.4 હજાર)

Awesome Anime Theme. Named as the wallpapaer was called Awesome Anime Wallpaper, Hope you Like it :)

Spider Man Miles Morales

4.5(31)

Just One Click to Absolute Elegance!

Pink sheep from minecraft

4.8(45)

Just One Click to Absolute Elegance!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

4.8(22)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales theme brings a new look to your Chrome, Edge and Brave browser

Kirby Theme

4.8(39)

Kirby Theme WallPaper for Google Chrome.

Grand Theft Auto VI Browser Theme

4.9(100)

A theme for Google Chrome with a background image of Grand Theft Auto VI. The theme is presented in red colors. The size is…

Minecraft Dungeons

4.7(55)

Just One Click to Absolute Elegance!

Forza Horizon 5

4.7(66)

Just One Click to Absolute Elegance!

Pokemon Theme

4.8(101)

Pokemon Theme WallPaper for Google Chrome.

Google ઍપ્લિકેશનો